Erja Pentti valittiin Hetan uudeksi puheenjohtajaksi

Julkaistu

Akaalainen Erja Pentti valittiin Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Hetan alkutaipaleella puheenjohtajanakin toiminut Elina Nieminen.

Heta-Liiton syyskokous pidettiin sunnuntaina 25.11.2018 Helsingissä. Kokouksessa valittiin Hetan puheenjohtajisto ja hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Samalla vahvistettiin Heta-Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Hallituksen esittämää sääntömuutosta ei vielä tässä kokouksessa hyväksytty.

Kuvassa Hetan puheenjohtaja 2019-2020 Erja Pentti
Hetan puheenjohtaja 2019-2020 Erja Pentti

Heta-Liiton tuleva puheenjohtaja on palvelujohtajana toimiva Erja Pentti. Pentti on toiminut esimiestehtävissä lähes 20 vuoden ajan ja tuntee hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon kentän. Pentti näkee Heta-Liiton tehtäväsisällön erittäin merkittävänä, mutta samaan aikaan haastavana:

”Erityisesti lähenevän sote-uudistuksen vuoksi tavoitteena on nyt Heta-Liiton profiilin nosto yhteiskunnallisena toimijana. Hetan tulee pyrkiä vaikuttamaan tarjottaviin ohjaus- ja neuvontapalveluihin, palkanlaskenta- ja palkanmaksatusjärjestelyihin sekä sijaisjärjestelyihin, jotta jäsenten saama tuki toimia työnantajina on riittävä.”

Hallituksen jäseniksi syyskokous valitsi Maija Aatelon, Venla Rädyn ja Jarmo Tirin. Hallituksen varajäseneksi valittiin Jan Hänninen.

Kuvassa on Hetan hallitus ja puheenjohtajisto 2019-2020
Kuvassa koko uusi hallitus ja puheenjohtajisto! Vasemmalta oikealle: Jarmo Tiri, Venla Räty, Elina Nieminen, Maija Aatelo, Jan Hänninen sekä edessä puheenjohtaja Erja Pentti