Ehdokkaat Hetan valtuustovaaliin

Valitse alta juuri Sinun mielestäsi parhaat ehdokkaat Hetan omaan heimoneuvostoon eli valtuustoon!

Kuvassa on viiden käden nyrkit, jotka kevyesti koskettavat toisiaan. Kuvan päällä on teksti: "Hetan jäsen. Äänestä!"

Valtuustovaaleissa voi äänestää 1-3 ehdokasta. Äänioikeus on kaikilla Hetan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet erääntyneen jäsenmaksunsa viimeistään 10.10.2019. Äänestys tapahtuu kirjepostilla. Tarkemmat äänestysohjeet ja äänestyslipun saat postitse. Lisäohjeita äänestämisestä voit lukea myös vaalisivultamme.

Alla on kaikki Hetan valtuustovaalien ehdokkaat. Klikkaamalla ehdokkaan nimeä saat auki hänen tarkemman esittelynsä.

Muista äänestää! Vain sillä tavalla saamme parhaiten Hetan jäsenistöä edustavan valtuuston. Äänestysaika on 11. – 22.11.2019.

Ehdokasluettelo pdf-tiedostona – Ehdokasluettelo rtf-tiedostona
Vaalijärjestys

2 Aatelo Maija

Maija Aatelon kuvaIkä: 63
Oppiarvo ja/tai ammatti: diplomi-insinööri
Asuinpaikkakunta: Porvoo
Sähköpostiosoite: maija.aatelo@saagar.fi

Olen työkyvyttömyyseläkkeellä MS-taudin vuoksi. Minulla on ollut HA lähes 10 vuotta ja avustajia noin 30, kun mukaan lasketaan tilapäiset sijaisetkin. Olen parhaillaan Hetan hallituksen jäsen, mutta se posti päättyy 2020 vuoden lopussa, mutta en voi tietää, valitaanko minut uudelleen. Olen ehdolla valtuustoon, koska haluan varmistaa, että olen jollain lailla olla mukana liiton toiminnan kehittämisessä. Tämä työ on tärkeää ja antoisaa ja uskon että minulla on annettavaa Heta-liitolle.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Pitkä työkokemus teollisuusmarkkinoinnista – Osaan neuvotella ja ”myydä” myös ajatuksia ja ideoita
 2. Työkokemus teollisuuden strategiasuunnittelusta – Näen tulevat mahdollisuudet ja uhat kirkkaasti
 3. Työkokemus sisäisestä tarkastuksesta – Tiedän, miten toimintaa ja euroja pitää seurata

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

HAn säilyminen subjektiivisena oikeutena varmistettava sote-uudistuksessa. Henkilökohtaisten avustajien saatavuus ratkaistava pitkäjänteisesti. Työnantajamallin toimivuuden varmistaminen.
TES-sopimus on sekava ja teksti vaikeaselkoista. Se pitää muokata kokonaan uudelleen loogiseen järjestykseen ja hyvälle kielelle.
Heta-liiton tunnettuuden ja aseman parantaminen entisestään.
Tavoite, että Heta on kaikkien osapuolien arvostama luotettava ja osaava kumppani.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Olen analyyttinen, looginen, suurten linjojen hahmottaja – Näen metsän puilta
Olen järjestelmällinen ja pikkutarkkakin – Näen mitä pitää harventaa, kun tarkennan yksityiskohtiin
Huomaan heikot signaalit – Näen mitä ja miten metsän kasvua pitää ohjata ja parantaa
Näitä ominaisuuksiani olen halukas käyttämään Heta-liiton toiminnan kehittämiseksi niin, että toiminta tukee jäsenten työnantajuuden tuen tarpeita mahdollisimman kattavasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

3 Ahlgren Rosita

Ehdokkaan numero 3 kuva.Ikä: 56
Oppiarvo ja/tai ammatti: yo-merkonomi
Asuinpaikkakunta: Inkoo
Sähköpostiosoite: ahlgren.r@hotmail.com
Puhelinnumero: 0451149673

Olen 56v. kaksikielinen inkoolainen, joka on toiminut henkilökohtaisen avustajan työnantajana vuodesta 2010 lähtien. Luottamushenkilönä olen ollut mukana Heta-liiton hallituksessa kahteen otteeseen.
Tehtävässä valtuuston jäsenenä minulla olisi kokemusta Heta-liiton toiminnasta ja luottamustoimesta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen toiminut jo yhdeksän vuotta ja toimin edelleen henk.koht. avustajan työnantajana.
 2. Olen ollut Heta-liiton hallituksessa aikaisemmin ja nyt olen luottamustehtävässä vammaisjärjestössä.
 3. Olen ollut työelämässä mukana yli kaksikymmentäkaksi vuotta ennen eläkkeelle jäämistä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtaisen avustajan työtä tulisi arvostaa enemmän yhteiskunnassa. Työehtosopimuksessa on kohtia, joita voisi parantaa ja selkeyttää. Lisäksi mielestäni palkkakehitystä tulisi edelleen parantaa, siten turvataan meille työnantajille avustajia jatkossakin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Liiton tulisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa HetaHelp-palvelua, nyt aika ajoin jonotus kestää liian pitkään. Säännölliset
koulutustilaisuudet meille työnantajille olisi myös eräs keino saada työehtosopimuksen sisältö vielä paremmin tutuksi kaikille.

