Heta-liitto tiedottaa Koronavirukseen varautumisesta

Julkaistu

HYVÄT HETA-LIITON JÄSENET

Elämme nyt poikkeuksellisinta aikaa, mitä Suomi ei ole kokenut sitten sotien ajan jälkeen. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Koronavirus COVID-19:n pandemiaksi ja virus on levinnyt nyt enenevässä määrin myös Suomeen.

Haluamme muistuttaa teitä tärkeistä asioista, jotka tulee huomioida henkilökohtaisen avun työsuhteisiin liittyen. Tilanne vaatii meiltä työnantajilta viimeistään tässä vaiheessa etukäteisvarautumista erilaisiin tuleviin tilanteisiin ja toteuttamaan omaan tilanteeseen sopivimmat ja lain mahdollistamat toimintamallit.

Tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopealla vauhdilla ja tätä kirjoittaessa tilanne voi huomenna olla täysin toisenlainen. Koska tilanne on epävakaa, on tärkeää pyrkiä luomaan omasta tilanteestaan kokonaiskuva, ja myös ymmärtämään se, että kaikkiin yksittäisiin kysymyksiin ei välttämättä ole olemassa yhtä mustavalkoista kaikille pätevää ohjeistusta. Tulemme tekemään kaikkemme resurssiemme rajoissa meidän työnantajien tukemiseksi, samalla kun pyrimme vaikuttamaan laaja-alaisesti viranomaisiin. Keskustelemme myös parhaillaan JHL:n, THL:n ja Kuntaliiton kanssa tilanteesta.

Alla löydät tietoa tällä hetkellä keskeisimmistä menettely- ja toimintavaihtoehdoista:

