Henkilökohtaisten avustajien sairauspäivärahasta

Julkaistu

Heta-liitto ja JHL tapasivat keskiviikkona 28.9.2022 sosiaali- ja terveysministeriön viranhaltijoita. Valtiosihteeri Juho Orjala ja erityisavustaja Mikko Aarnio isännöivät tapaamista ministeriön tiloissa Helsingissä.

Tapaamisessa käsiteltiin henkilökohtaisten avustajien sairauspäivärahan maksamiseen liittyviä teknisiä haasteita ja niiden ratkaisemista. Samat sairausvakuutuslakiin ja Kelan käytäntöihin liittyvät ongelmat hankaloittavat myös perhevapaiden (äitiys- ja isyyslomien) korvauksia.

Ongelma koskee pitkiä (yli 1+9 päivää) sairaslomia, joissa Kela korvaa päivärahana noin 70 % palkasta. Lähes kaikissa suomalaisissa työehtosopimuksissa on sovittu työnantajan pitemmästä palkanmaksuvelvollisuudesta, mikä käytännössä tarkoittaa 30 % lisäkorvauksia. Tällöin esim. luunmurtumasta toipuva työntekijä voi saada normaalin suuruisen palkan pitkältäkin sairasajalta. Heta-TES on melkein ainoa poikkeus tästä yleisestä linjasta.

JHL:stä olivat mukana sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Hanna Katajamäki. Heta-liittoa edustivat lakimiehet Maria Jokela ja Katariina Kirvelä sekä hallituksen puheenjohtaja Maija Aatelo.

Vaikka istumme keskinäisissä TES-neuvotteluissa eri puolilla pöytää, on työnantajamallin kehittämistä estävien suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän rajoitteiden poistaminen yhteinen tavoite. Hetan jäsenet tarvitsevat avustajia, JHL:n jäsenet työpaikkoja.

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli ei nykyisellään ole tasa-arvoinen eikä kilpailukykyinen verrattuna palveluseteliyritysten työehtoihin. Työnantajamallia käyttävät vammaiset henkilöt ja heidän avustajansa eivät ole yhdenvertaisessa asemassa palveluseteliä käyttävien vammaisten ja yrityksissä työskentelevien avustajien kanssa. Tämä lisää osaltaan avustajien saatavuusongelmaa työnantajamallissa.

Saatavuusongelman taustalla on monien asioiden kasauma. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä isoa korjausliikettä, joka poistaisi ongelman, vaan syitä on korjattava yksi kerrallaan.

Ratkaisuja avustajapulaan on mietitty Heta-liitossa jo pitkään. Tapaamisten sopiminen ja järjestäminen eri viranomaisten kanssa vie aikansa.

Kela-korvauksiin liittyy vastaavia tunnistautumisvaikeuksia kuin oppisopimuskoulutukseen, josta neuvoteltiin 27.9.22. Yritysmaailman käyttämä y-tunnus ei ole toimiva ratkaisu henkilökohtaisten avustajien työnantajille, eivätkä Kelan ohjelmat toistaiseksi hyväksy tunnistautumiseen esim. henkilötunnusta. Muutos on Kelan työlistalla, mutta niin laki- kuin sovellusmuutokset ovat aina hitaita prosesseja.

Heta-liiton tavoitteena on kehittää työnantajamallia vastaamaan entistä paremmin jäsentemme tarpeisiin.