Ehdokas vetäytynyt

5 Alho Anna

Ehdokkaan numero 5 kuva.Ikä: 20
Oppiarvo ja/tai ammatti: opiskelija
Asuinpaikkakunta: Tampere
Sähköpostiosoite: anna.alho@live.com
Puhelinnumero: 0400481836
Nettisivut: Facebook-profiili

Olen Anna, pian 21 vuotta täyttävä nuori nainen. Olen kotoisin Humppilasta, mutta olen muuttanut opiskelujen perässä Tampereelle. Opiskelen siis Tampereen yliopistossa kolmatta vuotta venäjän kieltä ja kulttuuria sekä taloustieteitä. Mielestäni olisin hyvä valinta Hetan valtuuston jäseneksi, sillä tieni henkilökohtaisen avustajan työnantajana ei ole ollut se kaikista helpoin ja mielestäni minulla olisi tarjota aisoihin uusia näkökulmia ja ratkaisujakin monesta eri näkökulmasta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kivinen tie henkilökohtaisen avustajan työnantajana, joten kokemusta löytyy erilaisista tilanteista.
 2. Opiskelen taloustieteitä ja opintoihin kuuluu henkilöstöjohtaminen, josta varmasti on hyötyä.
 3. Osaan montaa eri kieltä: venäjää, englantia, ruotsia, saksaa ja tietysti suomea.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Minulta löytyy monenlaisia kehitysideoita, joista  päällimmäisenä on työehtosopimuksen ulkoasun ja rakenteen selkeyttäminen. Tärkeimmistä pääasioista, joista uuden henkilökohtaisen avustajan työnantajan tulisi olla perillä, voisi tehdä jonkinlaisen tiivistelmän, ns. aloituspakkauksen. Uutta opittavaa on paljon, ja perusasiat tulisi kuitenkin olla heti hallussa. Tähän ”aloituspakkaukseen” voisi liittää myös käytännön vinkkejä esimerkiksi työaikojen suunnitteluun liittyen.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton toiminnan kehittämiseen minulta löytyy ehkä eniten ideoita. Liitto voisi järjestää esimerkiksi työnantajana toimimiseen liittyviä koulutuksia, joista saattaisi hyötyä esimerkiksi myös työelämässä. Yleisesti Heta-liitto voisi tukea työnantajia enemmän. Esimerkiksi Suomi voitaisiin jakaa alueisiin ja jokaisella alueella olisi oma Hetan aluevastaava, jolta voisi pyytää apua ongelmissa sekä järjestäisi alueen tapahtumia. Ideoita on paljon mutta kirjoittamistila loppuu kesken!

6 Burman Tuomo

Ehdokkaan numero 6 kuva.Ikä: 56
Oppiarvo ja/tai ammatti: diakoni, datanomi, yrittäjä
Asuinpaikkakunta: Kuopio
Sähköpostiosoite: tuomo.burman@burha.net
Puhelinnumero: 0400677306
Nettisivut: Burha.net
Twitter: @tuomoburman

Olen Tuomo Burman, sokea yksinyrittäjä Kuopiosta. Henkilökohtaisia avustajia olen käyttänyt aina 1980-luvulta lähtien. Minulla on järjestökokemusta näkövammaisjärjestöistä paikallisella sekä valtakunnallisella tasolla. Olen Kuopion Yrittäjien hallituksen jäsen. Laajan järjestö- sekä yrittäjäkokemuksen perusteella pystyn antamaan hyviä näkökulmia valtuustotyöskentelyyn.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Laaja järjestöelämän tuntemus
 2. Ajan ilmiöiden seuraaminen
 3. Pitkäaikainen kokemus avustajien työnantajana

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Ottaisin käyttöön työaikapankin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton tulisi siirtää painopistettä työnantajien oikeuksien edistämiseen.

7 Bäck Virpi

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 7.Ikä: 62
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi
Asuinpaikkakunta: Vantaa

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

8 Erholtz Berit

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 8.Ikä: 74
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Kemi

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

9 Hakola Pirkko

Ehdokkaan numero 9 kuva.Ikä: 53
Oppiarvo ja/tai ammatti: Eläkeläinen, toimistotyöntekijä
Asuinpaikkakunta: Karvia
Sähköpostiosoite: pirkko.hakola@anvianet.fi
Puhelinnumero: 0405234931

Olen Pirkko Hakola, 53 -vuotias eläkeläinen Karviasta. Olen koulutukseltani merkonomi, täydelle työkyvyttömyys-eläkkeelle olen jäänyt 1.10.2018 alkaen. Olen asioita tutkiva, niihin perusteellisesti perehtyvä ja aktiivinen. Puutun rohkeasti asioihin, jotka mielestäni vaativat korjausta. Olisi tärkeää, että Hetan valtuustossa jäseniä on ympäri Suomen maata, myös pienemmiltä paikkakunnilta, sekä työnantajia, joiden avun tuntimäärä on pieni. Yhdessä toimimalla olemme vahvempia ja tasa-arvoisempia.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kokemus henkilökohtaisen avustajan työnantajana.
 2. Omat kokemukset vammaisena olemisena, sairauden etenemisen jälkeen.
 3. Olen toiminut oman alueen vammaisneuvostossa oman kunnan edustajana.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

