Eduskunta aloittaa keskustelun uudesta vammaispalvelulaista

Julkaistu

Eduskunnan lähetekeskustelu vammaispalvelulaista käydään tiistaina 4.10.2022 klo 14.00 alkavassa täysistunnossa. Heta-liiton mukaan uusi laki tarvitaan, vaikka asioita jää tulevina hallituskausina kehitettäviksi.

Täysistuntoa voi seurata tämän linkin kautta.

Vammaispalvelulain uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden vaihtuessa, ja eduskunta on aloittanut lakiluonnoksen käsittelyn. Heta-liitto katsoo, että kauan odotettu uudistus on tehtävä, vaikka lakiuudistuksen jälkeenkin on asioita, jotka kaipaavat jatkokehittämistä.

Ehdotettu laki monipuolistaisi henkilökohtaisen avun saatavuutta ja turvaisi sen, että jokaisella hyvinvointialueella on oltava tarjolla myös henkilökohtaisen avun työnantajamalli. Työehtosopimuksen merkitys on nyt suhteellisen hyvin huomioitu laissa ja sen perusteluissa.

Lain yksityiskohtia voidaan vielä työstää eduskuntakäsittelyssä

Laissa on vielä yksityiskohtia, joita Heta-liiton mukaan tulee muuttaa eduskuntakäsittelyssä. Esimerkiksi siirtymäsäännöksissä täytyy turvata ehdotettua paremmin se, ettei nykyisiä henkilökohtaisen avun päätöksiä tarpeettomasti muuteta.

Laissa tulee myös turvata se, että työnantajamallin kustannukset korvataan siten, että vammaisen henkilön ei tarvitse käyttää omia varojaan avustajasta aiheutuviin kuluihin. Laissa tulee myös vahvistaa työnantajan oikeus valita käytettävä palkkahallinto.

Heta tulee ottamaan tarkemmin kantaa lain yksityiskohtiin eduskuntakäsittelyn aikana.

Vammaispolitiikan laajempi kehittäminen

Nyt käsiteltävänä oleva laki ei ratkaise kaikkia Suomen vammaispolitiikan ongelmia. Heta-liitto katsoo, että lakiuudistuksesta huolimatta todennäköisesti edelleen jää kehitettävää sen suhteen, kuinka turvataan vammaisen henkilön oikeus valita asuinpaikkansa yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Lisäksi on tehtävä työtä, jotta vammaiset henkilöt eivät joudu käyttämään laitosmaisia ja joustamattomia palveluja, joissa itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys eivät riittävästi toteudu. Vammaispalvelut tulee järjestää ensi sijassa vammaispalvelulain mukaisina yksilöllisinä palveluina, kuten henkilökohtaisena apuna.

Tiedot täysistunnossa käsiteltävistä asioista löydät eduskunnan nettisivuilta.

Eduskunnan verkkolähetykset löydät täältä.