Ehdokkaat valtuustovaaleissa 2022

Tällä sivulla voit tutustua Heta-liiton valtuustovaaliehdokkaisiin.

Olemme lähettäneet 26.9. kaikille Hetan äänioikeutetuille jäsenille postitse äänestysohjeet sekä palautettavan äänestyslipukkeen. Äänestysaika on 3.–14.10.2022.

Tutustu tällä sivulla oleviin ehdokkaisiin ja valitse 1–3 itsellesi mieluisinta ehdokasta. Äänestyslipukkseeseen merkitään ainoastaan ehdokkaan numero.

Tästä löydät ehdokkaat perustietoineen myös taulukkomuodossa. Huomaathan, että kattavammat esittelyt löytyvät vain tämän sivun valikosta.

Valtuustovaalien ehdokkaat pdf
Valtuustovaalien ehdokkaat docx

Ehdokas numero 2: Maija Aatelo

Maija Aatelo

Ikä: 65 vuotta
Asuinpaikka: Porvoo
Oppiarvo ja/tai ammatti: diplomi-insinööri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Hetan jäsen n. 15 vuotta, puheenjohtaja 8/2020- 

Olen kemiantekniikan DI Åbo akademista, joten ruotsi sujuu varsin hyvin. Ehdin tehdä yli 20 v työuran kansainvälisissä markkinointi- ja myyntitehtävissä ennen työkyvyttömyyseläkettä 2002. Englanti ja saksa sujuvia, ranskan alkeet. 

Asun Porvoossa kahden kissan kanssa. Elämääni kuuluu jo 26 v etämies. Harrastan vammaisvaikuttamista, ruoanlaittoa, sanapelejä, puutarhanhoitoa, yrittäjyyttä. Yhdistystoiminnassa olen ollut aktiivi lähes puoli vuosisataa. 

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Pari vuotta Hetan puheenjohtajuutta antaa uskoakseni näkökulmaa myös tuleviin haasteisiin. 

Kahden Hetan TES-kierroksen vetovastuu on tuonut uutta näkökulmaa toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Olen mielestäni joustava ja aikaansaava, ennakkoluuloton ja utelias. En pelkää uusia haasteita. 

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Jäsenten etujen ja henkilökohtaisen avun hyvien käytäntöjen edistäminen oleellisen tärkeitä.

TES-sopimus ja avustajien työsuhteen ehdot pitää saattaa normaalille suomalaiselle tasolle (mm. perhevapaat ja arkipyhät).

Avustajien saatavuuden edistäminen, mm. aktiivinen vaikuttamistyö kansallisiin ja hyvinvointialueiden viranomaisiin ja muihin päättäjiin.

Varautuminen mahdollisiin tulevaisuuden uhkiin ja niiden ennalta ehkäiseminen, kuten Ukrainan sodasta aiheutuvat kriisit ja säästöpaineet. 

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Toiminnan pitää olla ennakoivaa, joustavaa, läpinäkyvää, tehokasta.  

Aktiivinen vaikuttamistyö: Vammaisfoorumi, ministeriöt ja laitokset, eduskunta ja puolueet, hyvinvointialueet, TE-keskukset ym. 

Toimiston, hallituksen ja valtuuston toimiva työnjako ja yhteiset tavoitteet. 

Rahoituspohjan laajentaminen ja monipuolistaminen, esim. oman maksullisen palvelutuotannon kehittäminen. Tavoitteena hankkia rahoitus toiminnanjohtajalle, mikä mahdollistaisi jatkuvuuden ja pitkäjänteisen toiminnan. 

Yhteystiedot

maija.aatelo@saagar.fi
0505121665

Facebook
Twitter

Ehdokas numero 3: Jyrki Ahlgrén

Jyrki Ahlgren

Ikä: 55 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: palomies/eläkkeellä

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 55-vuotias tapaturman vuoksi eläkkeellä oleva palomies-sairaankuljettaja Jyväskylästä. Olen vammautunut 2007 ja avustajia minulla on ollut 2011 lähtien. Olen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja yksilöasiainjaoston varapuheenjohtaja. Olisin hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi, sillä minulla on kokemusta erilaisesta valtuustotyöstä jo ennestään, olen kiinnostunut kehittämään toimintaa ja minulla on kokemusta itselläni avustajien työnantajana toimimisesta.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Minulla on vankka kokemus työelämästä ennen vammautumistani, tunnen työmarkkinat erittäin hyvin

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta on antanut minulle paljon työkaluja tälle kentälle

Tunnen vammaispalvelun toimintamallit ja toimintaan liittyvät haasteet

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Henkilökohtaisen avustajan asemaa tulisi kehittää, työnantajien osalta tulee varmistaa, että avustajan oikeudet tulevat huomioitua. Avustajien palkkatason tulisi nousta. Henkilökohtaisia avustajia tulisi saada enemmän Heta-liiton piiriin ja tämän mahdollistaisi se, että kunnat maksaisivat liiton jäsenmaksun työnantajille. Heta-liitto voisi kouluttaa työnantajia työehtoihin ja lakeihin, jotta avustajien asema paranisi.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Haluaisin kehittää eritysesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja lisätä yhteistyötä esimerkiksi erilaisten vammaisliittojen välillä. Yhteistyöllä olisi mahdollista kehittää myös liiton jäsenten kouluttamista ja lisätä tietoisuutta puolin ja toisin. Olen valmis osallistumaan ja kehittämään varainhankintaa.

Yhteystiedot

jyrkiahlgren8@gmail.com
0505759068
Perussuomalaiset: Jyrki Ahlgrén

Ehdokas numero 4: Reijo Ahteela

Reijo Ahteela

Ikä: 70 vuotta
Asuinpaikka: Harjavalta
Oppiarvo ja/tai ammatti: teologian maisteri/eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen eläkkeellä oleva pappi. jäätyäni eläkkeelle neliraajajahalvaannuin selkäydininfarktin seurauksena. Olen edelleen aktiivinen elämän ihmettelijä. Haluan vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä ennen kaikkea vammaisten elämään liittyviä palveluja.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Vahva kokemus yhteiskunnallissa asioissa mm. ministerin erityisavustajana.

Työmarkkinaroiminnan laaja tuntemus

Luolttamustoista kokekusta

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Heta-liitto on vuosien aikana kehittänyt omaa vaikuttavuuttaan erinomaisen hyvin. mm.Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on osoitus tästä.  Maailma ympärillä muuttuu nopeasti, samoin kasvavat oman tointakenttämme haasteet. On edelleen valppaasti seurattava missä voimme vahvistaa toimintaamme.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Vahvistaisin edelleen Heta-liiton kautta tehtävää työtä vammaisten itsemäärämisoikeutden  ja tasavertaisuuden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetän verkostoitumista muiden alalla toimivien järjestöjen kanssa. Tutiktaan mahdollisia vielä kätrrämättömiä rahoitusmahdollisuuksia.

Yhteystiedot

rahteela@gmail.com
0405494549
Blogi: Pyörätuolipastori

Ehdokas numero 5: Ira Grönlund

Ikä: 39 vuotta
Asuinpaikka: Vantaa
Oppiarvo ja/tai ammatti: tradenomi/energianeuvoja

Ehdokas numero 6: Annukka Hämäläinen

Annukka Hämäläinen

Ikä: 37 vuotta
Asuinpaikka: Tampere
Oppiarvo ja/tai ammatti: bloggaaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Annukka 37v. Tampere. Hetan jäsen alusta alkaen. Kokemusta monipuolisesti työnantajuudesta vuosikymmenten ajalta.
Työnantajuus on sydämenasia. Se mahdollistaa omaehtoisen elämän, arjen ja juhlan.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Merkonomin tutkinto

Vapaaehtoisjäsenyys Tampereen henkilökohtaisen avun ohjausryhmässä

Jäsen Pirkanmaan Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakaskehittäjä ryhmässä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Palkan tulisi nousta ottaen huomioon nykyinen maailman tilanne.
Työnantajamallia tulisi markkinoida enemmän, koska vain siten vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus oman elämän suhteen toteutuu.
Avustajan työtä tulisi markkinoida esim. erilaisten oppimateriaalien, kuten opetusvideoiden avulla, joissa välittyy erityisen myönteinen kuva työstä ja sen todella tärkeästä merkityksestä työnantajalle.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

 Jäsenmaksut tulisi saada kuntien maksettavaksi, koska osa vammaisista on pienituloisia.
Liitto voisi myydä kannatustuotteita ja tehdä näin toimintaa tunnetuiksi.

Yhteystiedot

Blogi: Kupliva maailmani

Ehdokas numero 7: Jan Hänninen

Jan Hänninen

Ikä: 49 vuotta
Asuinpaikka: Laukaa
Oppiarvo ja/tai ammatti: filosofian maisteri / tohtorikoulutettava

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Hei, Olen Jan Hänninen 49 vuotta Laukaasta. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana yli 30 vuotta. Olen saanut olla osana Heta-Liiton taipaleessa mukana, kun olen ollut hallituksien jäsenenä, varapuheenjohtajana, liittovaltuuston jäsenenä. Lisäksi olen toiminut myös paikallisissa vammaisyhdistyksissä luottamus tehtävissä. Olen Laukaan vammaisneuvostossa sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsen. Itsestäni tuntuu, että minulla olisi vielä annettavaa Heta-Liitolle.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Heta-Liiton aiemmat luottamustehtävät

Paikallistason vammaisaktivisti

Yleinen kiinnostus vammaisasioita kohtaan

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Olen sitä mieltä, tällä hetkellä olisi akuuttia kehittää avustajien rekrytointiasiaa niin, että Heta-Liiton jäsenten työpaikkarekrytointi olisi helpompaa ja joustavampaa

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Heta-Liitto voisi tuottaa neuvonta ja tukipalveluita uusille hyvinvointi alueille
Varainhankinta:Heta-Liitolla voisi ollaesim. tekstiili myyntituotteita painatuksella

Yhteystiedot

janhanni@janhanni.org
+358400710516

Ehdokas numero 8: Kata Jaakkola

Ikä: 47 vuotta
Asuinpaikka: Lahti
Oppiarvo ja/tai ammatti: lastentarhanope / eläkkeellä

Ehdokas numero 9: Timo Jytilä

Timo Jytilä

Ikä: 61 vuotta
Asuinpaikka: Pöytyä
Oppiarvo ja/tai ammatti: autonkuljettaja / eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 61-vuotias eläkkeellä oleva”rekkamies”.Sairastan harvinaista neurologista sairautta.
Asun Pöytyän Yläneellä oma-kotitalossa keskellä  pikkukylää.
Harrastusvalikoima on laaja mm.soitan Yläneen soittokunnassa vetopasuunaa,laulan Yläneen Kirkkokuorossa,kalstusta lukemista ja sitten vielä osallistun pisaralla pisimmälle kilpailuihin.

