Liity jäseneksi

Heta-Liiton jäsenyys tuo tukea ja turvaa henkilökohtaisen avustajan työnantajan arkeen.

Hetan jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus ja postittamalla se Hetan toimistoon:
Jäsenhakemuslomake pdf-tiedostona
Jäsenhakemus rtf-tiedostona

Vuoden 2019 jäsenmaksu on 70 €.  Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen.
Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan vain liittymisvuonna.

  1. Täytä hakemus huolellisesti. Emme käsittele puutteellisesti täytettyjä hakemuksia. Jos hakija ei vamman tai sairauden vuoksi pysty allekirjoittamaan hakemusta, pitää hakemukseen liittää kahden todistajan allekirjoitus ja nimen selvennys siitä, että jäsenyyttä hakeva todella haluaa liittyä jäseneksi
  2. Hakemus tulee toimittaa kirjepostilla, sillä hakemuksessa pitää olla jäsenyyttä hakevan allekirjoitus. Osoite on Heta-Liitto, Tykistökatu 6 B, 20520 Turku.
  3. Hetan hallitus käsittelee jäsenhakemukset pääsääntöisesti joka maanantai pidettävässä kokouksessaan. Jäsenyys alkaa siitä, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Loma-aikoina käsittelyajat voivat olla pidempiä.
  4. Liittymis- ja jäsenmaksulasku, josta ilmenee jäsenyyden alkamispäivä, lähetetään jäsenelle sähköpostilla. Toimintaohjeet, työehtosopimuksen ja tarvittavat lomakkeet lähetämme ensisijaisesti sähköpostilla.
  5. Jäsenyys todistetaan kunnalle maksamalla Hetan jäsenmaksu ja lähettämällä kopio laskusta ja maksutositteesta oman kunnan vammaispalveluun.
  6. Maksamattomat liittymis- ja jäsenmaksulaskut karhutaan. Perimisen kustannukset lisätään karhulaskuihin.

Tarvittaessa henkilökohtaisen avustajan työnantajan edunvalvoja voi hakea jäsenyyttä päämiehensä puolesta. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee olla ote holhousrekisteristä.


Rekisteriselosteet ja säännöt

Jäsenrekisterin rekisteriseloste
Tapahtumarekisterin rekisteriseloste
Heta-Liiton säännöt