Uudenmaan sulkeminen ja henkilökohtainen apu


Huom.! Uudenmaan rajat on avattu 15.4.2020.


Uusimaa on suljettu koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi. Tämän hetken tietojen mukaan alue pysyy suljettuna 19.4. asti.

Käytännössä Uudenmaan sulkeminen tarkoittaa, että Uudenmaan ja muun Suomen välistä liikkumista rajoitetaan. Uudenmaan rajan ylittäminen on kuitenkin mahdollista, jos se on työn kannalta välttämätöntä.

Jos henkilökohtainen avustaja asuu Uudenmaan ulkopuolella ja työnantaja Uudenmaan alueella – tai toisinpäin – niin henkilökohtainen avustaja saa ylittää rajan mennessään töihin ja palatessaan kotiin.

Rajanylittäminen käytännössä

Poliisi on tiedotustilaisuudessaan 26.3.2020 kertonut, että Poliisi tulee valvomaan sekä teitä että raideliikennettä ja kysymään kansalaisten syitä Uudenmaan rajan ylittämiseen.

Poliisi suosittelee, että työntekijällä olisi lyhyt, kirjallinen selvitys liikkumisen syystä. Kirjallinen selvitys ei ole pakollinen, mutta se todennäköisesti sujuvoittaa liikkumista työpaikalle ja takaisin kotiin.

Poliisin suositusta mukaillen myös Heta-liitto suosittelee, että työnantaja kirjoittaa työntekijälle kirjallisen todistuksen töihin kulkemisesta, jos työmatkalla täytyy ylittää Uudenmaan raja. Todistus voi olla vapaamuotoinen teksti. Jos tulostaminen ei ole mahdollista, todistuksen voi lähettää työntekijälle esim. sähköpostitse, jolloin sen voi tarvittaessa näyttää viranomaiselle kännykästä.

Todistuksesta on hyvä käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Työnantajan nimi ja työpaikan osoite. Henkilökohtaisen avun työntekopaikat vaihtelevat, mutta tässä on hyvä mainita työnantajan osoite työpaikkana.
  • Työntekijän nimi ja osoite.
  • Tieto siitä, että läsnäolo työpaikalla on välttämätöntä eikä työtä voi tehdä etänä. Esimerkiksi: Työntekijä on henkilökohtainen avustaja. Työ on välttämätöntä henkilökohtaisen avun käyttäjälle ja työnteko edellyttää läsnäoloa työpaikalla.
  • Allekirjoitus, jos mahdollista.

Voit halutessasi käyttää myös Heta-liiton tekemää pohjaa: pdf-tiedostortf-tiedosto

Huom.! Kirjallinen ”lupalappu” ei ole pakollinen, mutta se todennäköisesti sujuvoittaa työmatkojen kulkemista. Lupalappua ei tarvitse lähettää kenellekään, vaan se näytetään viranomaiselle siinä tapauksessa, jos esim. Uudenmaan rajalla kysytään syytä ylittää raja. Eli se on hyvä olla työntekijällä mukana. Suosittelemme pitämään myös henkilöllisyystodistuksen mukana.