 

10 Halttu Markus

Ehdokkaan numero 10 kuva.Ikä: 48
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Jäppilä
Sähköpostiosoite: 046904371a@gmail.com
Puhelinnumero: 0451264795

Olen eläkkeellä oleva invalidi. Työelämässä 40v. ennen invalidisoitumistani, yrittäjä n. 15v.
Monessa eri valtuustossa, luottamustehtävissä. Vapaaehtoistyössä. v. 1985. Mm. Tällä hetkellä toimin eri yhdistysten hallituksissa. Esim. Tällä hetkellä keräämme vetoomusta terveydenhoitajien paikkojen säilymisen puolesta myös Jäppilän, Virtasalmen, Naarajärven kunnissa. Olen ollut luomassa 10 työpaikkoja, pelastamassa vielä useampia. Työntekijöiden puolesta, Työnantajana.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Yrittäjä. Useissa luottamustehtävissä. Avustus, auttamistyökohteissa, nuoriso, invalidi, vanhustyö
 2. Harrastus, kalastus, luonto, oikeat arvot. Perhe ja lähimmäiset. Aika on arvokasta. Elämä itsessään
 3. Yhdistystoiminta, hyväntekeväisyys, ihmisoikeudet. Työnantajana, työntekijän asialla, Yhdessä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työn vaativuus, työn luonne, ja tärkeys. Pitää näkyä myös palkoissa. Tyytyväinen työntekijä tekee työnsä hyvin. Joustavuutta työajoissa, myös korvaus, matkapäivät jne. kehittämisen varaa. Koko kuva, aina työn mukaan. Laadittava.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kaikki mikä on eduksi auttamisessa ei ole keltään pois. Mikä auttaa, toista, auttaa myös itseään. Kaikki lähtee, itsestä. Omasta halusta, tehdä, ei puhua. Toimia, ei olla toimivinaan.

11 Heikkonen Merja

Ehdokas Merja Heikkosen kuva.Ikä: 55
Oppiarvo ja/tai ammatti: KM, neuvotteleva virkamies, pääsihteeri
Asuinpaikkakunta: Tuusula
Sähköpostiosoite: merja_heikkonen@kolumbus.fi
Puhelinnumero: 0503835226

Olen 55-vuotias, olen ollut syntymästäni näkövammainen, myös puolisoni on sokea. Meillä ei siis näe kukaan ja siksi arkemme on pitkälle avustajien varassa. Olen käyttänyt avustajaa yli 25v. Minulla on myös vankka järjestökokemus. Olen työskennellyt mm. ammattikorkeakoulun vammaistyön lehtorina, järjestöjohtajana NKL:ssä 16 vuotta ja nyt STM:ssä VANEn pääsihteerinä ja neuvottelevana virkamiehenä. Olen myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo ltk:n jäsen. Olen vammaispolitiikan moniosaaja.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. ha-lainsäädännön tuntemus
 2. työkokemus
 3. pitkä kokemus avustajan käyttäjänä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Ihmisille tarvitaan enemmän tukea avustajan kanssa toimimiseen.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Sääntöuudistus on hyvä asia. Täytyy ensin tutustua tarkemmin toimintaan ja miettiä sitten seuraavia askelia.

12 Heinonen Riikka

Ehdokkaan numero 12 kuva.Ikä: 45
Oppiarvo ja/tai ammatti: kouluttaja, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Hyvinkää

Olen Turusta Hyvinkäälle muuttanut, sosiaalinen ja huumorintajuinen sairaseläkkeellä oleva kouluttaja. Olen aina ollut aktiivisesti monessa mukana. Kokemusta onkin kertynyt runsaasti niin työelämästä kuin koulunpenkiltä, erilaisilta kursseilta, harrastustoimintaa unohtamatta.
Mottoni: Ei se ota, ellei annakkaan.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Työnantajavelvotteiden hoitamisesta kokemusta noin yhdeksän vuotta, Turussa sekä Hyvinkäällä
 2. Monenlaista kokemusta järjestotoiminnasta, eri tasoilla yli kahdenkymmenen vuoden ajalta
 3. Useita eri luottamustehtäviä mm. yhdistyksen puheenjohtajana yhtäjäksoisesti kuusi vuotta

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

 • Henkilökohtaisen avun työnantajamalli tulevaisuudessa järjestettäisiin siten että työnantajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nyt paitsi niiltä osin jotka liittyy palkkahallintoon ja työnantajamaksuihin ja vakuutuksiin
 • kunnan tai kuntayhtymän toimiessa sijaismaksajana, juridinen vastuu työnantajavelvotteisten maksujen osalta voitaisiin
  siirtää kunnalle tai kuntayhtymälle niin työnantajamaksuista ei voisi tulla enää maksuhäiriömerkintää tai ulosottoa työnantajalle.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kehittäisin myös muita henkilökohtaisen avun järjestämistapoja. Esim. Firmasta otetun avustajan työtehtäväkentän laajentaminen (työnkuva on yleensä työnantajamallin avustajille paljon laajempi ja tasavertaisuus mahdollistuu)

