Äänestysohjeet

Hetan jäsenet päättävät, ketkä ehdokkaista valitaan valtuustoon. Alkuperäinen äänestysaika on 11.-22.11. Postin lakon vuoksi odotamme äänestyslippuja ennalta ilmoitettuun ääntenlaskupäivään asti.

Äänioikeus on kaikilla Hetan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksunsa viimeistään 10.10.2019. Äänestyslipun ja äänestysohjeet sisältävä kirje lähetetään äänioikeutetuille jäsenille 4.11.2019.

Näin äänestät:

  • Hetan varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdestä kolmeen (1-3) ehdokasta. Samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen.
  • Ehdokkaan/-iden (1-3 kpl) numero/-t tulee merkitä äänestyslippuun niin selvästi, ettei synny epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta äänestäjä tarkoittaa.
  • Ehdokasnumeroiden järjestyksellä äänestyslipussa ei ole väliä.
  • Jos samalle ehdokkaalle on annettu enemmän kuin yksi (1) ääni, hylätään sen äänestyslipun kaikki äänet.
  • Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
  • Äänestyslipun voi palauttaa ainoastaan postitse palautuskuoressa, jonka äänioikeutetut jäsenet saavat kirjeitse kotiinsa. Muulla tavoin toimitettu äänestyslippu hylätään.
  • Äänestyslippu hyväksytään, jos se on perillä ääntenlaskupäivään mennessä.