Heta-liiton työsopimusmalli nyt jäsenten saatavilla

Julkaistu

Heta-liiton lakimiehet ovat tehneet Hetan jäsenten käyttöön työsopimusmallin, joka helpottaa työsuhteen ehdoista sopimista työehtosopimuksen mukaisesti. Mukana on myös täyttöohjeet, joissa on neuvoja työsopimuksen tekemiseen ja lomakkeen täyttöön.  

Työsopimusmallin on tarkoitus varmistaa se, että työsuhteen ehdot sovitaan alun alkaen toimiviksi. Jos työnantaja käyttää sopimuspohjaa, ei hänen tarvitse tehdä erillisiä selvityksiä esimerkiksi vaihtelevan työajan käytöstä. Työsopimuksessa on muun muassa alan tarpeisiin suunniteltu salassapitosopimus. 

Työsopimuksesta on versiot sekä käsin täytettäväksi että tietokoneella täytettäväksi. Työnantajan on siis mahdollista tehdä esimerkiksi sijaisia varten sopivilla ehdoilla osittain valmiiksi tietokoneella täytetty työsopimuslomake. 

Työsopimusmallin käyttö on vapaaehtoista

Työsopimusmallin käyttö on Hetan jäsenille vapaaehtoista, eli on edelleen mahdollista tehdä työsopimus muullakin tavalla kirjallisesti tai sähköisesti. Työntekijöiden nykyisiä työsopimuksia ei ole tarvetta tehdä uudestaan, eikä työntekijöiltä voi edellyttää uuden työsopimuksen tekemistä. 

Monet kunnat ja avustajakeskukset ohjaavat työnantajia käyttämään esimerkiksi kunnan omaa työsopimusmallia. Työnantajan tulee kuitenkin voida itse päättää, mitä lomaketta hän käyttää työsopimuksen tekemiseen. Heta-liiton suunnittelema sopimusmalli toimii moniin tilanteisiin ja sillä voidaan estää alan työsopimusten yleisiä kompastuskiviä ja puutteita. 

Työsopimusmalli PDF (voidaan täyttää tietokoneella ennen tulostamista)

Työsopimusmalli DOCX (tulostetaan ja täytetään käsin)

kannettava tietokone ja henkilön kädet