Blogi: Ajankohtaisia mietteitä koronatilanteesta ja Hetan toiminnasta

Julkaistu

Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa henkilökohtaisten avustajien työturvallisuudesta. Tätä vastuuta me työnantajat olemme joutuneet pureskelemaan viime aikoina yhä useammin. Uusi ulottuvuus tähän syntyi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi luokitellun COVID-19 viruksen johdosta.

Heta kääri hihansa ja ryhtyi kriisiviestintään

Valtiovallan julistaessa koronaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi kääri Heta hihansa ja suuntasi tehostetummin voimavaransa jäsenpalveluihin, jäsenten neuvontaan ja tiedottamiseen. Perustimme samalla kriisiviestinnän. Kriisiviestinnässä lakimiehillämme, kuin myös viestinnästä vastaavalla toimihenkilöllä on ollut keskeisin rooli. Juridisessa neuvonnassa lakimiehemme ovat tehneet poikkeuksellista työtä. Työ on tapahtunut poikkeuksellisissa olosuhteissa. Useat jäseniämme koskettavat kysymykset ovat koskeneet tilanteita, joihin kellään, ei edes valtiovallan johdolla, ole ollut antaa valistuneita vastauksia. Tilanteessa on siis pitänyt elää aina kulloisenkin parhaan tiedon mukaisesti ja olemme pystyneet tukemaan tässä etujärjestönä vammaisia henkilökohtaisten avustajien työnantajia työnantajuuden erityiskysymyksissä. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi olemme koonneet nettisivuillemme useimmiten kysyttyjä kysymyksiä koronavirustilanteeseen ja työnantajuuteen liittyen. Ensimmäisen kuukauden aikana sivuilla oli yli 40 000 kävijää.

Suojavälineissä ongelmia, mutta myös ratkaisuja

Aika pian tuli myös selväksi, että moni meistä on kokenut ongelmia suojavälineiden saatavuudessa ja Hetakin kartoitti kyselyllään tilannetta. Kysely osoitti tuolloin, että kunnissa on hyvinkin kirjavia käytänteitä. Tämä siitä huolimatta, että kunnilla on ollut ohjeistus korvata ja järjestää suojavälineitä työnantajamalliin. Nyt tilanteeseen on tullut oikeudellinen vahvennus. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valmiuslain perusteella velvoittavan valtakunnallisen päätöksen suojavälineiden käytöstä.

Päätöksen mukaan henkilökohtaisessa avussa on käytettävä suu-nenäsuojusta. Jos kertakäyttöistä kirurgista nenä-suusuojusta ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä. Suojusta on käytettävä sekä terveiden että oireettomien riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa. Kunnilla on juridisen sanktion uhalla toimittava päätöksen mukaisesti. Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisen avustajien työnantajilla on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa. Päätös on voimassa 30.6.2020 saakka. Tästä on luettavissa Hetan uutinen nettisivuiltamme 14.5.2020.

Kannattaa varmistaa kuntien toimintaohjeet avun turvaamiseksi

On myös hyvä tietää, että kunnilla on oltava koronaviruspandemian aikana toimintaohjeet henkilökohtaisen avun työnantajille. Ohjeissa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin tilanteisiin, joissa avustaja sairastuu. Sairastumistilanteissa kuntien on varmistettava, että henkilökohtaisen avun varassa olevan työnantajan apu jatkuu, vaikka työntekijä tai työntekijät sairastuisivat. Lisäksi kuntien on suunniteltava miten tilanteissa, joissa henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden tarvitsevien palveluiden toteuttaminen kotona käy mahdottomaksi. Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kunnan on huolehdittava, että avustajien sijaisjärjestelyihin on varauduttu ja että sijaistamistilanteet hoituvat asianmukaisesti.

Vertaistuki ja hyvä työnantajuus

Koronavirus koskettaa meitä vaikeavammaisia ihmisiä monesta eri kulmasta. Usea meistä kuuluu riskiryhmään. On inhimillisesti ymmärrettävää, että tilanne saattaa aiheuttaa keskimääräistä enemmän huolta. Miten minä itse selviän tartunnasta tai mahdolliset riskiryhmään kuuluvat perheenjäseneni? Miten voin suojautua tartunnalta kun tarvitsen välttämättä toisen ulkopuolisen henkilön apua? Samalla on huolena työoikeudellinen vastuu ja kyky vastata lain edellyttämään työsuojeluvelvoitteeseen. Näille kaikille tunteille on oltava oikeus ja ne on hyvä tuoda esille ja pyrkiä etsimään tukea. Pyrimme myös Hetassa tukemaan työnantajien vertaistuen toteutumista mm. työnantajien omalla keskusteluryhmällä Facebookissa.

Kuvassa on vasemmalla mieshenkilö pyörätuolissa. Hänen vieressään käveelee farkkuihin pukeutunut nuori nainen.

Oma toimintamme on myös ratkaisevaa

Tilanne elää ja emme tiedä kauan joudumme elämään poikkeusolosuhteissa, myös samalla kantaen työnantajuuden vastuut ja oikeudet. Näen, että jokaisen kansalaisen oma vastuu sosiaalisten kontaktien välttämisessä ja suojautumisessa koronavirusta vastaan on ensisijaista. Myös ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista riskiryhmien tilanteeseen.

Voimme itse työnantajina näyttää hyvää ja vastuullista esimerkkiä huolehtimalla niin henkisesti, mutta myös käytännön tasolla työntekijöidemme hyvinvoinnista. Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan myös meidän omaan hyvinvointiimme. Itse olen kokenut hyväksi laatia kirjallisia perehdytyksiä hyvästä työhygieniasta, jonka olennaisia osia ovat opastus oikeaan käsihygieniaan ja perehdytys siihen, millä eri tavoin työaikana toivon hygieniasta huolehdittavan. Vinkkejä ja valmiita linkkejä saa monesta paikkaa netistä, joista vammaisten osalta voin vinkata esimerkiksi THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan, koronavirus ja vammaispalvelut. Toivottavasti voimme Hetassa tukea kaikkia jäseniämme yhdessä toistemme kanssa työnantajuudessa, myös vaikeiden aikojen yhteydessä. Tätä toivon ja tähän olemme myös pyrkineet vilpittömästi pienistä resursseistamme huolimatta.

Elina Nieminen
Hetan varapuheenjohtaja