Henkilökohtaisten avustajien lakko on alkanut koko maassa

Julkaistu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lakkoilmoituksen mukaan henkilökohtaisten avustajien lakon piiriin kuuluvat 6.6.–12.6.2023 ne avustajat, jotka kuuluvat HetaTES:n palkkaryhmään A. Lakon laajuus on koko maa.

Palkkaryhmä B:n mukaisia työtehtäviä tekevät työntekijät eivät ole lakon piirissä. Jos lakko ei koske työntekijän työtä/työpaikkaa, työntekijällä on velvollisuus saapua normaalisti töihin ja tehdä kaikki tavanomaiset työtehtävänsä. 

Toivomme, että mahdollisimman moni Hetan jäsen ilmoittaa meille, osallistuuko heidän avustajansa lakkoon tai muihin työtaistelutoimiin. Toivomme ilmoituksia myös siitä, jos avun käyttäjän henkilökohtainen apu toimii ongelmitta.
Lomakkeen, jolla voit ilmoittaa työtaistelutoimiin osallistumisesta, löydät täältä.

Tehtävät, jotka rajataan työnseisauksen ulkopuolelle

JHL on lakkoilmoituksessaan rajannut työnseisauksen ulkopuolelle tehtävät, joiden tekemättä jättäminen uhkaisi henkeä ja terveyttä. JHL on myöhemmin ilmoittanut tulkitsevansa, että palkkaryhmässä A ei lähtökohtaisesti ole tällaisia tehtäviä. Heta-liitto on asiasta eri mieltä. JHL ei ole vastannut Heta-liiton kysymyksiin siitä, kehen työnantaja voi olla yhteydessä, jos katsoo työtehtävän tekemättä jättämisen vaarantavan henkeä ja terveyttä. Koska työntekijäliitto määrittelee lakkorajat, työnantajan ei pidä määrätä lakkoon osallistuvaa työntekijää töihin siinäkään tapauksessa, että työnantaja itse olisi sitä mieltä, että työn tekemättä jättäminen aiheuttaa vaaraa. Avustaja voi itse tehdä ratkaisun olla osallistumatta lakkoon.

Työnantaja voi myös olla suoraan yhteydessä ammattiliitto JHL:n toimistoon ja pyytää rajausta lakon ulkopuolelle. Ensisijaisesti Heta-liitto suosittelee jäseniään yrittämään varautua lakkoon mahdollisuuksien mukaan.

Tähtäimessä kaikkia osapuolia hyödyttävä sopimus

Heta-liiton ja JHL:n neuvottelijat tapasivat edellisen kerran viime viikon perjantaina, jolloin työriidan sovittelua jatkettiin sovittelijan johdolla. Merkittävin kysymys, jonka vuoksi Heta-liitto ja JHL eivät ole neuvottelujen ja sovittelun aikana päässeet neuvottelutulokseen, koskee työaikojen joustoa ja siihen liittyviä korvauksia.  Vaikeasta neuvottelutilanteesta huolimatta Heta-liitto pyrkii saamaan neuvottelutuloksen aikaiseksi. Heta-liitto pitää tärkeänä, että henkilökohtaisten avustajien työhön saadaan kannustava ja kilpailukykyinen palkkataso taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa. Avustajien työehtojen, työskentelyolosuhteiden ja palkan tulee olla sellaisia, että ne saavat työntekijät sitoutumaan alalle.

– Heta-liitto haluaa 15 vuotta jatkuneen JHL:n ja Heta-liiton solmiman TES-sopimuksen jatkuvan. Me emme ole ehdottaneet heikennyksiä sopimukseen. Päinvastoin olemme tarjonneet kuntapuolen tason palkankorotuksia sekä tekstimuutoksia, joilla olisi huomattavia kustannusvaikutuksia, siis henkilökohtaisten avustajien eduksi, toteaa Heta-liiton puheenjohtaja, Maija Aatelo.

Olemme toimittaneet jäsenillemme sähköpostitse tarkemmat ohjeet lakkoon varautumisesta.

Mikäli et ole saanut ohjeita, tai sinulla on kysyttävää lakkoon liittyen, voit olla yhteydessä toimistoon:

puh: 02 4809 2400
Toimiston puhelinajat: ma, ke-pe klo 9–11, ti 13–15
heta@heta-liitto.fi