 1. Avustajan tulee jäädä kotiin sairastamaan, jos hänellä ilmenee pieniäkin flunssan oireita.
 • Heta-liitto suosittelee, etteivät kunnat tässä tilanteessa vaatisi sairaspoissaolotodistuksia sairausajan palkan edellytyksenä.
 • Jos työntekijä sairastuu (esim. koronaan) on hänellä oikeus sairausajan palkkaan 1+9 päiviltä normaalisti. Tulemme tarkentamaan menettelyjä sairaspoissaolotilanteiden osalta välittömästi alkuviikolla.
 1. Olemme julkaisseet 2.3.2020 koronavirukseen varautumisen ohjeita työnantajille ja kunnille. Tulemme tarkentamaan ja täsmentämään tarvittaessa ohjeistusta. Ohjeistuksen löydät: https://heta-liitto.fi/koronavirukseen-varautuminen/ – missä tietoa mm.:
 • työntekijän karanteeniin joutumisesta
 • työvuoron perumisesta
 • keinoista varautua työntekijän poissaoloon (hätätyö, ylityö, mahdollisuus omaisen toimimiseen avustajana, muut järjestämistavat)
 • kuntien velvollisuudesta turvata perus- ja ihmisoikeuksien sekä riittävien palveluiden toteutuminen
 1. Jos riskiryhmään kuuluva työnantaja itse epäilee saaneensa tartunnan, suositamme olemaan välittömästi yhteydessä terveys- ja sosiaaliviranomaisiin hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä tilanteen kartoittamiseksi.
 1. Työnantajan on työsuojelun näkökulmasta suositeltavaa ohjeistaa avustajiaan menettelytavoista työn teossa ja ennakoida riskejä. Samoin on tärkeää, että työnantaja kertoo työntekijöille mahdollisen tartunnan vakavuudesta terveydentilansa kannalta, jotta tilanteessa voidaan ennakoida ja pyrkiä ennaltaehkäisemään tartuntoja.
 • Hyvän käsihygienian korostaminen on välttämätöntä. Tietoa käsihygieniasta löydät https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen,
 • Työnantaja on vastuussa työsuojelusta. Tässä yhteydessä kannattaa varautua suojavälineiden hankkimiseen ja näiden käyttämiseen. Myöhemmin näistä aiheutuvat välttämättömät kulut on mahdollista yrittää saada korvatuksi vammaispalveluista.
 • Työntekijöitä kannattaa ohjeistaa välttämään julkisten kulkuneuvojen käyttöä ja suositella sen sijaan jotakin muuta matkustustapaa työmatkoillaan, jos se vain on tilanteessa mahdollista, kuten esim. kävelyä, pyöräilyä tai yksityisautoilua.
 • On oletettavaa, että koronavirus tarttuu lähikontaktissa, minkä takia kannattaa suositella työntekijöitä välttämään ylimääräisiä sosiaalisia tilanteita ja myös itse välttämään tarpeetonta sosiaalista kanssakäymistä. Sosiaalisissa kanssakäymisissä on suositeltavaa pitää metrin etäisyys.
 1. Tilanteessa, jossa työnantajan tarvitsee järjestellä töitä uudestaan, voi hän esimerkiksi:
 • sopia jo työvuoroluetteloon merkittyjen työvuorojen muutoksista työntekijöiden kanssa
 • jos työvuoro estyy tai perutaan työnantajasta johtuvasta syystä, on työntekijällä oikeus palkkaansa niin kauan kuin lomautus ei ole astunut voimaan
 • muuttaa tasoittumisjaksojen pituutta, mikäli niistä ei ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa. Jos tasoittumisjaksojen pituudesta on sovittu työsopimuksessa, voidaan muutoksesta sopia
 1. Tilanteessa, jossa työnantaja ei voi tarjota työtä työntekijöille (työnantajalla on työn tarjoamiseen liittyvä este esimerkiksi omaa henkeä uhkaava tilanne, minkä takia työtä ei voida tarjota), tällöin kyseeseen voi tulla myös lomauttamisen mahdollisuus. Tietoa lomauttamisesta:
 • Lomauttaminen tarkoittaa väliaikaista työn ja palkanmaksun keskeyttämistä, työsuhde muutoin pysyy voimassa.
 • Pääsääntöisesti lomauttaminen tehdään määräaikaisesti eli tietylle ajanjaksolle. Tarvittaessa lomautusta voidaan jatkaa, jos työtä ei edelleenkään ole tarjolla (muista tällöinkin 14 vuorokauden lomautusilmoitusaika). Toistaiseksi voimassa oleva lomautus on poikkeuksellista ja mahdollista vain, jos työn jatkuminen tulevaisuudessa on erittäin epätodennäköistä. Näissä tilanteissa edellytetään, että tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eli on olemassa irtisanomisperuste. Lomautuksen jälkeen työsuhde jatkuu normaalisti.
 • Lomautuksesta on annettava lomautusilmoitus, jossa tulee mainita lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai lomautuksen ollessa voimassa toistaiseksi arvioitu kesto.
 • Lomautusilmoitusaika on 14 päivää, jolta ajalta työntekijälle maksetaan palkkaa ja tämä on työssä. Jos työntekijä ei voi ilmoitusaikanakaan työskennellä, on kyseessä pääsääntöisesti työnantajasta johtuva este eli palkka on silti maksettava ilmoitusajalta.
 • Lomautusilmoituksen antaminen on tärkeää, jotta työntekijä voi hakea lomautuksen ajalta korvausta Kelalta, ilmoituksen voi antaa esimerkiksi työsuojelun lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Lomautusilmoitus/a8741f35-fe01-4aca-a419-3da22f2f6e6a

Kuten todettua, tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopealla vauhdilla ja tätä kirjoittaessa tilanne voi huomenna olla täysin toisenlainen. Tulemme tehostamaan viestintää somessa, omilla sivuillamme www.heta-liitto.fi sekä mahdollisilla jäsenkirjeillä. On siis suositeltavaa seurata tiiviisti mahdollisesti vaihtuvia toimintaohjeita ja suosituksia niin Hetan piirissä, kuin yleisesti. Työsuhteisiin liittyvissä asioissa palvelemme jälleen maanantaina 16.3. klo 9-11 HetaHelpin palvelunumerossa 02 4809 2401.

Palaamme asiaan heti ensi viikolla!

Työnantajia vaikeassa tilanteessa tukien,
Elina Nieminen
varapuheenjohtaja, Heta-liitto