Samoin harrastuspiiriin kuuluu järjestötoiminta ja politiikka.Toimin useiden yhdistysten hallinnossa ja Kunnallisissa ja Seurakunnallisissa luottamus tehtävissä.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Laajat verkostot ihan Suomen Hallitusta myöten

Pitkäaikainen kokemus eri järjestöistä,osassa toimin Puheenjohtajana sekä osassa Hallituksen jäsenen

Neuvotteluissa sitkeä ,maltillinen sekä istuma lihakset kestää pitkätkin neuvottelut

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Työnantaja malli sinänsä toimiva nykyisellään ,sijaisten saaminen pikaisella aikataululla on varsinki pienillä paikkakunnilla haastavaa. Peritöiden hoitamisessa on nykyisin aika kirjava käytäntö.Tämä pitäisi saada yhtäläiseksi kokomaassa ja mieluimmin niinkuin esim.Pöytyällä että on ulkoistettu tilitoimistolle.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa.

Lisää fyysisiä koulutuksia verkossa toimivien lisäksi.Näihin voitais yrittää saada sponsoreita heidän toiminnan esittelyä vastaan. Varainhankinta tulee olevan haastavaa ,mutta ei mahdotonta. Pitää luoda mahdollisimman suoraviivaiset mallit vaikuttamis ja sidosryhmätyöhön.Henkilökohtaiset ja luottamukselliset suhteet ovat tänä päivänäkin ne kaikkein hedemmälliset

Yhteystiedot

timo.jytila@seutuposti.fi
040-5507125
Facebook: Timo Jytilä

Ehdokas numero 10: Ari Kajan

Ikä: 61 vuotta
Asuinpaikka: Vihti
Oppiarvo ja/tai ammatti: YTS / varastopäällikkö

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen onnistunut useissa eri valituksissa saamaan hallinto-oikeudesta, perusteltuja päätöksiä viranhaltioiden lainvastaisista toimista ja satukirjojen käytöstä päätöksien perustelussa. hyvänä esimerkkinä H 3871/2022, jossa oikeus katsoo avustajan matkakulut korvattavaksi täysimääräisenä, samalla oikeus kieltää päätökseen KHO 41 / 2020 mukaisesti lainvastaisten rajoitusten käytön päätöksissä. haluaisin kehittää työehtosopimusta vastaamaan nykypäivää ja selventämään työnantajan asemaa monelta osin.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

kehittää lomakesarja erilaisia hakemuksia varten,mukana lainkohdat mihinkä päätöksen tulee perustua.

koota yksiin kansiin eri okeuden päätökset, joilla on viranhaltioiden päätökset kumottu.

toimin vammaisasioissa neuvonantajana, ja teen valituksia vääristä päätöksistä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

vammaisen oikeus valita avustaja, selventää kuka lähiomainen, voi toimia misäkin tilanteessa avustajana. oikeus avustajan lisätunteiihin matkoilla. sopimattoman avustajan irtisanominen tarvittaessa välittömästi, ja millä perusteilla. varuilla olo korvaus ja työvuoron ulkopuolella töihin kutsuminen korvauksella.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

perrustaa alueellisia ryhmia. järjestää viranhaltioille tilaisuus jossa käydään läpi vammaisten oikeuksia, tämä sopisi myös valtuustojen ja hallitusten edustajille. yleisötapahtumiin teltta ja jaetaan tietoa toiminnasta

Yhteystiedot

61kajan@gmail.com
044-5995670

Ehdokas numero 11: Teija Kangasvieri

Teija Kangasvieri

Ikä: 42 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM tutkimuskoordinaattori

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Tämä oman elämänsä monitoiminainen haluaisi nyt valjastaa osaamisensa henkilökohtaisen avun työnantajien yhteiseksi hyväksi.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

yhdistystoiminta

työkokemus

työnantajuus

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Ensisijaisesti haluaisin kehittää henkilökohtaisen avun työnantajamallia avustajien rekrytoinnin osalta. Nykyisellään aivan liian moni henkilökohtaista apua tarvitseva jää ilman avustajaa. Työntekijöiden sitoutuneisuutta on myös syytä parantaa sekä sijaissjärjestelyjen toimivuutta kehittää alueellista tasa-arvoisuutta avun järjestämisessä unohtamatta. Nämä epäkohdat on korjattava pikimmiten kehittämällä alaa kokonaisvaltaisesti.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Mahdollisuudet laajempaan yhteistyöhön ja synergiaan suurimpien työnantajien taustalla olevien toimijoiden kanssa kannattaa kartoittaa (esim. Aivoliitto, Invalidiliitto, Neuroliitto jne.).

Yhteystiedot

teija.kangasvieri@gmail.com

Ehdokas numero 12: Kristiina Karhos

Kristiina Karhos

Ikä: 64 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: varatuomari

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Kristiina Karhos, 64-vuotias varatuomari ja vammaisaktiivi Helsingistä. Olin viimekauden Hetan liittovaltuustossa ja sitä ennen Hetan hallituksessa. Olen Helsingin Invalidien Yhdistyksen puheenjohtaja, Invalidiliiton hallituksen jäsen ja Helsingin vammaisneuvoston 1. varapuheenjohtaja. Järjestöelämässä ja vammaispolitiikassa olen toiminut aktiivisesti kaksikymmentä vuotta. Uskon, että kokemuksestani olisi hyötyä Hetan valtuustutyössä jatkossakin.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Tunnen Hetan hyvin oltuani sen hallituksessa ja valtuustossa. Juristin koulutuksestani on apua.

Olen toiminut henkiläkohtaisten avustajien työnantajana yli kaksikymmentä vuotta.

Olen ollut HIY:n hallituksen puheenjohtaja ja Invalidiliiton hallituksessa ja valtuustossa vuosia.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Vammaislainsäädännön uudistus ja hyvinvointialueet tuovat varmasti mukanaan paljon uusia haasteita henkilkohtaiseen apuun.Olisi hyvä miettiä, miten henkilökohtaista apua voitaisiin kehittää erilaisten, uusien toimintamallien kautta. Avustajien saatavuus jatkossa tulee turvata.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Heta-liiton jäsenmäärän kasvuun pitää panostaa luomalla uusia, houkuttelevia palveluja jäsenille.Työnantajana toimimiseen tulee kehittää koulutusta ja tukea.

Yhteystiedot

kristiina.karhos@gmail.com
0505557078
Facebook: Vammaisaktiivi Kristiina Karhos

Ehdokas numero 13: Jari Kellokoski

Jari Kellokoski

Ikä: 60 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Sähköpyörätuolilla liikkuva n.60 vuotias Jyväskyläinen. Ennen vammautumista olin töissä Vaajakosken VPK.ssa, Vartijana ja järjestysvavojana sekä JKLssä seurakunnalla kesälomittajana. Kaikkea erityistarpeita voisivat olla enemmän tasavertaisia normaalisti toimivien kanssa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

VPK kokousissa ja monessa palo- ja pelastustehtävissä mukana.

Vartijan tehtävissä ja kokouksissa, Järjestysvälvojan tehtäviä.

Jyväskylän ralleissa ja muissakin ralleissa toiminnassa.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työntekijöiten saaminen helpommaksi vakinaisen loman ajaksi joka ei tällähetkellä oikein toimi kunnolla täällä päin.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Enemmän kerättyä jäseniä toimintaan ja tuoda enemmänesille. Mitkä siitä on hyödyt jäsenille itselleen. Jyväskylän sisäisesti olisi tapaiamisia livenä.

Yhteystiedot

kellokoskijari62@gmail.com
0505554112

Ehdokas numero 14: Vuokko Klasila

Vuokko Klasila

Ikä: 70 vuotta
Asuinpaikka: Oulu
Oppiarvo ja/tai ammatti: diakonissa, kuntohoitaja, erikoissairaanhoitaja, hoitotyönjohtaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen eläkkeellä oleva Oululainen hoitoalan ammattilainen. Koulutukseltani olen kuntohoitaja, diakonissa, erikoissairaanhoitaja ja ylihoitaja. Työelämässä olen ollut erikoissairaanhoidon ja kuntainliiton palveluksissa joista minulla on vankka kokemus työneuvotteluista sekä työntekijän, että työnantajan ominaisuudessa. Olen ollut Heta-liiton valtuuston varajäsenenä viimekauden, mutta varsinaisten jäsenien poissaolojen vuoksi kaikissa kokouksissa varsinaisena jäsenenä. Omaan hyvät neuvottelutaidot.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Olen Heta-liiton valtuuston varajäsen, mutta toiminut poissaolojen takia varsinaisenajäsenenä.

Työni kautta osaan hyvin vammaispalelulain ja ohjannut asiakkaita kunnissa ja erikoissairaanhoidossa.

Olen toiminut useassa vammais- ja sairausjärjestöissä jäsenenä, vetäjänä ja luottamushenkilönä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Työmarkkinatoiminnassa soveltaisin yhteen sekä kuntien, että Heta-liiton jäsenten toiveet siten, että työnantajamalli saa jatkuvuutta ottaen huomioon maakuntien resurssit ja jäsenistön edut.

Työnantajamallia kehittäisin siten, että työnantajilla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet toimia työnantajina.

Haluaisin kehittää jäsenhankintaa yhdessä JHL:n kanssa ja erilaisilla kampanjoilla esim. ammattiin opiskelevien jäsenmaksujen alentamisella sekä poistamalla kampanjan aikana  liittymismaksun.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Heta-liiton toimintaa kehittäisin vieläkin avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Pitäisi järjestää paikkakuntaisia tiedotustilaisuuksia Heta-liiton toiminnasta, joista tulisi tiedottaa sosiaalisessa mediassa esim. paikkakunnan puskaradiot ja paikallislehdet jne.