13 Holmila Seija

Ehdokkaan numero 13 kuvaIkä: 77
Oppiarvo ja/tai ammatti: palkanlaskija
Asuinpaikkakunta: Tampere

Olen Tampereelle muuttanut turkulainen. 77v. Muisti pelaa. Henkilökohtainen avustajatoiminta on tuttua sen alkumetreiltä alkaen omakohtaisen- ja ystävien kokemuksen kautta. Nykyiset harrastukset ovat kuntoilua ja kulttuuria. Pidän musiikista etenkin jazzista. Työhistoria on palkanlaskijana. Eläkkeelle jäin Turun telakalta -84, aikaan jolloin työehtosopimus muuttui vuosittain. En jäänyt toimettomaksi vaan työ jatkui järjestötoiminnassa kirjanpidon ja rahastonhoitajan tehtävissä viimeaikoihin asti. Kuuluin varajäsenenä Turun verolautakuntaan joitakin vuosia. Suoritin yleissivistävän Turun iltalukion 2000- luvulla.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen kiinnostunut ja pidän tärkeänä henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehitystä muuttuvassa Sote järjestelmässä.
 2. Toiminta Hetan valtuustossa antaa mahdollisuuden vaikuttaa avustajatoimintaan ja työnantajamallin kehittämiseen.
 3. Olen aktiivinen valtuustotyössä ja edistäisin avustajakeskusten syntyä maakuntiin.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajamallin kehittäminen vaatii koulutusta kentällä että työnantajat ymmärtäisivät vastuunsa ja velvollisuutensa myös lain puitteissa. Heta-liitto on jo tehnyt kiitettävän ison työn niin kuntasektorilla kuin meillä avun saajien kohdalla. Jos kunnat saataisiin edelleen arvostamaan Heta-liiton olemassaoloa, olisi siinä vahtimisessa mielestäni ja vielä työsarkaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tukea sen pysyvyyttä ja uskottavuutta niin että kentällä haluttaisiin liittyä jäseneksi ja maksaa jäsenmaksu. Että voitaisiin saada koulutustasovaatimus työnhakijoille.

14 Hyväkkä Sari

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 14.Ikä: 49
Oppiarvo ja/tai ammatti:
Asuinpaikkakunta: Turku

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

15 Hänninen Jan

Ehdokas Jan Hännisen kuva.Ikä: 46
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM, IT-alan yrittäjä
Asuinpaikkakunta: Laukaa
Sähköpostiosoite: jan.hanninen@heta-liitto.fi
Puhelinnumero: 0400710516
Nettisivut: Facebook-profiili

Moi, Olen Jan Hänninen 46 vuotias henkilökohtaisten avustajien työnantaja Laukaasta. Itse olen tosi aktiivinen mies; toimin IT-alan yrittäjänä sekä tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Toimin vapaaehtoisesti useammassa vammaisjärjestössä. Vuosien saatossa olen oppinut tuntemaan henkilökohtaisen avun työantajamallin koukerot ja henkilökohtaisten avustajien työantajuus on sydäntäni lähellä. Toiminut Laukaan kunnan vammaisneuvostossa vuodesta 2011 lähtien ja sen puheenjohtajana 2013-2019.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Heta-liitto ryn varapuheenjohtajana näin ja opin kokonaisvaltaisesti hoitamaan Hetan keskeisiä asioita.
 2. Laukaan kunnan valtuustokokemus on antanut itselle opin toimia erilaisten henkilöiden kanssa.
 3. Nykyisen Heta-liitto ry:n hallituksen jäsen, pystyn ajamaan meidän kaikkien asioita ja etuja.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Pitäisi saada tämä toimiala kilpailukykyisemmäksi. Kaksi suurempaa ongelmatekijää, jotka vaikuttavat tämän alan kilpailukykyyn; palkkataso muihin toimialoihin nähden sekä rekrytointiongelma. Näkisin, että pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, joilla saataisiin tätä toimialaa houkuttavammaksi. Nämä ratkaisut voisi olla esimerkiksi lisätyökaluja rekrytoinnin avuksi sekä pyrkiä valtakunnallisesti levittämään hyvä ja toimiva työantajamalli valtiovallan kanssa yhteistyönä.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Muita jäsenpalveluita, joilla pystyttäisiin tukemaan jäseniä työantajuudessa ja ennaltaehkäistä ongelmia ja jäsenille paremmat lähtökohdat toimia työantajana. Katsoisin, lisäksi nuoria pitäisi aktivoida mukaan Heta-liiton toimintaan. Näiden lisäksi Heta-liiton toiminnassa tulisi panostaa enemmän yhteistyötä henkilökohtaisen avun muiden sidosryhmien kanssa, koska kaikin puolin työantajamalli on taloudellisesti järkevä toteutustapa järjestää henkilökohtaista apua, jos siihen on vaan edellytykset.

16 Hätinen Pekka

Ehdokkaan numero 16 kuva.Ikä: 69
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: hatinen.leppanen@pp.inet.fi

69 v. eläkeläinen. Pitkä kokemus henkilökohtaisesta avusta, sekä
työnantajana, että järjestöpuolella.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Pitkä kokemus järjestöistä. Uskon, että tästä voisi olla hyötyä myös Hetan toiminnoissa.
 2. Vain itse vaikuttamalla meitä koskeviin asioihin, voimme saavutta tuloksia.
 3. Henkilökohtaista apua koskeva lainsäädäntö on muutoksessa. Sitä pitää vahtia.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työantajamallia pitää puolustaa yhtenä toteuttamistapana.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Aika näyttää. Hyvällä tiellä ollaan jo nyt.

