Info puheenjohtajistoon ja hallitukseen pyrkiville

Tältä sivulta löydät tietoa Hetan puheenjohtajiston ja hallituksen tehtävistä ja valinnasta. 

  • Hetan operatiivista toimintaa hoitaa hallitus. 
  • Hallitukseen voidaan valita vain Hetan varsinaisia jäseniä. 
  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6 jäsentä. Valtuusto päättää lopullisen hallituksen jäsenten lukumäärän. 
  • Hetan valtuusto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan kokouksessaan. 
  • Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet valitaan niiden jäsenten keskuudesta, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan joko ennen kokousta tai kokouksen aikana. Tarvittaessa valtuusto äänestää ehdokkaiden välillä. 
  • Hallitus siirtyy rullaavampaan malliin. Hallituksen puheenjohtaja tullaan valitsemaan kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja kolmeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi, kahdeksi tai yhdeksi vuodeksi riippuen heidän saamastaan äänimäärästä.  

Hallitus 

Hallituksella on Hetassa hallinto- ja toimeenpanovalta: Hallitus mm. vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Se neuvottelee työehtosopimuksenjonka valtuusto hyväksyy, ja valvoo sen noudattamista. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, palkkaa  Hetan työntekijät sekä sopii työsuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus edustaa Heta-liittoa erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä ja tekee liiton vaikuttamistyötä. 

Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan itse. Puheenjohtajiston lisäksi usein myös hallituksen jäseniltä tarvitaan kuitenkin panostusta joko vaikuttamistyön, tai työmarkkinatoiminnan linjoista päättämiseen tai käytännön toimintaan. Nyt valittava hallitus käy seuraavat työehtosopimusneuvottelut. 

Hallitus päättää itse, kuinka se järjestää kokouksensa. Nykyinen hallitus on pitänyt kokouksensa etäyhteydellä. Hallituksessa toimiminen voi kuitenkin edellyttää matkustamista joitakin kertoja vuodessa. Mahdolliset matkakulut on korvattu julkisen liikenteen taksojen mukaan.  

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että luottamushenkilöille maksettaisiin kokouspalkkio 1.1.21 lähtien. 

 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Puheenjohtaja johtaa hallituksen ja koko Hetan operatiivista toimintaa sekä on liiton hallintopäällikön lähiesimies. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna ja varahenkilönä. 

Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet sopivat keskinäisestä työnjaostaan, mutta usein puheenjohtajisto on osallistunut työehtosopimusneuvotteluihin ja/tai käytännön vaikuttamistoimintaan. 

Ehdokasesittelyt 

Toivomme ehdokkaiden esittäytyvänVapaaehtoinen ehdokasesittely tehdään ehdokasilmoittautumisen yhteydessä. 

Valtuuston kokous 28.11

Valtuuston kokous, jossa hallitus valitaan, pidetään etäyhteydellä 28.11. klo 15:00Ehdokkaita pyydetään osallistumaan kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään ehdokkaille lähempänä kokousta. 

Tästä linkistä pääset takaisin hallitushaun pääsivulle.