Uusia aluevaltuustoja tulisi informoida Heta-liiton toiminnasta sekä henkilökohtaisen avun- ja työnantajamallin asioista.

Heta-liiton toimintaa pitäisi esitellä erilaisille vammais- ja sairausjärjestöille ja heidän jäsenille.

Yhteystiedot

vuokko.klasila@gmail.com

Ehdokas numero 15: Hanna Kohtakorpi

Ikä: 35 vuotta
Asuinpaikka: Tampere
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 35 vuotias näkövammainen nainen. Olen ollut syntymästäni asti näkövammainen, lisäksi minulla on jaloissa virheasento. Minulla on ollut henkilökohtainen avustaja vuodesta 2007 lähtien, eli pitkä kokemus työnantajana on takana. Olen puhelias, iloinen ja myös helposti lähestyttävä, tykkään myös kokeilla uusia asioita. Olen ollut Heta liiton vertaistuki toiminnassa mukana aktiivisesti. Toimin myös koulutettuna vertaistuki henkilönä.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Vertaistuki toiminnassa oleminen.

Työmarkkina toiminnan kehittäminen.

Pitkä kokemus työnantajana.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajille olisi hyvä järjestää jotain työnohjausta tai koulutusta.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa.

Vertaistuki toimintaa olisi hyvä jatkaa jossakin muodossa.

Yhteystiedot

Kohtakorpi24@gmail.com
0404 163 965

Ehdokas numero 16: Aaro Koivuranta

Aaro Koivuranta

Ikä: 24 vuotta
Asuinpaikka: Espoo
Oppiarvo ja/tai ammatti: hallintotieteiden ylioppilas

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Aaro Koivuranta, 24-vuotias espoolainen mies. Liikkumiseen tarvitsen pyörätuolia. Opiskelen hallintotieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistossa kolmatta vuotta. Minulla on usean vuoden käytännölllinen kokemus henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisesta sekä työnantajamalliin ja työehtosopimukseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Harrastuksiani ovat taide, valokuvaus ja yhteiskunnalliset asiat.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Työoikeudelliset opinnot ja työmarkkinatoiminnan tuntemus

Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimiminen

Yleinen sinnikkyys ja asioihin paneutuminen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Heta-liiton tulisi olla laajasti yhteydessä alan työmarkkinajärjestöihin. Liiton työehtosopimuksen tulee olla mahdollisimman oikeudenmukainen työsuhteen kummallekin osapuolelle. Avustettavan työnantajan itsemääräämisoikeus ja omat valinnat sekä niiden kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Tärkeää myös että työntekijä saa asianmukaiset ja kohtuulliset työsuhteeseen kuuluvat edut.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Heta-liiton tulee olla mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa itsenäisesti sekä muiden alan etujärjestöjen (esim. Invalidiliitto, Kynnys ry) kanssa yhteistoiminnassa. Heta-liiton tulee aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan vammaissosiaalioikeuden lainsäädännön (esim. vammaispalvelulain uudistaminen, sote-uudistus) valmisteluun ja toimeenpanoon omasta näkökulmastaan. Valtuustossa pyrkisin edistämään näitä asioita ottamalla huomioon työnantaja- ja työntekijäpuolen edut.

Yhteystiedot

aarokoivuranta@gmail.com

Ehdokas numero 17: Ilkka Kotajärvi

Ikä: 39 vuotta
Asuinpaikka: Oulu
Oppiarvo ja/tai ammatti: digitalkkari

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 39-vuotias etäisä Oulusta. Minulla on cp-vamman liitännäisinä lievät näkö- ja kuulovamma. Viime ajat olen toiminut digitalkkarina Oulun Kaupunginkirjastolla. Toimin aktiivisesti paikallisissa vammaisyhdistyksissä, ja haluankin auttaa järjestöjä löytämään yhteisiä tavoitteita. Käytännön tasolla olen reaalipolitiikan kannattaja.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Kyky luoda suhteita eri tahojen välille

Diplomaattisuus ja pyrkimys tasapuolisuuteen

Kyky joustaa ja neuvotella

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Tähän minulla ei vielä ole vastausta. Täytyy ensin kuulla eri osapuolten näkemyksiä.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Ehdottomasti liiton täytyy aktivoitua ulospäin. Lausunto silloin ja toinen tällöin ei jää kenenkään mieleen eikä saa mitään aikaan. Sama koskee jäsentiedottamista: viikottaiset jäsentiedotteet olisivat minimi, sillä tiedän lisäkseni muitakin, jotka eivät ole aktiivisia somessa.

Yhteystiedot

mailini@mail.com
0408467819

Ehdokas numero 18: Riikka Lamppu

Riikka Lamppu

Ikä: 66 vuotta
Asuinpaikka: Rovaniemi
Oppiarvo ja/tai ammatti: kirjastosihteeri / eläkkeellä

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 66-vuotias entinen Lapin yliopiston kirjastosihteeri Rovaniemeltä. Jäin 30 vuoden työuran jälkeen työtyökyvyttömyyseläkkeelle ms-taudin vuoksi. Liikun pyörätuolilla ja tarvitsen henkilökohtaista avustajaa lähes päivittäin. Olen aina ollut aktiivinen vaikuttaja sekä ammattiyhdistysliikkeessä että kulttuurin parissa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Sairastumiseni ei ole hidastanut yhteisiin asioihin vaikuttamista, vaan edelleenkin järjestän mm. kulttuurimatkoja ja toimin aktiivisesti erilaisissa kulttuuriyhdistyksissä.

Olen ollut ammattiyhdistyksen ja aluetoimikunnan puheenjohtaja sekä liiton hallituksen jäsen.

Olin aktiivisesti organisoimassa Lapin Ylioppilasteatterin toimintaa koko kahdenksankymmentäluvun ajan.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Kehittäisin työnantajamallia siihen suuntaan, että se tukee hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja erilaisista lähtökohdista tulevia jäseniä heidän työnantajuudessaan.

Kehittäisin liiton toimintaa jo asetettujen tavoitteiden mukaisesti siten, että se toimii tasavertaisesti kaikkialla Suomessa.

Yhteystiedot

riikka.lamppu@gmail.com
044 203 7091

Ehdokas numero 19: Pirjo Laurén

Pirjo Lauren

Ikä: 69 vuotta
Asuinpaikka: Pori
Oppiarvo ja/tai ammatti: kauppatieteiden maisteri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 69 vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen ollut työkyvyttömyyseläkkeellä 20 v  vaikean seropositiivisen nivelreuman takia. Toimin kielten opettajana Porin Kauppaopilaitoksessa, Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Porin yliopistokeskuksessa. Työurani aikana toimin vuosia Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenenä, Pohjola Nordenin  Porin osaston hallituksessa sekä Porin Seudun Ekoomien hallituksessa.Menestyin urallani ,tiedän ,kuinka vaikea on siirtyä vammaispalvelun asiakkaaksi.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Olen varajäsen nykyisessä valtuustossa ja olen saanut tutustua Heta liiton vaativaan toimintaan.

Kokoustoiminta on tuttua Reumayhdistyksen ja Suomen Kipu ry.;n kautta.

Elämäni hankaloituminen ja rajoittuneisuus lisäävät kiinnostusta Heta liiton monipuolisiin asioihin.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Heta liiton jäsenille jatkossa henkilökohtaisia tapaamisia, vertaistukiryhmiä kokemuksien jakamista varten.Kuntien kanssa yhteistyötä enemmän,esim. ulkomaan matkojen toteutuminen pitäisi olla sujuvampaa. Tyksin potilaana tarvitsen usein avustajan yöksi mukaan Turkuun,tällaiset järjestelyt pitäisi kunnan maksaa avustajalle. Moni välttämätön asia, joka on toteutettava, pitäisi onnistua ilmoitusasiana kunnan vammaispalveluun.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Lakimiesten erinomaista neuvontatyötä voisi lisätä tai järjestää Teams -hetkiä,joihin jäsenet voivat osallistua.Hallitukselle enemmän valtuuksia olla yhteydessä kunnnan vammaispalveluun,,hyvinvointialueiden johtohenkilöihin ja valtakunnan tason päättäjiin. Kotona asumista tukevia laskelmia olisi hyvä päättäjätasolle selvittää.Hallitus voisi myös pitää keskustelutunteja valtuuston jäsenten kanssa ja vaihtaa ajatuksia ,joita voisi viedä eteenpäin.

Yhteystiedot

pirjolauren1@gmail.fi
0408374013

Ehdokas numero 20: Elina Lehtonen

Elina Lehtonen

Ikä: 37 vuotta
Asuinpaikka: Järvenpää
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkkeellä, sote-alan ammattilainen, koulutettu kokemusasiantuntija ja vertaistukija

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi?

Moi! Olen Elina, 38v täyttävä, koululaisen äiti Järvenpäästä. Nopsaan etenevän MS-taudin myötä roolini muuttui ja 4v sitten sotealan ammattilaisuus vaihtui työnantajaksi avustajille. Olen ehtinyt kokemaan palvelun sekä alan hyvät, että nurjat puolet ja näkemään monia kehitettäviä asioita. Vahvuuksiani on laaja kokemus ja kyky katsoa asioita monesta suunnasta, sekä sosiaalinen ja empaattinen luonteeni. Tärkeimpiä arvojani on tukea heikoimpia ja uskon, että yhdessä tekemällä saadaan aikaan hyvää.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Olen kouluttautunut sote-alalle ja työskennellyt laaja-alaisesti mm. erityisryhmien parissa.

Minulla on halu jakaa tietoutta ja antaa vertaistukea, jonka vuoksi olenkin aktiivi tällä saralla.

Toimin mukana sote-alueen henkilökohtaisen avun työnantajien asiakasraadissa kehittämässä palvelua.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajana toimiminen on hyvin vastuullista, johon pitäisi saada tukea ja tietoa vammaispalveluista, mutta aina se ei toteudu kunnolla. Yhtenä avaimena palvelun parantamiseen voisi olla aktiivinen yhteistyö kuntien kanssa, tiedon jakaminen työnantajamallista ja lisäämällä ymmärrystä avuntarpeen monimuotoisuudesta.
Tess:ta voisi pohtia kehitettävänä ja alan houkuttelevuutta lisäävänä seikkana sitä, että nykyisin henkilökohtaiseksi avustajaksi voi kouluttautua ja se tulisi huomioida palkassa.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Henkilökohtainen apu on edelleen liian tuntematon, jota Heta-liitto voisi tuoda tunnetummaksi erilaisilla kampanjoilla. Tietous aiheesta lisäisi ymmärrystä vammaisia ja heidän tarvitsemaansa apua kohtaan, sekä kohentaisi alan mainetta. Yhteistyö TE-keskusten kanssa lisäisi heidän tietouttansa henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla, millainen on henkilökohtaisten avustajien ammattikuva. Tietoisuus on tärkeää ja se on myös yksi keino helpottaa rajua työvoimapulaa alalla.

