Info puheenjohtajistoon ja hallitukseen pyrkiville

Tältä sivulta löydät tietoa Hetan puheenjohtajiston ja hallituksen tehtävistä ja valinnasta.

  • Hetan operatiivista toimintaa hoitaa hallitus.
  • Hallitukseen voidaan valita vain Hetan varsinaisia jäseniä.
  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6 jäsentä. Valtuusto päättää lopullisen hallituksen jäsenten lukumäärän.
  • Hetan valtuusto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouksessaan.
  • Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet valitaan niiden jäsenten keskuudesta, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan joko ennen kokousta tai kokouksen aikana. Tarvittaessa valtuusto äänestää ehdokkaiden välillä.
  • Hallitus valitaan loppuvuodeksi 2020. Valtuusto päättää syyskokouksessaan marraskuussa hallituksen valinnasta seuraavalle kaudelle.

Hallitus

Hallituksella on Hetassa hallinto- ja toimeenpanovalta: Hallitus mm. vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Se neuvottelee työehtosopimuksen ja valvoo sen noudattamista. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, palkkaa ja erottaa Hetan työntekijät sekä sopii työsuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus edustaa Heta-liittoa erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä.

Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan itse, mutta puheenjohtajiston lisäksi usein myös hallituksen jäseniltä tarvitaan panostusta joko vaikuttamistyön tai työmarkkinatoiminnan linjoista päättämiseen tai käytännön toimintaan. Nyt valittava hallitus ainakin aloittaa seuraavat työehtosopimusneuvottelut.

Hallitus päättää itse, miten järjestää kokoukset. Nyt lopettava hallitus on pitänyt suuren osan kokouksistaan etäyhteydellä, mutta toimiminen hallituksessa voi edellyttää matkustamista ainakin joitakin kertoja vuodessa. Hallitukselle ei toistaiseksi ole maksettu kokouspalkkioita. Mahdolliset matkakulut on korvattu julkisen liikenteen taksojen mukaan.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa hallituksen ja koko Hetan operatiivista toimintaa. Lisäksi puheenjohtaja toimii Hetan hallintopäällikön lähiesimiehenä. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna ja varahenkilönä.

Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet sopivat keskinäisestä työnjaostaan, mutta usein puheenjohtajisto on osallistunut työehtosopimusneuvotteluihin ja/tai käytännön vaikuttamistoimintaan.

Ehdokasesittelyt

Toivomme ehdokkaiden esittäytyvän, jotta valtuustolla on tietoa valintojen ja päätöksenteon tueksi. Vapaaehtoinen ehdokasesittely tehdään ehdokasilmoittautumisen yhteydessä.

Valtuuston kokous 12.8.

Valtuuston kokous, jossa uusi hallitus valitaan, pidetään etäyhteydellä 12.8. klo 18.00. Ehdokkaita pyydetään osallistumaan kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään ehdokkaille elokuussa.

Tästä linkistä pääset takaisin hallitushaun pääsivulle.