Työnhakijan rikosrekisteriotteen tarkistaminen mahdolliseksi  

Julkaistu

Lakimuutos on astumassa voimaan 1.1.2024. 

Työnhakijan rikosrekisteriotteen tarkistaminen tulee mahdolliseksi myös henkilökohtaisessa avussa, sillä eduskunta hyväksyi asian osana sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia. Työnantajamalli lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyn aikana Heta-liiton ja muiden järjestöjen aloitteesta.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi mietinnössään, että henkilökohtaisen avustajan työskentely työnantajana toimivan vammaisen henkilön kanssa edellyttää korostetusti luottamusta, ja valiokunta piti perusteltuna, että rikosrekisteriotteen tarkistaminen olisi mahdollist henkilökohtaisena avustajana työskentelevältä myös työnantajamallia käytettäessä.  

Työnantajamallin henkilökohtaisessa avussa työnantajalla on oikeus tarkistaa työnhakijan rikosrekisteriote. Työnantajamallissa työnantaja voi siis itse harkita, haluaako tarkistaa otteen. Muissa henkilökohtaisen avun tuottamistavoissa palveluntuottajalla on velvollisuus tarkistaa työnhakijan rikostausta, eli niissä asia on pakollinen.  

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Tätä ennen rikostaustan tarkistaminen koskee vain alaikäisten kanssa tehtävää työtä. Heta-liitto tiedottaa asian yksityiskohdista lisää ennen lain voimaantuloa.   

Lakiteksti on luettavissa sote-valiokunnan mietinnöstä, jonka mukaisena laki hyväksyttiin eduskunnassa. 

Lue lakiteksti täältä.