Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa työntekoni

Julkaistu

“Henkilökohtainen avustaja tarkoittaa minulle mahdollisuutta elää elämääni omalla tavallani, mahdollisimman itsenäisesti, sairauden tuomista fyysisistä rajoitteista huolimatta. Henkilökohtainen avustaja on tuki ja turva tilanteissa, joissa omat fyysiset voimat eivät riitä. Tarvitsen apua lähes kaikissa päivittäistoimissa. Käytännössä avuntarvetta on 24 tuntia vuorokaudessa”, kertoo raisiolainen Lassi Murto.

Lassi valittiin helmikuussa 2020 Hetan ensimmäiseen valtuustoon varajäseneksi. Myöhemmin Lassi valittiin Hetan hallitukseen. Tällä hetkellä Lassilla on menossa viimeinen vuosi Hetan hallituksessa, eikä hän tiedä vielä jatkosta.

”Hetassa olen aina mainostanut itseäni siten, että en aja ainoastaan henkilökohtaisten avustajien työnantajien etua, vaan olen myös vahvasti sitä mieltä, että työntekijöiden etu on myös työnantajien etu. Eli toisin sanoen mitä paremmat olosuhteet työntekijöillä on, sitä paremmin saamme apua. Molemminpuolinen joustavuus on kaiken A ja O ja toimivan työsuhteen lähtökohta.”

Töissä Abilis-säätiössä

Lassi sairastaa SMA-lihastautia. ”Työskentelen Abilis-säätiössä Ugandan ohjelmakoordinaattorina. Käytännössä olen neljä päivää viikossa etänä ja torstaisin Helsingin toimistolla. Olen työskennellyt säätiössä nyt puolitoista vuotta. En ole aiemmin työskennellyt hankehallinnon parissa, joten vieläkin on opettelemista. Minun työni on kansainvälistä, ja työskentelykielenä on usein englanti. Työ pitää myös sisällään matkustamista. Tämä tekee myös henkilökohtaisen avustajan roolista erityisen tärkeän – henkilökohtainen avustaja käytännössä mahdollistaa minun työntekoni”, Lassi kertoo.

Suomalainen Abilis-säätiö myöntää taloudellista tukea kehitysmaissa toimiville ruohonjuuritason vammaisjärjestöille. Säätiö tukee erityisesti aloittelevien ja maaseutuoloissa toimivien vammaisjärjestöjen suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään vammaisten ihmisten asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää. Monesti projektit ovat elinkeinoon liittyviä, kuten kanojen tai sikojen kasvatusta.

“Ugandassa säätiö rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät toimeentulon parantamiseen, tietoisuuden lisäämiseen vammaisuudesta, valmiuksien kehittämiseen omien oikeuksien esilletuomisessa ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien edistämiseen. Keskitymme vammaisten naisten, tyttöjen ja lasten, vammaisten lasten vanhempien sekä erityyppisten vammaisjärjestöjen tukemiseen.”, Lassi jatkaa.

”Uganda on minulle esteellinen maa. Monissa paikoissa tiet ovat huonossa kunnossa, ja rakennuksiin pääseminen sähköpyörätuolilla on mahdotonta. Lisäksi viime matkalla jouduimme sitomaan pyörätuolin kiinni autoon naruilla, jotta matkustaminen olisi ollut edes vähänkin turvallista.”

Abilis-säätiön rahoitus tulee pääosin Suomen ulkoministeriöltä. Lisäksi säätiö saa jonkun verran lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä. Säätiö on tehokkaasti suunnannut lahjoitusvaroja esimerkiksi Ukrainan vammaisten ihmisten hyväksi. Kaikesta on ollut pulaa, niin päivittäisistä elintarvikkeista, lääkkeistä kuin apuvälineistäkin.

Työ antaa voimaa

“Abilis-säätiö merkitsee minulle tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ainutlaatuista tapaa tehdä työtä. Mielekäs osallistuminen on hyvin lähellä sydäntäni, ja se sattuu olemaan myös yksi Abiliksen työfilosofian painopistealueista. Minua on usein syrjitty työnhaussa sairauteni takia, mutta Abiliksessa minut otettiin vastaan ihmisenä. Koin jopa, että omakohtaisesta vammaisuuden kokemuksesta saattoi olla etua. Työpaikkana Abilis on minulle turvasatama, johon on helppo saapua. Töissä tuntuu, että olemme kuin yhtä suurta perhettä. Tämä on suurin motivaattori ja voima, joka auttaa tekemään työni niin hyvin kuin mahdollista. Lisäksi työ on ainutlaatuista siinä määrin, että teemme kehitysapua, sillä tavoin, millä muut organisaatiot eivät tee. Saamme avun sinne, missä muut toimijat eivät toimi.”

Abilis-säätiö työllistää Helsingin toimistossa 15 työntekijää. Lisäksi säätiöllä on melkein kaikissa ohjelmamaissa (9) maatoimistot, joissa työskentelee 1–3 paikallista vammaista henkilöä. He pystyvät tukemaan ja auttamaan vammaisryhmiä hakemaan Abilis-säätiön projektirahoitusta omalla kielellään.

Katja Vis ja Lassi Murto

Lassi Murto istuu pyörätuolissa keittiössä. Hänellä on yllään oranssi T-paita.
Lassi Murto on Hetan hallituksen jäsen, ja päivätyönään hän työskentelee Abilis-säätiössä.