JHL on antanut uuden lakkovaroituksen

Julkaistu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut uudesta työnseisauksesta.

Neuvottelutilanne tällä hetkellä

Heta-liiton ja JHL:n välistä työriitaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistolla. Palkkaryhmien sisältöä koskevan työriidan käsittely on edennyt, ja osapuolet ovat Hetan näkemyksen mukaan lähellä yhteisymmärrystä.

Heta-liitto pitää tärkeänä, että avustajan työhön saadaan kannustava palkkataso taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Henkilökohtaisten avustajien työehtojen, työskentelyolosuhteiden ja palkan tulee olla sellaisia, että ne saavat työntekijät sitoutumaan alalle.

Joustavien työaikojen käyttöä koskevassa kysymyksessä Heta-liitto ja JHL eivät ole sovittelun aikana lähentyneet. JHL tavoittelee ylityökorvausten huomattavaa laajentamista työaikajoustoja koskien. Tällä hetkellä pitkien työvuorojen käytöstä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä paikallisesti, ja niiden tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista.

Se, että hyvinvointialue maksaisi ylityökorvauksen suunnitellun ylityön osalta, on Heta-liiton jäsenten kokemuksen mukaan erittäin vaikeaa. Taustalla vaikuttaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö.

– Pitkät työvuorot ovat ratkaiseva syy sille, että Heta-liitto on alun perin alkanut neuvotella työehtosopimuksia JHL:n kanssa. Heta ei halua heikentää sopimusta sen paremmin työntekijöiden kuin työnantajienkaan kannalta. JHL:n tavoite pitkien työvuorojen siirtymisestä ylityökorvauksen piiriin käytännössä valitettavasti tarkoittaisi sitä, että vammaisen henkilön mahdollisuudet sopia pitkistä työvuoroista työntekijän kanssa kaventuisivat merkittävästi. Tällaista sopimusratkaisua emme voi hyväksyä, toteaa Hetan puheenjohtaja Maija Aatelo.

Uusi lakkovaroitus koskee koko Suomea

JHL on ilmoittanut uudesta työnseisauksesta saadakseen neuvottelutavoitteensa läpi. Uuden lakon piiriin kuuluvat kaikki palkkaryhmän A tehtävissä työskentelevät henkilökohtaiset avustajat. JHL on rajannut työnseisauksen ulkopuolelle työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen uhkaisi henkeä ja terveyttä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 6.6.2023 klo 00.01 ja maanantain 12.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana.

JHL:n aiemmin käynnistämät lisätyön, ylityön ja vuoronvaihtojen kiellot sekä hakusaarto jatkuvat toistaiseksi koko maassa.

JHL on jo aiemmin antanut lakkovaroituksen ajalle 25.5.–31.5.2023. Tämän lakon piiriin kuuluvat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, ja lakko koskee palkkaryhmä A:n tehtäviä. JHL on rajannut työnseisauksen ulkopuolelle työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen uhkaisi henkeä ja terveyttä.

Tällä hetkellä neuvottelutilanne on niin vaikea, että torstaina alkavaksi ilmoitettu lakko todennäköisesti alkaa. Työnseisaus aiheuttaa huolta jäsenille, ja Hetassa toivomme, että neuvottelutulos saadaan mahdollisimman nopeasti.

Ilmoitathan avustajasi työtaistelutoimiin osallistumisesta Heta-liittoon

Jokainen avustaja päättää itse, liittyykö mukaan lakkoon tai muihin työtaistelutoimiin. 

Mikäli olet Heta-liiton jäsen, niin ilmoitathan meille, mikäli työntekijäsi:

  • kieltäytyvät lisä- tai ylityöstä tai työvuoron vaihtamisesta JHL:n työtaisteluun vedoten
  • jättävät työpaikan vastaanottamatta hakusaarron takia
  • osallistuvat lakkoon
  • tai irtisanovat paikallisen sopimuksen esim. pitkien työvuorojen osalta.

 Voit tehdä ilmoituksen tällä Webropol-lomakkeella.

Haluamme mielellämme vastauksia myös jäseniltämme, jotka eivät ole kohdanneet työtaistelutoimia. Lomakkeessa on myös vastausvaihtoehto tähän.