Yhteystiedot

Instagram: @ihanmasana

Ehdokas numero 21: Juhani Leppälä

Juhani Leppälä

Ikä: 67 vuotta
Asuinpaikka: Vantaa
Oppiarvo ja/tai ammatti: maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 67-vuotias maat.-metsätiet. maisteri (ylitarkastaj, eläkkeellä) Vantaalta, avioliitossa ja 3 aikuista lasta sekä 3 lapsenlasta.
Olen ollut Hetan hallituksen vpj aikaisemmin, joten edustan jatkuvuutta.
Tiedän lihastaudeista ja muista TULE-sairauksista. Avustajista minulla on 12 vuoden kokemus.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Hetan hallituksen varapuheenjohtaja

Noin kolmenkymmenen vuoden kokemus hallinnosta maatalousministeriössä ja tutkimuksessa

maa- ja metsätalousministeriön pääluottamusmies, vaikkakin lyhyen ajan

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtaisen avustajan arvostusta ja palkkausta nostetaan tekemällä mallia tunnetuksi ja kertomalla sen edullisemmista kustannuksista yhteiskunnalle esim. mainonnalla mm. somekanvavilla.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa.

Hetalla pitäisi olla jokapäiväinen HELP-puhellinpalvelu varsinkin niille avustettaville, jotka ovat vasta hiljattain saaneet avustajan.
Juristien lisäksi liiton kautta pitää olla toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja helposti saatavilla.

Yhteystiedot

leppalajuhani@gmail.com
+358445189398
Facebook: Juhani Leppälä

Ehdokas numero 22: Suzanne Lindgren

Suzanne Lindgren

Ikä: 40 vuotta
Asuinpaikka: Järvenpää
Oppiarvo ja/tai ammatti: esittävän taiteen kandidaatti

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 40-vuotias järvenpäälainen esittävän taiteen kanditaatti ja viisi vuotta sitten halvaantunut neurologisista syistä toispuoleisesti pyörätuoliin. Olen toiminut 20 vuotta erilaisissa luottamustehtävissä järjestökentällä ja ammattiyhdistysliikkeessä sekä esimerkiksi teatterihallituksissa. Lisäksi minulla on laaja-alaista esimieskokemusta terveenä useammalta alalta ja olen toiminut mm. työsuojeluvaltuuttettuna. En pelkää nostaa epäkohtia esiin ja tarttua toimeen niiden muuttamiseksi.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Pitkä aiempi kokemus hallitustyöskentelystä ja luottamustoimista

Taidealan yliopistokoulutuksen tuoma kyky ajatella ”boksin ulkopuolelta” ja luova ratkaisukeskeisyys

Kyky tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa terapeutin koulutuksen kautta.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Tekisin Hetasta helpommin lähestyttävän ja ymmärrettävämmän tahon. Vahvistaisin eri tavoin sitä miksi kannattaa olla hetalainen, että se ei ole pelkkä kuluerä avustajan palkan vuoksi.

Panostaisin TESsin selkokielisen version tekoon ja mahdolliseen tiivistettyyn mobiiliversioon, josta voisi tarkastaa yleisimmät kysymys-vastaus-parit nopeasti.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

  • Nykyaikaistaisin Hetan ilmettä ja sanomaa kautta linjan houkuttelevammaksi ja selkeämmäksi
  • Korostaisin sitä, mitä kaikkea Heta jäsenilleen voi tarjota
  • Ottaisin haltuun rohkeammin eri somekanavat
  • Etsisin kohderyhmälle sopivia yhteistyökumppaneita
  • Lanseeraisin Meidän Heta-kampanjan, jossa jäsenistö saisi äänen kertoa mitä he tarvitsevat Hetalta

Yhteystiedot

annsuzanne.lindgren@gmail.com
0509195766

Ehdokas numero 23: Kimmo Lännenpää

Ikä: 76 vuotta
Asuinpaikka: Tampere
Oppiarvo ja/tai ammatti: DI

Ehdokas numero 24: Susanna Mallander

Susanna Mallander

Ikä: 40 vuotta
Asuinpaikka: Valkeakoski
Oppiarvo ja/tai ammatti: tradenomi

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Susanna Mallander, 40-vuotias, kolmen nuoren äiti Valkeakoskelta.

Sairastan etenevää neurologista harvinaissairautta, jonka vuoksi liikun pyörätuolilla.

Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana vuodesta 2018 alkaen.

Tällä hetkellä en ole lainkaan työelämässä, mutta aktiivisesti yhdistystoiminnassa.

Minulla on osaamista ammattiliitto- sekä yhdistystoiminnasta sekä työnantajuudesta.

Hetan valtuusto saisi minusta rohkean, rakkaudesta lajiin vaikuttajan.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Ammatiltani olen liiketoiminnan kehittämisen tradenomi.

Olen toiminut esim. opiskelijakunnan ja tradenomiopiskelijaliiton paikallisyhdistyksen hallituksissa.

Olen Invalidiliiton alaisen paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kehittäisin toimintaa tuomalla esiin henkilökohtaisen avustajan työn mahdollisuuksia, monipuolisuutta, sekä positiivisia puolia nimenomaan työnantajamallissa.

Työehtosopimusta tulisi kehittää vielä enemmän selkokielisemmäksi ja tulevissa neuvotteluissa pyrkiä pitämään vähintään nykyisellä tasolla.

Koen myös hyvin tärkeänä, että työntekijän rikosrekisteriotteen tulisi ulottua kaikkiin henkilökohtaisen avun työnantajiin, eikä pelkästään nykyisen lain mukaisiin tilanteisiin.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Heta-liittoa tulisi tuoda vielä laajemmin henkilökohtaisen avun käyttäjien tietoisuuteen, sekä varsinkin huomioiden tulevat hyvinvointialueet ja mahdollinen uusi vammaispalvelulaki sekä sidosryhmät.

Heta-liitto voisi tarjota jäsenilleen vielä enemmän vertaistukitoimintaa, jota kautta työnantajat pystyisivät hyödyntämään kentällä olevaa tietoutta ja yhdessä tekemisen merkitystä.

Heta-liiton tulee palvella vahvalla lakiosaamisella jäseniään myös tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

susanna.mallander@gmail.com
0503217281
Instagram: @hissisoturi
TikTok: @hissisoturi 
Facebook: Susanna Mallander 

Ehdokas numero 25: Jarkko Manninen

Jarkko Manninen

Ikä: 46 vuotta
Asuinpaikka: Pihtipudas
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Manninen jarkko pihtiputaalta, ollut työnantajana koko aikuisiän,  kokenut.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Pihtiputaan vammaisneuvoston pj, keskisuomen hyvinvointialueen vt pj, mukana useissa luottamustoimissa ja työryhmissä, poliisin neuvottelukunnan jäsen, työurani olen tehnyt työvoiman vuokrauksen parissa sekä mekaanisen metsäteoliisuuden huolto ja rakennus tehtävissä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Pysyvyys ja työn huokuttelevaisuus pitäisi saada paremmaksi

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

En voi vastata koska en tunne toimintamallia tarkkaan

Yhteystiedot

Jaajako.jm@gmail.com
0451600456

Ehdokas numero 26: Lassi Murto

Lassi Murto 26

Ikä: 35 vuotta
Asuinpaikka: Raisio
Oppiarvo ja/tai ammatti: ohjelmakoordinaattori

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 35 vuotias työssäkäyvä perheellinen mies Varsinais-Suomesta. Sairastan etenevää lihastautia. Työskentelen Abilis-säätiössä ohjelmakoordinaattorina. Minulla on koko elämän kestänyt henkilökohtainen kokemus vammaisuudesta ja olen yhdistysaktiivi. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana vuodesta 2014 alkaen.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Heta-liiton hallituksen jäsen

Monikulttuurisuus työmarkkinoilla

Maalaisjärjen käyttö

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

On erityisen tärkeää saada lisää henkilökohtaisia avustajia ja yksi vaihtoehto saattaisi olla oppisopimuksen kokeileminen.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa. Koulutusta ja opastusta työnantajana toimimiseen.

Yhteystiedot

lassi.murto@heta-liitto.fi
0451364698

Ehdokas numero 27: Minna Muukkonen

Minna Muukkonen

Ikä: 54 vuotta
Asuinpaikka: Rovaniemi
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen selkäydinvammainen sähköpyörätuolilla liikkuva 54 vuotias nainen Rovaniemeltä. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana yli 30 vuotta. Pyöritän  aktiivista arkeani viiden avustajan voimin, minulla on avustajapäätös 24/7. Haluan oman kokemukseeni ja työni kautta tuoda panoksen Heta-liiton valtuuston.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Olen nykyisen Heta-liiton valtuuston jäsen sekä Invalidiliiton hallituksen jäsen toista kautta.

Olen ollut pitkään palkanlaskijana kansainvälisen kustannusyhtiön talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Olen toisten kautta Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Parantaisin työehtosopimusta niin, että työnantajan asema olisi työmarkkinoilla kilpailukykyinen suhteessa avustajapalveluita tarjoaviin yrityksiin. Koulutuksia työnantajille esim. uuden työntekijän perehdytykseen ja ”Diplomi” koulutus työnantajille, josta saisi statuksen ” Heta liiton hyväksymä/kouluttama työnantaja.”

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Vahvistaisin neuvonnan ja koulutuksen kautta työnantajia niin, että he voisivat palkata avustajansa työnantajamallilla nyt ja jatkossa.

