Heta lähestyi STM:n edustajia työvoimapulaan liittyen 

Julkaistu

Työvoimapula vaikuttaa tällä hetkellä henkilökohtaisten avustajien saatavuuteen ja sitä kautta suoraan vammaisten henkilöiden elämään. Heta-liitto teki aloitteen STM:lle aiheen tiimoilta.  

Esitimme, että osana STM:n sote-työvoiman saatavuuden ohjelmaa käynnistetään vammaisalan toimijoiden kanssa keskustelu työvoimapulasta ja sen ratkaisuista.  

Vammaisalan kysymykset saattavat helposti jäädä sote-keskusteluissa vähemmälle huomiolle, ja esimerkiksi henkilökohtaisen avun kysymyksistä tarvitaan myös tilastotietoa. Olemme koonneet alan muiden toimijoiden kanssa tietoa henkilökohtaisen avustajien työsuhteista alalla ja uskomme, että järjestöillä on muutenkin uusia näkökulmia asiaan. 

Vammaistyö ja henkilökohtainen apu ovat monelle ensikosketuksia sote-alan työhön, minkä vuoksi asialla on laajempaa merkitystä sote-kokonaisuudessa. 

Maahanmuuttajien ja pakolaisten työllistyminen henkilökohtaisiksi avustajiksi olisi yksi osa-alue, jonka edistämisestä Heta-liitto on myös kiinnostunut. Esitimme toiveen käynnistää asiasta keskustelua jo tänä syksynä. 

STM:llä on käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ohjelma. Tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin, että alueelliset erot on otettu huomioon.