Äänestysohjeet

Hetan jäsenet päättävät, ketkä ehdokkaat valitaan valtuustoon. Valtuustovaalit järjestetään postiäänestyksenä, joka alkaa 3.10. ja päättyy 14.10.2022.

Äänioikeus on kaikilla Hetan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksunsa viimeistään 3.9.2022. Äänestyslippu ja äänestysohjeet lähetetään äänioikeutetuille jäsenille 26.9.2022.

Näin äänestät:

  • Hetan varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdestä kolmeen (1–3) ehdokasta. Samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen.
  • Ehdokkaan/ehdokkaiden (1–3 kpl) numero/numerot tulee merkitä äänestyslippuun niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta äänestäjä tarkoittaa.
  • Ehdokasnumeroiden järjestyksellä äänestyslipussa ei ole väliä.
  • Jos samalle ehdokkaalle on annettu enemmän kuin yksi (1) ääni, hylätään sen äänestyslipun kaikki äänet.
  • Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
  • Äänestyslipun voi palauttaa ainoastaan postitse palautuskuoressa, jonka äänioikeutetut jäsenet saavat kirjeitse kotiinsa. Muulla tavoin toimitettu äänestyslippu hylätään.
  • Äänestyslippu hyväksytään, jos se on perillä ääntenlaskupäivään mennessä.