Yhteystiedot

minna.muukkonen1@gmail.com
0404111068

Ehdokas numero 28: Reetta Nenonen

Reetta Nenonen

Ikä: 39 vuotta
Asuinpaikka: Juuka
Oppiarvo ja/tai ammatti: IT-tradenomi, yrittäjä

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 39-vuotias pyörätuolia käyttävä 15v. tytön äiti Juuasta, Kolin kupeesta. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana jo yli 20 vuotta. Työskentelen yrittäjänä ja kokemusasiantuntijana. Olen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuuston varavaltuutettu, vammaisneuvoston jäsen, osallisuusvaliokunnan varajäsen ja vammaisneuvoston edustaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa. Juuassa toimin hyvinvointilautakunnassa, vammaisneuvostossa ja kuntalaistoimikunnassa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Luottamustoimet kunnassa ja hyvinvointialueella

Työllistämiseen liittyvät projektitehtävät

Järjestöaktiivi

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Palkkausta, porkkanoita/työsuhde-etuja, vertaistukitoimintaa.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Markkinoinnin, yhteistyön ja vertaistukitoiminnan lisääminen.

Yhteystiedot

reettanenonen@gmail.com

Ehdokas numero 29: Elina Nieminen

Elina Nieminen

Ikä: 51 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: oikeustieteen maisteri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen pitkän linjan vammaisoikeudellisten kysymysten juridinen asiantuntija ja vammaispoliittinen vaikuttaja. Uusioperheeseemme kuuluu aviomieheni lisäksi, kolme nuorta ja pieni valloittava koira. Itsenäisyyteni ja itsemääräämisoikeuteni on riippuvainen henkilökohtaisista avustajista ja siitä, että voin toimia itse työnantajana. Tiedän mihin vaikuttaa, miten ja koska. Tunnen kentän ja pitkän työurani ja vaikuttamistoiminnan myötä olen saanut auttaa muita itsenäisen elämän rakentamisessa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Vammaisoikeuksien vahva vaikuttaja jo kolmekymmentä vuotta. Lakimiehenä Invalidiliitossa.

Useita luottamustoimia ja lainsäädäntöhankejäsenyyksiä.

Olen Hetan perustajajäsen, entinen PJ ja hallituksen jäsen, nykyinen valtuuston jäsen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Hetan on vahvistettava työmarkkinatoimintaan, -politiikkaa ja osallistuttava julkiseen keskusteluun. Yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa tulee tiivistää. Yhteistyötoiminta tulee aloittaa välittömästi sote-alueiden kanssa. Niiden kanssa tulee luoda kiinteä strategia, miten henkilökohtaisen avun ympärille syntyviä toimijoita luodaan, kehitetään ja toimeenpannaan. Hetalla on oltava keskeinen rooli tässä. Tärkein kysymys on työvoimapulaan vaikuttaminen, joka on uhka tulevaisuudelle.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Liiton toiminnan tulee olla nykyistä näkyvämpää kaikissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen avun toteuttamiseen. Liiton tulee laatia uusi strategia vaikuttamistyön painotuksista työmarkkinapolitiikkaan, sote-alueiden rahoitukseen ja toimeenpanoon sekä henkilökohtaisen avun työnantajuuden turvaamiseen. Sidosryhmätyön osalta tulee laatia strategia keskeisimmistä tärkeimmistä kumppaneista. Liitto tulee kehittää tapoja tukea työnantajien osaamista ja rekrytointia.

Yhteystiedot

elina.nieminen@invalidiliitto.fi
Elina Niemisen esittely Invalidiliiton sivuilla

Ehdokas numero 30: Anne Nousiainen

Anne Nousiainen

Ikä: 63 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: sosiaaliturvan erityisasiantuntija

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

SOSIAALITURVAN ERITYISASIANTUNTIJA
HETAN enssimmäisen valtuuston jäsen alusta alkaen

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Työkentelin KELASSA neljäkymmentä vuotta

HETA työnantajana yli kuusi vuotta

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Tiedon jakaminen työnantajana toimisesta.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Jäsenhankita olisi monille eduksi.

Yhteystiedot

0452056620

Ehdokas numero 31: Tuula Nyberg

Tuula Nyberg

Ikä: 46 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: lastenohjaaja / eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Tuula Nyberg syntynyt 1976, olen lyhytkasvuinen ja olen toiminut työnantaja vuodesta 2017. Lähdin ehdokkaaksi koska koen että voin omalla kokemuksellani antaa valtuutoston jäsenenä muille

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Jyväskylään tuleva Havu-keskus (henk.koht.avunkeskus) olen tässä mukana suunnittelemassa.

Vertaistuki, olen koulutettu vertaistukihenkilö,

Vuosien kokemus järjestö tehtävissä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Kaikki palvelut kunnissa saman katon alle, ei pompottelua henkilöltä toiselle, itse määräämisoikeus säilyy. Kokemustoimija mukaan kehittämään alueellisesti avustaja rekryjä.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Varainhankintaa esim järjestämällä iso konsertti, sponsoreita mukaan ja toimintaa tuotaisiin tätä kautta esille, mediassa mukana oloa lisättäisiin. Näkyväksi kaikki missä mukana, vierailut jne.

Yhteystiedot

tuulanyberg76@gmail.com

Ehdokas numero 32: Elina Nykyri

Elina Nykyri

Ikä: 45 vuotta
Asuinpaikka: Vantaa
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM, tutkija

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 45-vuotias vantaalainen järjestö- ja vammaisaktivisti ja FM, tilastotieteilijä. Olen Invalidiliiton ja Heta-liittojen valtuustojen jäsen. Toimin varavaltuutettuna (vas.) Vantaalla ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Haluan jatkaa hyvää työtäni Hetan valtuustossa. Elän pitkäaikaissairaan, pienituloisen, vammaisen ja eläkeläisen arkea. Osaan tulkita tilastoja ja tutkimuksia. Avustajien työoloja ja -ehtoja ja palkkausta on parannettava. Suomen on kunnioitettava YK:n vammaissopimusta.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Olen ollut yli kahdenkymmenen vuoden ajan aktiivinen muutamassa harvinaisen sairauden järjestössä.

Olen toiminut Heta-liiton valtuustosta kolmen vuoden ajan. Haluan jatkaa hyvin alkanutta työtäni.

Tilastotieteilijänä osaan tilastoja ja tutkimuksia. Haluan oppia uutta. Teen kaiken sydämellä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

On puututtava avustajapulaan. Pitää parantaa alan palkkausta ja työoloja ja -ehtoja. Heta-liiton ja JHL:n solmimasta työehtosopimuksesta tulee tehdä yleissitova. Se tapahtuu, kun yli puolet työnantajista tai työntekijöistä kuuluu liittoon. Heta-liittoon liittymisestä pitääkin tehdä houkuttelevampaa. Kaikille arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Jokaisella on oltava oikeus saada tarpeisiinsa nähden riittävä määrä avustajatunteja.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Hetan on ohjattava enemmän resursseja vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, neuvontaan ja ohjaukseen. Liittomme pitää ottaa kantaa ja näkyä useammin julkisuudessa. Liiton on edistettävä YK:n vammaissopimuksen toteutumista vammaisten arjessa. Jokaiselle arjessaan apua tarvitseville vammaisille pitää taata oikeus henkilökohtaiseen apuun. Liittomme kannanotoissa on korostettava avustajien merkitystä vammaisten arjelle, työssäkäynnille ja opiskelulle. Henkilökohtaiseen apuun panostaminen kannattaa.

Yhteystiedot

elina.nykyri@gmail.com
041 539 6220
Facebook: Elina Nykyri

Ehdokas numero 33: Sanna Paasonen

Ikä: 43 vuotta
Asuinpaikka: Mikkeli
Oppiarvo ja/tai ammatti: KM tuntiopettaja, kehitysyhteistyökoordinaattori

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 44-vuotias teinipojan kuulonäkövammainen ja kaksikielinen äiti, joka työskentelee Evantialla opettajana ja Kynnyksellä kehitysyhteistyökoordinaattorina Toisen maisterin opintojen ohella. Olen käyttänyt avustajaa opiskelussa, työelämässä ja perhearjessa, että käyttökokemusta löytyy eri elämän alueilla. Lisäksi paikallisen vammaisneuvoston jäsenenä ja valtakunnallisten vammaiajärjestöjen aktivistina olen perillä myös yhteiskunnallisissa muutoksissa, joiden tietämystä tarvitaan valtuustossa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Pitkäaikainen toimija eri luottamustoimissa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla

Kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvana voisin tuoda myös kielellisesti saavutettavia kysymyksiä

Työnantajana ja työntekijänä myös työehtosopimukset ja työmarkkinat ovat tulleet tutuiksi

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Uudet hyvinvointialueet vaikuttavat merkittävästi tästä eteenpäin, että työmarkkinatoimintaa  ja entistä joustavampia työnantajamalleja tulee edelleen kehittää vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja laadukkaan palvelun toteutusta.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Nyt olisi erityisesti tärkeä seurata seurata muutoksia hyvinvointialueilla ja tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa, koska seuraavat kuikaudet vaikuttavat siihen mihin tästä jatketaan.

Yhteystiedot

sanna.paasonen@kynnys.fi
Facebook: Sanna Paasonen

Ehdokas numero 34: Riitta Palomäki

Riitta Palomaki

Ikä: 38 vuotta
Asuinpaikka: Hämeenkyrö
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi / eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 38v. perheenäiti Hämeenkyröstä.
Lähellä sydäntäni on luonto ja eläimet.
Harrastuksiini kuuluvat koiranäyttelyt ja kotimaan matkailu.
Yksi lapsistani on erityinen ja itse olen monisairas.
Avustajia meillä on ollut vuodesta 2014.
Minulla on kokemusta työnantajuudesta ja haluaisin olla viemässä Hetaliittoa eteenpäin.
Minulle on tärkeää, että kaikkia työnantajia kuullaan ja heidän tarpeensa huomioidaan.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Olen ollut työnantaja yli seitsemän vuotta.
Niin omille avustajilleni kuin poikani avustajille.

Olen H:kyrön vammaisneuvoston puheenjohtaja. H:kyrön Kehitysvammayhdistyksen vpj.

Olen järjestö ja yhdistystoiminnoissa mukana ja siellä oppinut puhaltamaan yhteen hiileen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Tessistä koittaisin saada vielä selkokielisemmän.

Sen pitää pystyä palvelemaan kaikkia työnantajia.

