Heta kävi tapaamassa Suomen Kuntaliittoa

Julkaistu

Heta kävi 20.05.2019 Suomen Kuntaliitossa tapaamassa Kuntaliiton johtavaa lakimiestä Sami Uotista sekä erityisasiantuntijaa Jaana Viemeröä.

Ennen Hetan ja Kuntaliiton keskinäistä tapaamista vammaisjärjestöjen edustajat luovuttivat 12 vammaisjärjestön yhteisen julkilausuman: Henkilökohtainen apu itsenäisen elämän mahdollistajana. Julkilausumassa vammaisjärjestöt vaativat, että henkilökohtainen apu osana palvelujärjestelmää on säilytettävä nykyisen kaltaisena. Vammaisen ihmisen työnjohdollinen vastuu ja hänen henkilökohtaisen avustajansa rooli on pidettävä selkeinä.

Vammaisjärjestöjen ja Kuntaliiton edustajia yhteisessä tapaamisessa Kuntaliitossa.

Tapaamisessa keskusteltiin viime hallituskaudella rauenneesta vammaispalvelulakiesityksestä sekä nykytilasta nimenomaan henkilökohtaisen avun työnantajamallin näkökulmasta. Pohdimme, millä toiminnoilla voisimme yhdessä löytää kehittämisratkaisuja työnantajuuden tukemiseksi.

Sekä Kuntaliitto että Heta-Liitto pitivät henkilökohtaisen avun työnantajamallin säilyttämistä tärkeänä. Tämä on tiiviisti yhteydessä myös henkilökohtaisen avun säilyttämiseen nykyisen kaltaisena palveluna. Palvelulla pyritään turvaamaan vammaisen henkilön yhdenvertaisuus ja osallisuus niissä tilanteissa, joissa vammainen henkilö kykenee itse määrittelemään oman avun tarpeensa. Tämä nähtiin myös vammaispalveluiden turvaamisen näkökulmasta tärkeänä.

Sovimme tiivistävämme yhteistyötämme henkilökohtaisen avun turvaamiseksi. Hetasta keskustelussa mukana olivat Hetan varapuheenjohtaja Elina Nieminen sekä hallituksen jäsenet Maija Aatelo ja Jarmo Tiri, jotka kaikki pitivät tapaamista onnistuneena jatkoyhteistyön ja työmarkkinatoiminnan näkökulmasta.