Heta oli mukana Henkilökohtaisen avun päivillä

Julkaistu

Heta-liitto oli vahvasti keskustelussa mukana valtakunnallisilla Henkilökohtaisen avun päivillä.

Henkilökohtaisen avun päivät olivat jälleen täällä. Päivät tarjosivat jälleen vuosittaisen katsauksen vammaispalvelujen ja henkilökohtaisen avun kehittämisen tilanteesta. Heta-liitto oli päivillä vahvasti mukana ständein sekä toiminnanjohtaja Jarmo Tirin ja lakimies Laura Kovalaisen voimin. Paikalla keskustelussa mukana oli myös Hetan luottamushenkilöstöä varapuheenjohtaja Elina Nieminen sekä hallituksen jäsen Maija Aatelo.

Teemana tänä vuonna päivillä oli osaaminen ja yhdenvertaisuus henkilökohtaisessa avussa. Päivien aikana saatiin kuulla paljon hyviä puheenvuoroja sekä mietteitä reilun kymmenen vuoden takaa siitä, mitä ponnistuksia henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi edellytti itse avun käyttäjiltä. Toiminnanjohtaja Jarmo Tiri toikin puheenvuorossaan esille, miten henkilökohtainen apu ei olisi muodostunut subjektiiviseksi oikeudeksi ilman vammaisten avun käyttäjien omaa aktiivisuutta ja itse vetämää johdonmukaista kampanjaa.

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko totesikin miten tärkeä ja ainutlaatuinen henkilökohtaisen avun subjektiivinen oikeus on ja miten keskeisiä vammaiset ihmiset itse ponnistuksessa olivat. Tiri muistutti myös siitä, että oikeudellinen kulminaatiopiste asialle saatiin akatemian professori Kaarlo Tuorilta ihmisarvoisen elämän turvaamisesta koskevasta lausunnosta, missä priimus moottorina tuolloin toimi silloinen Heta-liiton puheenjohtaja ja lakimies Elina Nieminen.

Kuvassa on keskustakirjasto Oodin aulassa Hetan varapuheenjohtaja Elina Nieminen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Kirsi-Maria Malmlund ja Hetan toiminnanjohtaja Jarmo Tiri.
Asiantuntijat koolla Henkilökohtaisen avun päivillä (vasemmalta oikealle): Hetan varapuheenjohtaja Elina Nieminen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Kirsi-Maria Malmlund ja Hetan toiminnanjohtaja Jarmo Tiri.

Päivillä kuultiin laajasti työnantajien, työntekijöiden kuin työntekijäliitto JHL:n puheenvuorot. JHL:n sopimustoimitsija Laura Tuominen nostikin puheenvuorossaan esille, miten henkilökohtaisesta avusta on muodostunut kymmenen vuoden aikana selkeä ammatti-identiteetti ja toimiala.

Tiri totesikin, että on tärkeää ymmärtää työn toimiala sekä markkinat, jossa työtä tehdään. Jokaiseen työhön liittyy aina johtaminen. Tämän takia on tärkeä säilyttää nykyinen henkilökohtainen apu selkeänä sellaisenaan kuin se nyt on. Jos työn tekemisen logiikka on päinvastainen, tulee näihin tarpeisiin löytää oma selkeä palvelunsa. Päivillä keskusteltiin myös muun muassa työnohjauksesta sekä tulevasta henkilökohtaisen avun ammattitutkinnon uudistuksesta.

Päivien esitykset löytyvät Assistentti.infon nettisivuilta.