Työntekijöille meidän pitäisi saada tarjota kulttuuri/liikuntaseteleitä. Heidän hyvinvointiin pitäisi käyttää resursseja.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Jäsenille toimiva omapalvelu josta voisi kysyä neuvoa työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vertaistukipäiviä.

Kysyttäisiin jäseniltä mitä he toivovat Hetaliitolta saavansa.

Yhteystiedot

clansgirl@hotmail.fi
0407156545
Facebook: Riitta Palomäki/@MonisairasWheelchairMama

Ehdokas numero 35: Jukka Peltonen

Jukka Peltonen

Ikä: 72 vuotta
Asuinpaikka: Loimaa
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 72-vuotias eläkeläinen Loimaalta. Perheeseeni kuuluu vaimo, sekä 2 aikuista poikaa joilla on jo omat perheet. 4 lastenlasta jotka ilahduttavat eläkeläisen arkea. Olen työskennellyt  46-vuotta kirjapainoalalla ja suurimman osan ajasta ollut pääluottamusmiehenä. Viestintäliiton valtuustossa olin muutaman vuoden joten tiedän miten päätöksiä tehdään. Olen lisäksi Loimaan Kirjatyöntekijäin yhdistyksen puheenjohtaja, ollut jo noin 35-vuotta ja pesti jatkuu edelleen. Tärkeät päätökset tehdään yhde

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.

Olen ollut Viestintäliiton valtuustossa joten tiedän valtuustotyöskentelystä.

Harrastuksiini kuuluu kotimaan matkailu, vanhalla asuntoautolla. SFC:n jäsen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Tuomalla enemmän julkisuuteen ko. toimintaa. Työehtosopimus pitäisi saada kiinnostavaksi kaikille osapuolille. Toimintakenttää pitäisi pyrkiä laajentamaan.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Tuomalla julkisuuteen liiton toiminnasta, sidosryhmille tietoa tästä tärkeästä työstä. Varainhankinnasta on sanottava, että kaikki mahdollinen ja mahdoton tulisi tehdä liiton hyväksi.

Yhteystiedot

Jukkao.peltonen@gmail.com
0505537834

Ehdokas numero 36: Eeva Peltonen

Ikä: 73 vuotta
Asuinpaikka: Kuhmoinen
Oppiarvo ja/tai ammatti: kassan hoitaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Eeva Peltonen Koulutettu vertaistukihenkilö tukityötä olen tehnyt vuodesta 1995, Koulutettu vertaisryhmien vetäjä, Koulutettu kokemuskouluttaja (toimija), Koulutettu kriisityöntekijä, Päivystän kriisipuhelinta 24/7 Olen myös Suomen Amputoidut ry puheenjohtaja, Henkilökohtaisen avun työnantajana ollut 11.1998 ja olen edelleen .Yhdistyksemme on valtakunnallinen joten kaikenlaisia kokemuksia on tullut vastaan läpi Suomen. Koulutukseni olen saanut Invalidiliitolta. Pitkä työkokemus

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Pitkä työkokemus työnantajana

Yhdistys toimintani on aktiivista

Halu oppia uusia tuulia

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Enemmän työmarkkinatoiminnan näkyvyyttä, saatavuutta, koulutuksia,

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Vaikuttamistyötä, varainhankintaa

Yhteystiedot

+358400353987
eevamaria29@gmail.com

Ehdokas numero 37: Liisa Rautanen

Liisa Rautanen

Ikä: 65 vuotta
Asuinpaikka: Lohja
Oppiarvo ja/tai ammatti: Järjestöneuvos

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen pitkänlinjan vammaisjärjestövaikuttaja. Lihassairauden aiheuttaman vaikeavammaisuuden myötä kokemusta on tullut paikallis-, alue- ja valtakunnantasolla työstä vammaisjärjestöissä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Omaan 40 vuoden kokemuksen järjestön esimiestehtävista ja taloudellisesta vastuusta. Tunnen maaseutuelämän valot ja varjot. Olen tuottanut laadukasta avustaja palvelua 24/7 itselleni vuodesta 2015. Henkilökohtainen avustaja minulla on ollut 90-luvulta. Koulutukseni on merkonomi

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Oma kokemus kunnallis- ja vammaispolitiikasta

Kokemus työnantajuudesta elämää ylläpitävän hengityslaitteen kanssa, esimies näkökulmasta

Halu tehdä avustajan työ arvostetuksi ja halutuksi.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluaisin löytää ratkaisuja palkkauksen kehittämiseen. Luoda työkaluja avustajien luotettavuuden selvittämiseen rekrytointitehtävissä. Henkilökohtaisten avustajien koulutuksen kautta luoda työnantajilleen itsenäistä turvallista arkea. Kehittää vakuutusturvaa. Tuoda työnantajuuteen liittyvää ohjeistusta helpommin saatavaksi.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Tiedotustyöhön olisi hyvä löytää lisäresursseja. Hetan ja henkilökohtaisesta avusta päättävien tahojen tulisi tehdä säännöllistä, avointa yhteistyötä tulevaisuudessa hyvinvointialueiden kanssa.

Yhteystiedot

liisa.rautanen@hengityslaitepotilaat.fi
0500 974794
Liisa Rautanen Wikipediassa

Ehdokas numero 38: Raila Riikonen

Raila Riikonen

Ikä: 46 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: seksuaalikasvattaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen toiminut henkilökohtaisen avustajan työnantajana 28 vuotta ja jo 1-vuotiaasta avustajan työnjohtajana vanhempieni palattua työelämään. Tarvitsen apua 24/7. Asun Helsingissä. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa minulle itsenäisyyden ja omanlaisen elämän elämisen. Minua huolestuttaa avustajien huono saatavuus. Haluaisin parantaa tämän tärkeän työn arvostusta ja mielikuvaa. Sijaisjärjestelmä saatava kuntoon. Tämä työ sopii monelle, mutta ei kaikille!

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Olin mukana ensimmäisellä valtuustokaudella. (Olen Heta-liiton perustajajäsen.)

Järjestötyö on elämäntapani. Olen mukana monen eri järjestön toiminnassa.

Minua kiinnostaa ihmiset ja heidän käyttäytyminen. Pohjana sosiaalipsykologian opinnot ja yrittäjyys

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Jos palkka saataisiin kilpailukykyiseksi, mitä se alkaa jo kohta olemaan, avustajan työstä saataisiin huokuttelevampi. Työehtosopimus ei ole olemassa vain työntekijöiden “sortamiseksi” vaan molempien osapuolten hyväksi Työnantajat pitäisi kouluttaa työnantajiksi, koska monikaan meistä ei ole itse tätä vastuullista tehtävää itselleen halunnut. Työnantajuus mahdollistaa minulle itsenäisyyden ja sen että saan itse valita avustajani. Rekrytointiapua Sijaisjärjestelmä pitäisi laittaa lopulta kuntoon!

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Päättäjien kanssa yhteistyötä.
Mediaan juttuja työnantajista ja työntekijöistä. Tarinat kiinnostavat. Esiin henkilökohtaisen avun järjestelmän hyvät puolet.
Some kampanja, joku julkkis sitä tykkäämään.

Yhteystiedot

raila.riikonen@iki.fi
ilonkipina.fi

Ehdokas numero 39: Tiina Rinne

Tiina Rinne 39

Ikä: 42 vuotta
Asuinpaikka: Pori
Oppiarvo ja/tai ammatti: yhdistysaktiivi

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Hetan nykyisen valtuuston varapuheenjohtaja ja olen koko tämän ensimmäisen valtuustokauden tehnyt aktiivisesti työtä Hetan ja henkilökohtaisten avustajien työnantajien eteen ja nauttinut kaikesta täysillä. Olen 42-vuotias, sairastan harvinaista neurologista sairausta ja liikun sähköpyörätuolilla. Olen mukana Vammaisfoorumin hallituksessa, varavaltuutettu Satakunnan hyvinvointialueella, Porin perusturvalautakunnan jäsen ja vammaisneuvoston vpj, kuitenkin Heta on minulle sydämen asia

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Osaan neuvotella ja perustella asiat ymmärrettävästi

perehtyneisyys työehtosopimukseen

työelämätuntemus

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Työehtosopimus kaipaa vielä lisää selkiyttämistä. Myös hyvinvointilalueille on saatava jaettua tietoa, jotta lainvastaisista neuvoista ja käytännöistä päästään eroon. Työnantajalla tulee olla oikeus tarkastaa rikosrekisteriote sekä luottotiedot, koska työssä usein on vähintään jonkinlainen pääsy käsittelemään työnantajan varoja ja lääkkeitä.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Heta voisi koittaa neuvotella erilaisia jäsenetuja. Tietoa henkilökohtaisen avustajan työstä on lisättävä, koska alaa ei tunneta ja ennakkoluuloja on. Yhteistyötä voisi tehdä mm. TE-toimistojen kanssa, oppisopimuksen käyttö on oltava mahdollista ja tätä vaihtoehtoa on markkinoitava sekä tehtävä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Varainhankinnan osalta tulee miettiä erilaisia uusia vaihtoehtoja jäsenistöä kuunnellen.

Yhteystiedot

tiina.rinne@heta-liitto.fi
Facebook: Tiina Rinne – PORI
Twitter: @rinne_vas

Ehdokas numero 40: Timo Romoi

Timo Romoi

Ikä: 52 vuotta
Asuinpaikka: Tampere
Oppiarvo ja/tai ammatti: henkilöstösihteeri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

 52-vuotias vaikeavammainen (tetra) Tampereelta. En ole ehdokkaista kokenein, fiksuin enkä mukavin. Yhteistyökyvystäni myös ikävien asioiden yhteydessä kertonee kuitenkin, että olen asunut 18 vuotta henkilökohtaisten avustajien varassa. En toimi vain mukavuusalueillani, vaan haluan oppia uutta ja keskittyä myös vähäpätöisiin osa-alueisiin. Viidessä kaupungissa asuneena ja eri palveluntuottamismuotoja kokeneena olen vakuuttunut työnantajamallin tärkeydestä. Se ei saa silti olla ainoa vaihtoehto.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Työnantajana kolmekymmentä vuotta ja hetalainen lähes perustamisesta asti.

Talous- ja henkilöstöhallinon opinnot opisto- ja amk-tasolla, työkokemusta henkilöstöhallinnosta.