17 Jytilä Timo

Ehdokkaan numero 17 kuva.Ikä: 58
Oppiarvo ja/tai ammatti: autonkuljettaja, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Pöytyä
Sähköpostiosoite: timo.jytila@seutuposti.fi
Puhelinnumero: 0405507125
Nettisivut: Facebook-sivu

Olen 58-vuotias Autonkuljettaja/eläkeläinen. Olen sairastanut n. 20-vuotta tuntematonta neurologista sairautta. Omaan pitkän kokemuksen järjestötyöstä ja poliittisesta vaikuttamisesta niin luottamushenkilönä kuin ”takapiruna”. Tällä hetkellä toimin Pöytyän Kunnan yhteisöllisyyslautakunnan jäsenenä, perusturvalautakunnan varajäsenenä ja vanhus-ja vammaisneuvoston jäsenenä. Olen myös Pöytyän Seurakunnan Kirkkoneuvoston varajäsenä ja Jumalanpalvelus ja musiikityön johtokunnan jäsen..

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Poliittinen vaikuttaminen, työmarkkinatoiminnan tunteminen, työkokemus, harrastuneisuus tms. luottamushenkilönä ja laaja verkostoituminen.
 2. Vankka järjestökokemus.
 3. määrätietoinen, periksiantamaton mutta silti yhteistyökykyinen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Koko maahan yhtäläiset toimintamallit ja enemmän työnantajalle mahdollisuutta räätälöidä oman näköinen paletti. Työehtosopimuksessa pitää paremmin ottaa huomioon erilaiset avustettavat. Työterveyshuollon kehittäminen. Avustajien koulutusta tulisi parantaa ja jonkinnäköinen soveltuvuustesti. ”Soten” tulo tuo mahdollisuuksia, mutta samalla tuo myös uusia haasteita.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tiedotusta ja koulutusta samaten vaikuttajatapaamisia myös jäsenistölle kunta-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla. Muuten nyt kannattaa rauhassa katsoa miten uudet säännöt rupeavat toimimaan käytännössä.

18 Jäppinen Pauli

Ehdokkaan numero 18 kuva.Ikä: 69
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Hankasalmi
Sähköpostiosoite: pauli.jappinen@luukku.com
Puhelinnumero: 0400919294

Sopiva Heta-liiton toimintaan.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1.  Kunnan Vammaisneuvostossa kaksi kautta.
 2. Avustajien palkkaus ja kilometrikorvaukset.
 3. Sosiaalinen ja paljon tietävä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Palkan korotus. Matkakorvaukset. Varahenkilöitä pitäisi olla helpommin saatavilla, esim. varallaolo systeemi pientä korvausta
vastaan.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Valtuustossa pitäisi olla ympäri Suomea väkeä päättämässä. Kaupungeissa on parempi tilanne, kuin maaseudulla.

Heta-liitto voisi toimia myös kuntatasolla, jolloin näkyvyyttä saisi enemmän.

 

19 Järvinen Heidi

Ehdokkaan numero 19 kuva.Ikä: 43
Oppiarvo ja/tai ammatti: liikenneopettaja, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Hyvinkää
Sähköpostiosoite: heidi.jarvinen@luukku.com
Puhelinnumero: 0505772125

Olen 43-vuotias naisihminen Hyvinkäältä. Henkilökohtaisen avun käyttäjä olen ollut vuodesta 2015. Työelämässä ollesani toimin linja-autonkuljettajana, liikenneopettajana ja karjanhoitajana. Olen aina ollut jonkinlainen aktiivi/aktivisti ja toiminut erilaisissa yhdistyksissä, järjestökentän moninaisuus on erittäin tuttu. Nyt olen yhdeksättä vuotta MTKL:n liittohallituksessa. Pidän erityisesti eläimistä ja musiikista sekä neulomisesta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen ollut työssä se rohkea, joka on puuttunut epäkohtiin TES:n noudattamisessa yms.
 2. Pyrin aina kollektiiviseen yhteisymmärrykseen ja vastuuseen
 3. Järjestöpuolella olen toiminut myös ammattiyhdistyksen hallituksessa sekä työnantajana/esimiehenä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajana toimiville tulisi olla samat edellytykset yhdenmukaisesti ympäri Suomen. Puolueetonta tietoa tulisi olla tarjolla sekä työnantajille, että avustajille nykyistä enemmän.
Työnantajille voisi luoda yhteisrinkejä, joissa vähäisemmillä tuntimäärillä toimivat voisivat yhdistää avustajansa ja sijaisensa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Meillä on ainutkertainen liitto, joka työnantajaliittona luo työehtosopimuksen ja sitä kautta paremmat työehdot työntekijöille. Sitä voisi korostaa ja markkinoida nykyistä enemmän. En ole liiton toiminnassa tarpeeksi sisällä voidakseni suoraan kehityskohteita nimetä. Tehty sääntöuudistus tuli tarpeeseen.

