Hetalle valitaan uusi hallitus: asetu ehdolle!

Nyt etsitään aktiivisia hetalaisia! Hetalle valitaan marraskuussa uusi hallitus, sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Hetalle valittiin elokuussa hallitus loppuvuodeksi 2020. On aika muodostaa pysyvämpi hallitus ajamaan työnantajien asiaa ja päättämään liiton asioista.  Hetan valtuusto kokoontuu 28.11 valitsemaan uuden hallituksen.  Tämä siksi, että Hetassa ryhdytään noudattamaan viime vuonna hyväksyttäjä uusia sääntöjä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi, varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi ja hallituksen jäsenet kolmeksi, kahdeksi tai yhdeksi vuodeksi. Se, kuinka pitkään toimikausi kestää, riippuu saadusta äänimäärästä. Nyt valittavan hallituksen kausi alkaa vuoden 2021 alusta.

Mitä hallitus tekee Hetassa? 

Hallituksella on Hetassa hallinto- ja toimeenpanovalta: Hallitus mm. vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Se neuvottelee työehtosopimuksen, jonka valtuusto hyväksyy, ja valvoo sen noudattamista. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, palkkaa Hetan työntekijät sekä sopii työsuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus vastaa vaikuttamistyöstä ja edustaa liittoa erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä. 

Hallituksen kokouksia on keskimäärin kerran kuussa ja ne pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina.  

Olemme koonneet erilliselle sivulle lisätietoa hallituksen ja puheenjohtajiston valinnasta ja tehtävistä: klikkaa tästä auki info puheenjohtajistoon ja hallitukseen pyrkiville. 

Kuinka asettua ehdolle? 

Nyt tarvitsemme aktiivisia ja innokkaita hetalaisia ympäri Suomea! 

Kaikki vaikuttamisen paikat ovat auki. Toivomme, että hallituspaikasta, puheen –  tai varapuheenjohtajan toimesta kiinnostuneet asettuvat ehdolle 21.11.2020. mennessä. Näin voimme toimittaa ehdokasesittelyt valtuuston jäsenille ja varajäsenille jo ennen valtuuston kokousta, jotta hallitusvalinnan tekevillä valtuuston jäsenillä on riittävästi aikaa tutustua ehdokkaisiin ja muodostaa mielipiteensä hallituksen toimivasta kokoonpanosta. 

Asetu ehdolle täyttämällä tämä ehdokasasettelulomake.  Lomakkeen kysymykset 1-4 ovat pakollisia.  

Kysymyksissä 57 ehdokas voi kertoa itsestään lisätietoja, jotka toimitetaan valtuuston jäsenille ja varajäsenille. Näihin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaaminen auttaa valtuustoa tutustumaan ehdokkaisiin ja tekemään oikeamielisen päätöksen sen pohjalta. Tarkemmat ohjeet ehdokasesittelyn kirjoittamisesta ovat ehdokasasettelulomakkeessa. Käy tutustumassa ohjeisiin. Luonnostele esittelysi esimerkiksi Wordilla ja kopioi se ehdokasasettelulomakkeeseen, kun olet valmis lähettämään sen. 

Hetan hallitukseen tai puheenjohtajistoon voivat hakea Hetan varsinaiset jäsenet. 21.11 jälkeen toimitettuja ehdokasilmoittautumista ei välttämättä ehditä toimittaa valtuustolle ennen 28.11. pidettävää kokousta. 

Jos et voi käyttää Webropol-kyselyä esim. apuvälineen käytön vuoksi, täytä ehdokasasettelu rtf-muodossaja toimita se sähköpostin liitteenä Hetan tiedottajalle Pinja Eskolalle osoitteeseen pinja.eskola@heta-liitto.fi. 

Miksi asettua ehdolle? 

Heta-liiton vastuutehtävissä toimiminen antaa paljon osaamista luottamustehtävistä. Se antaa myös edustus – ja esiintymisvalmiutta. Luottamustehtävässä toimiminen näyttää aina hyvältä ansioluettelossa, esimerkiksi työtä hakiessa tai muuten verkostoituessa.  Samalla oppii ymmärtämään paremmin työnantajuutta, siihen liittyviä käytänteitä, vastuuta ja velvoitteita, mutta myös tutustumaan uusiin ihmisiin.  

Heta puolestaan tarvitsee innostuneita, osaavia, sitoutuneita ja erilaisia näkökulmia omaavia jäseniä hallitustiimiin. Näin Hetan toimintaa voidaan kehittää palvelemaan jokaisen jäsenen toiveita ja tarpeita entistä paremmin.  

Mitä tapahtuu ehdolle asettumisen jälkeen? 

Uusi puheenjohtajisto ja hallitus valitaan valtuuston kokouksessa la 28.11. klo 15–18. (päättymisaika on arvio). Kokous pidetään etäyhteydellä Microsoft Teams ohjelmalla. Hallitusehdokkaita pyydetään osallistumaan valtuuston kokoukseen, jotta he voivat tarvittaessa vastata valtuuston esittämiin kysymyksiin. Linkki kokoukseen lähetetään ehdokkaille heidän ilmoittamaansa sähköpostiin 

Lisätietoja 

Lisätietoja Hetan hallituksen ja puheenjohtajiston tehtävistä voit kysyä Hetan nykyiseltä puheenjohtajalta:
Maija Aatelo
maija.aatelo@heta-liitto.fi
puh. 050 512 1665 

Lisätietoja valtuuston kokouksesta ja hallituksen valintamenettelystä voit kysyä Hetan valtuuston puheenjohtajalta:
Jukka Sariola
jukka.sariola@hengityslaitepotilaat.fi
puh. 0500 664 779 

 

Kuvassa on monta tyhjää oranssia tuoliriviä, alakulmassa on kasvoton piirroshahmo, jonka yläpuolella on kysymysmerkki.