Tällä hetkellä toimin lääkeyhtiön asiantuntijaryhmässä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Ensisijaista olisi, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöt eivät jakautuisi eri leireihin. Molempien osapuolten etu on, että työnantajat osaavat oman osuutensa ja että työsuhdeasiat ovat kunnossa. Nyt tilanne on, että toinen järjestö antaa ajoittain yksin työnantajamallia leimaavia lausuntoja, unohtaen että ammattikunnasta iso osa toimii muulla kuin ta-mallilla ja nimenomaan se toiminta on hyvin kirjavaa. Tähän pitäisi puuttua ja ta-mallin julkisuuskuvan kiillottaminen onkin lähellä sydäntäni.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? Esimerkiksi vaikuttamis- tai sidosryhmätyötä tai varainhankintaa.

Jäsenistön kritiikkiäkin on kuultava, (korkealla) jäsenmaksulla pitäisi saada myös muita etuja kuin työehtosopimus tai harkinnanvarainen oikeusapu. “Ohituskaista” neuvontapalveluihin voisi olla yksi tällainen etu ja ehkä se voisi toimia myös jäsenmäärän ja sitä kautta tulojen kasvattajana.

Yhteystiedot

timor.moi@gmail.com

Ehdokas numero 41: Venla Räty

Venla Räty

Ikä: 40 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: kauppatieteiden maisteri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Hetan nykyinen varapuheenjohtaja, ja kauttani on vielä vuosi jäljellä. Haluan kuitenkin jatkaa Hetassa tämänkin jälkeen. Olen ollut avustajien työnantaja yli 20 vuotta ja monenlaista olen vuosien aikana nähnyt. Olen myös mukana verkossa tapahtuvassa vertaistukitoiminnassa, ja käyn jakamassa tietouttani paikallisten vammaisyhdistysten kanssa. Minulla on vakaa kokemus työnantajamallista ja työehtosopimusneuvotteluista.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Usean vuoden kokemus Hetan hallituksessa toimimisesta

Parinkymmenen vuoden työnantajuus

Parinkymmenenvuoden järjestökokemus

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Alan houkuttelevuutta pitää lisätä. Palkka on vain yksi pieni tekijä. Näitä toimenpiteitä pitää miettiä laajemmalla ryhmällä usean järjestön kesken.
Työehtosopimukseen pitää saada jatkuvuutta ja saada kahden tai kolmen vuoden sopimuksia.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Haluaisin kehittää Hetalle palveluntuotantoa ja laajempaa neuvontaa. Hetalla on osaamista ja tietämystä, jota voisi jakaa laajemminkin.
Heta voisi myös järjestää koulutusta työnantajille työnantajuuden kiemuroista. Osana tätä on vertaistukitoiminta, jota pitää jatkaa.

Yhteystiedot

wepsi@wepsi.com

Ehdokas  numero 42: Markku Salminen

Ikä: 60 vuotta
Asuinpaikka: Tammisaari
Oppiarvo ja/tai ammatti: kirkkoherra, työnohjaaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 60-vuotias kokenut yhdistystoimija. Olen vielä työelämässä ja osan työtäni seuraan sekä työsopimuksiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua että niiden soveltamista. Tunnistan hyvin toimivaltarajat ja kunnioitan kutakin toimijaa. Olen kiinnostunut organisaatioiden toimivuudesta ja kehittämisestä. Minulla on myös työnohjaajan sekä valmentajan koulutus. Keskeistä kuitenkin on  jokaisen yksilön ihmisarvo ja siihen liittyvät oikeudet, jotka ovat lähellä sydäntäni.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Olen toiminut Hetan hallituksessa kuluneena vuotena.

Olen toiminut Invalidiliiton valtuustossa sekä potilasyhdistyksissä.

Työssäni tulkitsen ja sovellan työehtosopimusta koko ajan esimiestehtävissä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Keskeistä on saada yhtenäiset käytännöt riippumatta asuinpaikasta. Viestintä liiton toiminnasta ja asemasta työmarkkina osapuolena on tärkeää.  Työehtosopimuksen sisällössä on tärkeää tasapaino: se pitää olla kohtuullinen, että maksaja taho sen kanssa pystyy elämään, mutta niin tukea avustajien työssä pysymistä ja rekrytointia. Laajemmin ajatellen tukea tarvitaan erityisesti työnantajaroolin vahvistamiseen ja tukemiseen.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Olennaista valtuustolle on luoda resurssit ja linjaukset, joiden mukaan hallitus ja työntekijät toteyttavat valtuuston hyväksymää strategiaa sekä toiminta- ja tavoitesuunnitelmia. Samoin tietysti valtuuston valta on luoda resurssit toivotulle toiminnalle. Kesteistä tulevana kautena on sote-uudistuksen vaikutusten arviointi sekä siihen liittyvä vaikuttamistyö.  Osaamisen kehittäminen vaatii resursseja mutta palkitsee työhyvinvointina ja hyvän hallinnon toteutumisena.

Yhteystiedot

markku.salminen@ort.fi
0400857008

Ehdokas numero 43: Raisa Salokannel

Ikä: 40 vuotta
Asuinpaikka: Oulu
Oppiarvo ja/tai ammatti: insinööri (AMK)

Ehdokas numero 44: Jukka Sariola

Jukka Sariola

Ikä: 58 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: kirjailija

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen pitkänlinjan vammaisjärjestövaikuttaja Helsingistä. Olen ollut monissa valtakunnantason luottamustehtävissä sekä vammaissjärjestöissä että valtionhallinnossa. Minulla on kokemusta työnantajamallilla pyörittää 24/7 avustajarinkiä.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Heta-liiton valtuuston (kolme vuotta) ja hallituksen (kaksi vuotta) puheenjohtaja

Yksitoista vuotta työnantajana ympärivuorokautisessa avustajaringissä

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan jäsen (STM)

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Uuden vammaispalvelulain myötä selkeyttäisin, kenelle sopii työnantajamalli. Kuka siitä hyötyy ja kenelle sopii toiset järjestämistavat paremmin toteuttaa henkilökohtaisen avun palvelua.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Yksi mahdollisuus on kehittää Heta-liitosta koko henkilökohtaisen avun kattava etujärjestö, jossa yhtenä osana olisi työnantajamalliin liittyvät työehtosopimuskuviot.

Yhteystiedot

jukka.sariola@hengityslaitepotilaat.fi
0500 664779
Nettisivut: Jukka Sariola

Ehdokas numero 45: Jarkko Setälä

Ikä: 51 vuotta
Asuinpaikka: Espoo
Oppiarvo ja/tai ammatti: filosofian maisteri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen sokea 51-vuotias yksin asuva mies Espoosta. Avustajan käyttö on siksi minulle keskeinen osa arkielämääni. Eri käyttäjäryhmillä avustajan käyttötarpeet ja avustajiin kohdistuvat vaatimukset poikkeavat jonkin verran toisistaan, joten haluan tuoda Heta-liiton toimintaan myös sen sokean yksin asuvan näkökulman. Haluan myös edistää kaikin keinoin avustajien saatavuutta, jotta mahdollisuutemme elää sisältörikasta ja yhdenvertaista elämää säilyisi jatkossakin.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Toiminut erilaisten, lähinnä näkövammaisjärjestöjen luottamuselimissä.

Kohdannut hyvin erilaisia mielipiteitä, joita kannattaisi kuunnella.

Olen kiinnostunut politiikkaa ja yhteiskuntaa koskevista asioista, ja seuraan niitä aktiivisesti.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Yksi uusi toimintamuoto olisi ns. yhteisavustajat, jossa ns. isännät ja avustajat toimisivat yhdessä, ja jakaisivat täten laajemman avustajaresurssin. “Matti ja Maija sopisivat, että Tänään sama avustaja avustaa Mattia, ja huomenna Maijaa”.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Lisäisin voimakkaasti yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, perustamalla esim. yhteisiä toimielimiä käsittelemään eri näkökulmia liittyen henkilökohtaisen avun toteutukseen, , koska oikeastaan koko avustaja-asia on kaikkien yhteinen. Avustajakuvioihin kun yksittäistapauksissa liittyy usein muutakin kuin pelkkää työnantajan rooliin liittyvää, jo pelkästään maksajatahon kanssa neuvoteltaessa, kun valitaan sitä sopivaa mallia kullekkin asiakkaalle.

Ehdokas numero 46: Johan Sundholm

Johan

Ikä: 37 vuotta
Asuinpaikka: Nurmijärvi
Oppiarvo ja/tai ammatti: YO-datanomi, litteroija

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 37-vuotias YO-datanomi Nurmijärveltä ja minulla on noin 20-vuoden kokemus järjestötoiminnasta niin pienissä yhdistyksissä kuin myös liittotasolla. Uskoisin, että osaamistani voitaisiin hyödyntää TES-neuvotteluissa mutta myös muussa vaikuttamistyössä.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Työehtosopimus ja sen kehittämistyö

Olen väsymätön oikeuksien puolustaja ja halukas myös kehittymään siinä.

Jäsenpalvelujen kehitystyö esimerkiksi vertaistuen ja koulutuksien suhteen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Työnantajien roolia on vahvistettava entisestään TES-neuvotteluissa. Lisäksi olen havainnut vaikeuksia löytää motivoituneita avustajia johon HETA-liiton on työnantajaliittona ehdottomasti puututtava ja uskon, että tämä voisi olla mahdollista esim. TES-neuvotteluissa.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Varainhankinnassa on muun muassa luotava katseita myöskin muihin mahdollisten rahoittajien suuntaan kuin vain veikkauksen avustuksiin ja jäsenmaksuihin.

Yhteystiedot

johan.sundholm@gmail.com

Ehdokas numero 47: Maarit Suur-Näkki

Maarit Suur-Näkki

Ikä: 44 vuotta
Asuinpaikka: Kouvola
Oppiarvo ja/tai ammatti: työvalmentaja

Ensin pahoittelut viime vaaleissa minua äänestäneille kun jouduin elämäntilanteen takia jättäytymään mutta nyt tilanne toinen ja täysillä mukana. Olen 44-vuotias näkövammainen, kahden erityislapsen äiti Kouvolasta. Olen koulutukseltani merkonomi, työvalmentaja (kuntoutus-, tuki-, ja ohjauspalveluiden EAT) ja nyt olen oppisopimuksella lähihoitajaksi ja työskentelen kehitysvammaisten parissa ja tällä hetkellä vammaistyön osaamisala menossa.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Työskentelen sosiaalialalla, vammaispuolella

Olen toiminut näkövamma yhdistyksen hallituksessa.