20 Kajan Ari

Ehdokkaan numero 20 kuva.Ikä: 58
Oppiarvo ja/tai ammatti: varastopäällikkö
Asuinpaikkakunta: Vihti
Sähköpostiosoite: ak61@luukku.com
Puhelinnumero: 0445995670

Halvaannuin 2008 tammikuussa ja siitä lähtien taistellut kunnan vammaispalvelua vastaan. Vammaisten oikeuksista, avustajasta, avustajan kuluista lomamatkalla. Niin lentokuluista kuin majoituskuluista. Olen saavuttanut useita voittoja viranhaltioista Hallinto-oikeudessa kuin Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Myös Eduskunnan oikeusasiamiehen tuomitsevia lausuntoja viranhaltioiden toimista useita hankittu. Olen neuvonut ja opastanut useita tuttavapiiriin kuuluvia heidän oikeuksista.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Lainopillinen koulutus ja vammaispalvelulain tuntemus parempi kuin kunnan viranhaltijoilla
 2. Toiminut ennen halvaantumista varastopäällikkönä, väliin useita hankalia alaisia.
 3. Ollut pitkään puolueen paikallisosaston hallituksessa ja piirivaltuutettuna.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Selkeyttäisin avustajan lomamatkojenkulujen korvaamista ja oikeutta lisätunteihin loman aikana. Milloinka on työnantaja maksanut etukäteen avustajan matka ja majoitus kulut, ja toimittanut tästä kopiot vammaispalveluun, on näistä saatava korvaus oltava työnantajalla, ennen matkan alkamista. Mahdollista oikeutta ulkomaan päivärahaan.
Viranhaltioiden velvollisuutta noudattaa lakia antaessaan päätöksiä ilman perusteettomia lisäselvityksiä.
Tarvittaessa keskustelemalla ongelmatapauksen kanssa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Laatia lomakkeita joilla voisi anoa avustajalle lisätunteja, matkakuluja, majoituskuluja, sekä muita tarvittavia lomakkeita. Nämä sisältäisivät kaikki tarvittavat tiedot mitä tarvitaan päätöksen tekemiseen, ilman turhia ja toistuvia lisäselvityspyyntöjä. Järjestää tapaamisia ja risteilyjä. Perustaa alueellisia yhdistyksiä. Oma jäsenlehti jossa tietoa ja ohjeita eri tilanteita varten. Myöskin osallistuminen erilaisiin tapahtumiin tuo liiton monen tietoisuuteen ja lisää jäseniä.

21 Kangasvieri Teija

Ehdokkaan numero 21 kuva.Ikä: 39
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM, tutkimuskoordinaattori
Asuinpaikkakunta: Jyväskylä
Sähköpostiosoite: teija.kangasvieri@gmail.com
Puhelinnumero: 0503757457

Olen 39-vuotias AVH-kuntoutuja, äiti, entinen tutkimuskoordinaattori ja kolmen henkilökohtaisen avustajan työnantaja Jyväskylästä. Olen myös mukana yhdistystoiminnassa ja hyvin kiinnostunut kehittämään Heta-liittoa siten, että se palvelee jäseniään ja ajaa jäsentensä etuja yhä paremmin!
Palan halusta valjastaa jäljellä olevan osaamiseni yhteiseksi hyväksi 🙂

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kahdeksan vuoden työkokemus Jyväskylän yliopistolla
 2. Mukana Aivoyhdistys Keski-Suomen toiminnassa ja vedän Jyvässeudun AVH-nuorten ryhmää
 3. Erityisesti kiinnostaa lapsiperheet, joissa on pitkäaikaissairas tai vammainen/ vammautunut vanhempi

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Avustajien rekrytointi on tehtävä avustettavalle mahdollisimman helpoksi. Lisäksi henkilökohtaisen avustajan työn imagon eteen on tehtävä lisää työtä, jotta siihen hakeudutaan, sillä se on tärkeimmästä ja arvokkaimmasta päästä koko yhteiskunnassamme!

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kaikilla jäsenillä pitää olla asuinkunnasta riippumatta tasa-arvoiset ja yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet saada tarvitsemansa avustaja(t). Jäsenille tarvitaan enemmän yhteistä toimintaa ja tilaisuuksia eri puolella Suomea. Tarvitaan siis enemmän jäsenten verkostoitumista. Lisäksi liiton tehtävä on ajaa jäsentensä etuja mm. edistämällä vammaispalvelulain uudistusta ja vammaisasiavaltuutetun viran perustamista maahan.

22 Karhos Kristiina

Ehdokkaan numero 22 kuva.Ikä: 61
Oppiarvo ja/tai ammatti: Varatuomari
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: kristiina.karhos@gmail.com
Puhelinnumero: 0505557078

