Tärkeä tiedote Hetan jäsenille JHL:n poliittisesta työtaistelusta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry aloittaa maanantaina 1.10.2018 poliittisen työtaistelun, jossa ovat tällä kertaa mukana myös henkilökohtaiset avustajat.

JHL ryhtyy poliittiseen työtaisteluun, koska on tyytymätön Suomen hallituksen suunnitelmiin helpottaa työntekijöiden irtisanomista. Pääsääntöisesti JHL on jättänyt henkilökohtaiset avustajat työtaisteluiden ulkopuolelle. Heta-Liitto on pyytänyt JHL:ää jättämään tälläkin kertaa henkilökohtaiset avustajat työtaistelun ulkopuolelle, mutta näihin toimiin JHL ei ole ryhtynyt. Näin ollen työtaistelu koskee kaikkia niitä henkilökohtaisia avustajia, jotka ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseniä.

Mitä toimenpiteitä poliittinen työtaistelu sisältää?

JHL:n poliittinen työtaistelu tarkoittaa sitä, että JHL:n jäseniä on kehotettu

  1. kieltäytymään ylitöistä
  2. kieltäytymään työvuoron vaihtamisesta

JHL:n jäsenilleen antamat ohjeet voi lukea JHL:n nettisivuilta.

Mitä Hetan jäsen voi tehdä, jos työtaistelun takia jää ilman henkilökohtaista apua?

JHL:n asettama kielto ylityön tekemiseen ja vuoron vaihtamiseen voi aiheuttaa eri suuruisia vaikeita tilanteita. Pahimpia tilanteita varten JHL on ohjeistanut jäseniään seuraavasti: ”Älä jätä kuitenkaan avustettavaa yksin, mikäli hänen terveytensä tai henkensä on välittömässä vaarassa ilman avustajaa.”

JHL:n työtaisteluun kannattaa varautua olemalla hyvissä ajoin yhteydessä oman kunnan vammaispalveluun tai alueen avustajakeskukseen ja selvittää heidän kanssaan mahdolliset sijaisjärjestelyt jo etukäteen.

Hätätapauksessa yhteyttä kannattaa ottaa joko oman kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon (112). Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen puhelinnumero löytyy oman kunnan nettisivuilta, hätätapauksessa sen saa myös hätänumerosta.

Heta-Liitosta apua saa HetaHelp-neuvontapalvelusta. Työtaistelun vuoksi pidämme HetaHelpissä mahdollisimman monta lakimiestä vastaanottamassa puheluita. On kuitenkin todennäköistä, että työtaistelusta johtuen kysymyksiä on paljon ja jonotusaika pitkä. Lisäksi Heta-Liiton lakimiehillä on rajalliset mahdollisuudet selvittää, miten minkäkin kunnan vammaispalvelu pystyy vastaamaan sijaisjärjestelyihin.