Nämä asiat ovat lähellä sydäntäni ja halu auttaa.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Monelle vähätuloiselle jäsenmaksu yhdellä kertaa maksettavaksi on liian suuri. Olisiko resursseja että tuon voisi maksaa esim. kahdessa erässä? Olisiko mahdollista antaa enemmän apua uusille mahdollisille jäsenille ketkä saavat kielteisen päätöksen mutta heillä kuitenkin olisi täysi oikeus henkilökohtaiseen avustajaan…
Sydämelläni mukana keskustelemassa muiden kanssa epäkohdista ja parhaani mukaan auttamassa asioiden eteenpäin viennissä.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Enemmän tiedotusta ja mainontaa, että tavoittaa uusia jäseniä paremmin

Yhteystiedot

maarit.sn@gmail.com

Ehdokas numero 48: Juho Tarvonen

Juho Tarvonen

Ikä: 30 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi / eläkkeellä

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 30 -vuotias mies. Olen ikäni liikkunut pyörätuolilla. Asustan tällä hetkellä Jyväskylässä. Olen kotoisin Toivakasta. Olen sosiaalinen, avoin, toimeentarttuva. Koen voivani vaikuttaa asioihin omalla kokemuksellani. Lisäksi minulla on jonkin verran kokemusta eriasioiden järjestelemisestä. Olen kuunteleva, helposti lähestyttävä. Kuuntelen ihmisten huolia ja muutos ehdotuksia. Minuun voi ottaa yhteyttä missä asiassa tahansa.  Koen tämän tehtävän tärkeäksi mahdollisuudeksi vaikuttaa asioihin.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Luotettavuus

Aktiivisuus

Motivoituneisuuss

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kehittäisin työnantaja mallia selkeämmäksi. Haluan, että jokainen voi luottaa oikeasti työnantajamallin toimivuuteen ja sen joustavuuteen. Kehittäisin myös eri vaihtoehtoja. Lisäksi haluaisin muuttaa tapaa miten työnantaja mallia muutettaisiin. Esimerkkinä vaikkapa vammainen ihminen joka ei pysty itse päättämään asioista täysin: ei siis välttämättä ymmärrä kaikkia asioita mitä työnantajamallilla tarkoitetaan. Tarvittaisiin siis joustoa ja apua että asia toimisi.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Kehittäisin Heta-liiton toimintaa niin, että se olisi kaikille helppo liittyä. Enemmän vaikutusvaltaa asioissa. Varainhankintaa olisi lisättävä ja myös eri sidosryhmiä olisi saatava tähän lisää.

Yhteystiedot:

juho.tarvonen14@outkook.com
0405364577
Instagram: @wheelchairlife91

Ehdokas numero 49: Laura Tiirikka

Ikä: 36 vuotta
Asuinpaikka: Lahti
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen

Ehdokas numero 50: Jarmo Tiri

Jarmo Tiri

Ikä: 61 vuotta
Asuinpaikka: Helsinki
Oppiarvo ja/tai ammatti: yrittäjä, työnohjaaja, työyhteisösovittelija, coach

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen ollut mukana siinä pienessä piirissä, joka perusti Hetan ja asetti tavoitteeksi vaikeavammaisille subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Neljä vuotta myöhemmin v. 2009 tuli voimaan uudistettu vammaispalvelulaki, joka takasi tämän oikeuden. Tämä ei tullut ilmaiseksi, mutta systemaattisella ja sinnkkäällä otteella muutos saatiin läpi. Tunnen Hetan toiminnan ja TES-prosessin. Olen ollut 10 v Hetassa puheenjohtajistossa, pari vuotta hallituksessa ja lyhyesti toiminnanjohtajana.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Minulla on pitkä kokemus Hetasta puheenjohtajistossa, halituksessa ja lyhyesti toiminnanjohtajana.

Olen työn ammattilainen. Valmennan erilaisia yhteisöjä työn kehittämisessä. HA-työnantajana pitkään.

Minulla on laaja kokemus yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisesta,

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Tuleva kausi on meille kriittisen tärkeä. Vammaispalvelulain tulossa oleva muutos sekä sote-uudistus vuoden vahteessa muttavat merkittävästi toimintakenttää. Työvoimapula on huutavaa ja moni on jo joutunut luopumaan työnantajamallista, koska avustajien saatavuus on niin vaikeaa. Hetan täytyy pystyä varmistamaan näissä muutoksissa työnantajamallin jatkuvuus ja kehitys. VPL-muutos luo muutospaineita myös työehtosopimukseen. Meidän on pystyttävä varmistamaan työnantajien etu näissä muutoksissa.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Työvoiman saatavuus uhkaa vaikeavammaisten henkilöiden turvallisuutta ja osallisuutta. Haluan Hetaan takaisin vahvan vaikuttamisen otteen. Yhteiskunnan on varmistettava työvoiman tarjonta ja panostettava henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittämiseen. Pystymme tuomaan viestimme esiin ja viemään sitä eteenpäin. Tarvitsemme selkeät tavoitteet ja päättäväisen toteutuksen. Tähän tarvitaan Hetassa ryhtiliike! Tähän ei pelkällä palkankorotuksilla pystytä vastaamaan. Nyt tarvitaan vaikuttamista!

Yhteystiedot

jarmo.tiri@gmail.com
0408486665
www.aamupaiva.fi

Ehdokas numero 51: Terhi Toikkanen

Terhi Toikkanen

Ikä: 51 vuotta
Asuinpaikka: Kerava
Oppiarvo ja/tai ammatti: OKT / lakimies

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen Hetan perustajajäsen ja ollut sen hallituksessa.

Pidän tärkeänä, että Hetan jäsenet ympäri Suomea voivat osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Tunnen Hetan ja henkilökohtaisen avun toimintakenttää Suomessa hyvin. Siltä pohjalta vastuullinen päätöksenteko valtuustossa tulee mahdolliseksi.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Toimiminen Hetan luottamustoimissa aiemmin.

Osallistuminen ensimmäisen työehtosopimuksen aikaansaamiseen. Työoikeudelliset kysymykset.

Alueelliset haasteet ja vahvuudet eri puolilla Suomea.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Työnantajamallin sujuvuus ja käyttäjäystävällisyys on ensiarvoisen tärkeää. Palvelu ei saa kuormittaa käyttäjää.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa? 

Aluetoiminta ja työnantajien tukeminen lähellä on kannatettavaa.

Yhteystiedot

terhi.toikkanen@heta-liitto.fi

Ehdokas numero 52: Joni Tomminen

Ikä: 51 vuotta
Asuinpaikka: Mikkeli
Oppiarvo ja/tai ammatti: ääniteknikko

Ehdokas numero 53: Lotta Vihtonen

Lotta Vihtonen

Ikä: 47 vuotta
Asuinpaikka: Nurmijärvi
Oppiarvo ja/tai ammatti: tekniikan lisensiaatti /erityisopettaja

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen keski-ikäinen työssäkäyvä nainen ja olen ollut henkilökohtaisen avustajan työnantajana vuodesta 1995 lähtien. Hetan valtuustoon asetuin ehdolle, koska haluan olla mukana kehittämässä Hetan toimintaa ja varmistamassa työnantajamallin säilymistä henkilökohtaisen avun toteuttamistapana. Työantajanrooli on minulle tuttu, samoin työehtosopimukset, ja mielelläni antaisin osaamiseni myös Hetan käyttöön.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa.

Pitkä työelämäkokemus sekä työntekijänä että avustajien työnantajana.

Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, asioiden yhteyksiä toisiinsa ja viestiä niistä muille.

Pitkä kokemus erilaisista tehtävistä järjestötyön kentällä, sekä vammaisjärjestöissä että muissa.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Tavoitteenani on saada Heta-liiton jäsenmaksu kuntien maksettavaksi, jolloin työnantajien tulotaso ei olisi jäsenyyden esteenä. Työehtosopimukseen lähtisin neuvottelemaan kattavampaa työterveyssopimusta työpaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja työssä olevien avustajien sairauspoissaolojen lyhentämiseksi.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Hetan tulisi jatkaa kuntayhteistyötä uusien sote-alueiden kanssa siten, että päättävien virkamiesten tietoisuus työnantajuuden lainsäädännöstä ja Hetan työsopimuksesta lisääntyy.

Heta-helpin laajennus chat-palvelulla ja henkilökunnan lisääminen niin, että jäsenistön olisi entistä helpompi saada apua työnantajuuden kysymyksiin.

Jäsenten tulisi saada oikeudellista apua myös valitusten ja oikaisujen tekemiseen sekä mahdollisiin oikeustoimiin työnantajuuteen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

lotta.vihtonen@gmail.com
Instagram: @lotta_vihtonen

Ehdokas numero 54: Satu-Maria Virtanen

Satu-Maria Virtanen

Ikä: 55 vuotta
Asuinpaikka: Jyväskylä
Oppiarvo ja/tai ammatti: tutkimussihteeri

Lyhyt esittely itsestäsi. Kerro vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi.

Olen 55v jyväskyläläinen nainen. Toimin avustajani työnantajana. Olen yhteistyökykyinen ja verkostoituminen on vahvuuteni. Olen Jyväskylän vammaisneuvoston puheenjohtaja ja maakunnallisen vammaisneuvoston jäsen.

Mainitse kolme asiaa, kokemusta tai kiinnostuksen kohdettasi, joista olisi hyötyä Hetan valtuustossa. 

Itsensä kehittäminen

En pelkää haasteita

Vammaisneuvostossa vaikuttaminen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia? 

Maakuntiin pitää perustaa Havu-keskukset (henkilökohtaisen avun keskus) joista työnantaja sekä työntekijä saavat neuvoja, opastusta ja tukea. Keskuksen työntekijät keskittyvät vain henkilökohtaiseen apuun liittyviin asioihin ja ovat perehtyneitä siihen. Eivät siis hoida asioita oman työnsä ohella ns. vasemmalla kädellä.

Miten kehittäisit Heta-liiton toimintaa?

Liiton toimintaa pitää markkinoida enemmän ja tehdä tunnetummaksi.

Yhteystiedot

satumaria.virtanen@gmail.com
0456738544