Olen 61-vuotias varatuomari. Minulla on ollut henkilökohtainen avustaja vuodesta 2008. Jäin työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2013, mutta olen ollut aktiivinen vaikuttaja vammaisjärjestötoiminnassa ja vammaispolitiikassa jo vuodesta 2008. Olen ollut
mm. Hesingin Invalidien Yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2017, Helsingin vammaisneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja Invalidiliton liittovaltuuston jäsen vuodesta 2018.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olin HETAn hallituksen jäsen, jolloin mm. luonnostelin HETAn työehtosopimusta ja sääntöuudistusta.
 2. Olen työssäni kansainvälisenä sopimusjuristina käsitellyt laajoja yhteiskunnallisia kokonaisuuksia.
 3. Minulla on pitkä kokemus henkilökohtaisen avustajan työnantajana.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajana toimimisen pelisääntöjä ja kuntien roolia tulisi selkeyttää mm. yhdenmukaistamalla työnantajamallin toteutusta eri kunnissa. Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa tulisi edelleen kehittää jotta avustajan työ koettaisiin mielekkääksi ja arvostetuksi ammatiksi.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton tulee olla valmis yhteiskunnalliseen keskusteluun henkilökohtaisen avun työnantajamallin merkityksellisyydestä ja tarpeellisuudesta niille vammaisille henkilöille, jotka voivat täysipainoisesti toimia työnantajan roolissa.

23 Kellokoski Jari

Ehdokkaan Jari Kellokoski kuvaIkä: 57
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Jyväskylä
Sähköpostiosoite: kelljag@suomi24.fi
Puhelinnumero: 0505554112

Olen Jari Kellokoski. Minä haluaisin päästä HETAN valtuustoon kehittämään tärkeitä juttuja kaikkien toimintaan.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen toiminut PAMin liitossa Tampereen kokouksessa Jyväskylän vartiointi puolella.
 2. Vartiointi ja järjestyksenvalvoja tehtäviä kaupoissa, tehtaassa, terveyskeskuksissa ja muutakin.
 3. Hautausalalla olen ollut pitkän ajan töissä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Mitenkä saisi ihmisiä kiinnostumaan paremmin auttamaan ihmisiä jotka tarvitsevat avustuksia ja auttamista eteenpäin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Ainahan sitä voisi kehittää monimuotoisuuteen.

24 Klasila Vuokko

Ehdokkaan numero 24 kuva.Ikä: 67
Oppiarvo ja/tai ammatti: sairaanhoidon johtaja, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Oulu
Sähköpostiosoite: vuokkokl@luukku.com

Olen pohjoistuulen tuivertamasta Oulusta. Pyörätuoli on ollut kaverinani 20 vuotta ja saman ajan olen ollut työnantajana henkilökohtaisille avustajilleni. Aiemman työni kautta minulla on vankka kokemus terveydenhoidosta sekä sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä työmarkkinatoiminnasta sekä työntekijän, että työnantajan näkökulmasta. Minusta Heta-liitto ja sen jäsenet saavat hyvän asiantuntijan em. asioissa.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen toiminut vuosia eri kansanterveysjärjestöissä sekä asiantuntijana, että jäsenenä.
 2. Työmarkkinatoiminan tunnen sekä työnantajan, että työntekijännäkökulmasta, myös aiemman työn perusteella.
 3. Työssäni olen tehnyt paljon asiakastyytyväisyyskyselyitä, joita voisi liittää myös Heta-liiton toimintaan.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työmarkkinatoiminnan ja työehtosopimuksen tulisi olla sellaiset, että henkilökohtaisen avustajan työstä tulisi vetovoimaista ja haluttavaa, niin palkkauksen kuin erilaisten etuisuuksien kautta. Lisäksi niiden pitää olla myös työnantajan edun mukaisia ja selkeitä. Työnantajille ja tyntekijöille tulisi tehdä sopivin välein henkilökohtaisen avun laatukysely, jonka pohjalta voitaisiin tehdä laatumittarit, joiden avulla voidaan kehittää henkilökohtaisen avun toimintamalleja.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton tulisi kilpailuttaa jäsenille edullinen vastuuvakuutus, joka turvaisi ristiriitatilanteissa työnantajaa. Liiton tulisi kouluttaa paikallisia/alueellisia jäseniä asiantuntijoiksi, joiden puoleen voi kääntyä ns. matalan kynnyksen periaatteella ja jotka voivat
tarvittaessa ohjata Heta-liiton lakimiehelle. Liiton tulisi olla sellainen, että se on vetovoimainen jäsenille ja että liiton jäsenenä kannattaa pysyä. Liiton tulisi jämäkämmin hoitaa kunta osapuoliin liittyvät ongelma-alueet.

25 Kohtakorpi Hanna

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 25Ikä: 32
Oppiarvo ja/tai ammatti: talouskoulu
Asuinpaikkakunta: Tampere
Sähköpostiosoite: kohtakorpi24@gmail.com
Puhelinnumero: 0404163965

Olen Hanna Kohtakorpi 32 vuotias nainen Tampereelta. Olen ollut syntymästäni asti näkövammainen, olen täysin sokea lukuunottamatta pientä näönjäännettä toisessa silmässä. Henkilökohtainen avustaja minulla on ollut vuodesta 2007 lähtien. Kokemusta työnantajuudesta on siis kertynyt 12,5 vuoden ajan. Olisin hyvä Heta valtuustossa, minulla on paljon hyviä ideoita siihen, miten henkilökohtaisen avun työnantajamallia voitaisiin kehittää. Ajattelen asioita monesta eri näkökulmasta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Harrastuneisuus
 2. Työmarkkinatoiminnan tunteminen
 3. Ideoiden kehittäminen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kehittäisin työnantajamallia niin, että työnantajat saisivat tarvittaessa tukea esim. ongelmatilanteisiin, olisi hyvä, jos varsinkin uudet työnantajat saisivat jonkun tietopaketin, mikä helpottaisi työnantajana toimimista. Olisi hyvä, jos tarvittaessa olisi myös työnohjausta tai vastaavaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton toiminta saisi olla monipuolisempaa.

