JHL haluaa vaikeuttaa työaikajoustojen käyttöä henkilökohtaisessa avussa

Julkaistu

Tavoitteidensa saavuttamiseksi JHL on julistanut alalle lisä- ja ylityökiellon, vuoronvaihtokiellon ja hakusaarron.  

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun lopussa. Koska neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta ei Heta-liiton ja JHL:n välillä ole saavutettu, on alalla oltu 1.5. alkaen sopimuksettomassa tilassa. Heta-liitto olisi ollut valmis jatkamaan neuvotteluja uuden sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta työntekijäpuoli päätti keskeyttää neuvottelut.  

JHL on painostustoimena omien neuvottelutavoitteidensa saavuttamiseksi julistanut lisä- ja ylityökiellon, vuoronvaihtokiellon ja henkilökohtaisen avun työnantajamallin työnantajiin kohdistuvan hakusaarron. Työtaistelutoimet ovat käynnistyneet keskiviikkona 3.5. kello 14 ja päättyvät keskiviikkona 10.5. klo 06.   

Heta-liiton ja JHL:n väliset neuvottelut ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat. Työntekijäpuoli tavoittelee työehtosopimukseen muutoksia, jotka lisäisivät alan kokonaiskustannuksia todella merkittävällä tavalla. Muutokset tarkoittaisivat myös työehtosopimuksen heikennyksiä työnantajana toimivan vammaisen henkilön näkökulmasta. Jäseniltämme saamamme palautteen mukaan pitkät työvuorot ovat myös työntekijöiden keskuudessa haluttuja. 

Työntekijäpuoli tavoittelee ylityökorvausten laajentamista koskemaan niin sanottuja pitkiä työvuoroja, joiden käyttämisestä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä paikallisesti, ja joiden tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista. Pitkistä työvuoroista sopiminen on alalla yleistä, koska niiden käyttäminen monesti mahdollistaa järkevän työvuorosuunnittelun ja vammaisen henkilön itsenäisen elämän, esimerkiksi pitemmät kyläilyt sukulaisen luona, vammaisen henkilön oman päivätyön tekemisen tai käynnin kesämökillä. 

Sekä ylityökorvausten hakeminen hyvinvointialueilta että sen saaminen korvatuksi on vaikeaa erityisesti, jos kyseessä on suunniteltu ylityö. Pitkien työvuorojen siirtyminen ylityökorvauksen piiriin käytännössä tarkoittaisi sitä, että vammaisen henkilön mahdollisuudet sopia pitkistä työvuoroista työntekijän kanssa kaventuisivat merkittävästi. Samalla vammaisen henkilön elinpiiri kaventuisi. Pitkät työvuorot ovat koko JHL:n kanssa tehtyjen työehtosopimusten olemassaolon ajan olleet yksi TES:n kulmakivistä. 

Työntekijäpuoli haluaa myös muuttaa alan nykyistä kaksiportaista palkkaryhmittelyä suuntaan, joka Heta-liiton mielestä ei ole toteuttamiskelpoinen, eikä sovi työnantajamallilla toteutettavaan henkilökohtaiseen apuun.  

Heta-liitto tavoittelee neuvotteluissa sopimusta, joka olisi mahdollisimman hyvä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta ja joka kehittää alan työehtoja eteenpäin. Neuvotteluissa esitetyt työntekijöiden vaatimukset ovat kuitenkin olleet mahdottomia hyväksyä. Heta-liiton neuvottelijat tarjosivat viimeiseen asti erilaisia vaihtoehtoja sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta valitettavasti työntekijäpuoli ennemmin katkaisi neuvottelut ja käynnisti työtaistelutoimet kuin halusi jatkaa ratkaisun hakemista.  

Heta-liitto on 28.4. lähettänyt sähköpostitse jäsenilleen ohjeita sopimuksettomaan tilaan varautumisesta. Tänään jäsenet ovat saaneet lisää ohjeita JHL:n työtaistelutoimista ja niistä ilmoittamisesta Heta-liittoon.