Henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut ovat käynnissä

Julkaistu

Heta tavoittelee neuvotteluissa yleisen linjan mukaista ratkaisua, joka turvaa työvoiman saatavuutta ja mahdollistaa hyvän työnantajuuden toteuttamisen mahdollisimman joustavasti ja työnantajien erilaiset tilanteet huomioiden.

Neuvotteluissa on tähän asti käyty läpi kummankin osapuolen tavoitteita sekä perattu esimerkiksi Heta-liiton kunnille ja kuntayhtymille suunnattua palkkakyselyä henkilökohtaisten avustajien palkoista.

Heta-liiton toteuttama palkkakysely lähettiin helmikuussa kaikkien kuntien kirjaamoihin. Saimme vastauksia 175 kunnalta. Vastanneet kunnat edustavat 82 prosenttia henkilökohtaisen avun käyttäjistä. Kyselyssä on kysytty avustajien palkkatietoja ja heihin sovellettavia työehtosopimuksia.

Kyselyssä tuli esille mm. se, että Heta-liittoon kuulumattoman työnantajan työntekijän tuntipalkka on keskimäärin lähes 40 senttiä alempi kuin Heta-liittoon kuuluvan työnantajan työntekijän tuntipalkka.

Sopimusneuvottelut ovat edenneet odotetusti ja jatkuvat ensi viikon torstaina 31.3. Nykyinen Heta-TES on voimassa 30.4.22 asti.