Eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain 

Julkaistu

Eduskunta on tänään hyväksynyt kauan valmistellun vammaispalvelulain uudistuksen.

Laki on etenkin eduskuntakäsittelyn viime metreillä jakanut vammaisjärjestökenttää, ja sitä on myös kritisoitu voimakkaasti. Heta-liitto katsoi kuitenkin usean muun vammaisjärjestön tavoin, että lain hylkääminen olisi suurempi riski kuin sen hyväksyminen.  

–  Hetan hallitus punnitsi tilannetta tarkkaan ja päätti puoltaa hyväksymistä. Päätöksen taustana oli huolellinen tilannearvio tulevasta. Uskomme, että eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus ei olisi yhtä vammaismyönteinen kuin nykyinen. Koska kansantalous on taantumassa, se voisi uudessa lainvalmistelussa johtaa huonompiin subjektiivisiin oikeuksiin. Uuden lain henkilökohtaisen avun pykälät ovat lisäksi Hetan jäsenten kannalta varsin hyvin muotoiltuja, kommentoi Heta-liiton puheenjohtaja Maija Aatelo. 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädäntömuutosten vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Tämä luo hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että lakia kehitetään myös tulevaisuudessa. 

– Kaikille osapuolille, myös eduskunnalle, on selvää, ettei uusi vammaispalvelulaki ole täydellinen. Siksi sen toimeenpanoa ja soveltamista tulee seurata. Tässä asiassa Heta aikoo toimia ahkerana unilukkarina ja vaatia lakiin tarvittavia täsmennyksiä ja korjauksia.  Heta-liitossa haluamme kuulla jäsenten näkemyksiä siitä, miten lakia tulee kehittää jatkossa, Maija Aatelo kertoo. 

Heta-liitto on vaikuttanut lakiuudistukseen jo vuosien ajan, ja useita Heta-liiton esityksiä otettiin lakiin ja sen perusteluihin lain valmistelun aikana. Vaikuttamista on tehty Heta-liiton hallituksen, valtuuston puheenjohtajiston ja Hetan juristitiimin yhteistyönä.  

Uusi laki on tulossa voimaan 1.10.2023. Heta-liitto järjestää lakimuutoksista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Eduskunnan hyväksymä lakiteksti on luettavissa tästä mietinnöstä.