26 Kuntonen Juhani

Ehdokkaan numero 26 kuva.Ikä: 70
Oppiarvo ja/tai ammatti: työvoimaneuvoja
Asuinpaikkakunta: Lahti
Sähköpostiosoite: juhani.kuntonen@gmail.com
Puhelinnumero: 0442061060

Olen monipuolisen työkokemuksen omaava, vuodesta 2012 ALS-diagnoosin saanut vammaisten asumispalvelun käyttäjä. Omien oikeuksieni ajamisen kautta olen perehtynyt etenkin henkilökohtaisen avun tuottamisvaihtoehtoihin sekä vammaisten asumispalvelun säännöksiin. Toimin nykyisen asuinpaikkani asukastoimikunnan puheenjohtajana ja olen myös toiminut Etelä-Hämeen lihastautiyhdistyksen rahastonhoitajana sekä nykyisin hallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi olen Päijät-Hämeen ALS-vertaistukihenkilö.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen toiminut liikenne-esimiehen ja liikennepäällikön tehtävissä vastuualueinani mm. työsuhdeasiat.
 2. Olen toiminut aluehuoltoyhtiön toimitusjohtajana sekä osakastaloyhtiöiden isännöitsijänä.
 3. Mielestäni on tärkeää, että työnantajamallia puolustamalla saamme ylläpidettyä ha-palvelun laatua.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Heta- ja työntekijäliitto voisivat yhdessä kehittää alan markkinointia sekä koulutusta ja täten parantaa alan kiinnostavuutta.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Jäsenten ja liiton välistä vuorovaikutusta tulee edelleen kehittää, kuten muun muassa some-kanavia hyödyntäen.

27 Kurvinen Arto

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 27Ikä: 36
Oppiarvo ja/tai ammatti: leipuri, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Tampere
Sähköpostiosoite: kurvinen.arto@gmail.com
Puhelinnumero: 0503607935

Olen V.2006 syöpälääkityksen takia näköni menettänyt kahden lapsen vuoroviikkoisä. Kokemusta on järjestötyöstä 10 vuoden ajalta. Olen ollut mukana hallitustyöskentelyssä mm.
Tampereen Kynnys Ry:ssä, Opaskoirayhdistys
Ry.ssä ja Tampereenseudun näkövammmaiset Ry:ssä. Lisäksi olen toiminut eri toimikunnissa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä ja jäsenenä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kokemus järjestötyöstä ja ymmärrys vastuuusta joka tehtävään kuuluu
 2. Avoin suhtautuminen asioihin ja pyrkimys kaikkia tyydyttävään ratkaisuun
 3. Kiinostus ja tahto tarttua asioihin

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Uusien avustajien rekrytointiin ja sijaisen saamiseen pitäisi saada työkaluja. Olisi myös hyvä miettä mikä merkitys palkan suuruudellla on työntekiöiden sitoutumiseen pitkään työsuhteeseen. Myös uusien työnantajien tukemiseen ja henkilökohtainen neuvonta esim. kasvotusten tai Skypen kautta voisi olla pohtimisen arvoinen asia.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Vahva liitto on peruskivi jonka päälle jäsenistö voi nojata ja rakentaa. Tärkeänä pidän Hetan näkyvyyden lisäämistä ja sitä ettei työnantajan tarvitse kysyä ”Miksi kannattaa kuulua Heta-liittoon?”

28 Kylmäaho Tomi

Ehdokas Kylmäahon kuvaIkä: 24
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: Tomi.kylmaaho@gmail.com
Puhelinnumero: 04578715519

Olen Tomi Kylmäaho 24v mies, olen ollut useamman noin 20 avustajan työnantaja, ja koen
että haluan vaikuttaa Hetan asioihin

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Merkonomin tutkinto
 2. Kiinnostunut ote kehittämään Heta-liittoa
 3. Useat näkökulmat

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kehittäisin työehtosopimusta, niin, että avustaja saisi esimerkiksi matkapäiviltä päivärahaa, joka lisäisi työntekijöiden saatavuus paranisi matkoille. Tuntipalkka pitäisi mielestäni olla 11,50€/h ilman kokemuslisää.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton pitäisi lisätä tiedotusta, koska olen itse törmännyt kysymykseen mitä hyötyä Heta-liittoon liittymisestä on. Osa ei todennäköisesti tiedä missä Heta on apuna.

29 Lamppu Riikka

Ehdokas Lampun kuvaIkä: 63
Oppiarvo ja/tai ammatti: kirjastosihteeri, eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Rovaniemi
Sähköpostiosoite: riikka.lamppu@gmail.com
Puhelinnumero: 0442037091

Olen 63-vuotias entinen Lapin yliopiston kirjastosihteeri Rovaniemeltä. Jäin 30 vuoden
työuran jälkeen työtyökyvyttömyyseläkkeelle ms-taudin vuoksi. Liikun pyörätuolilla ja tarvitsen henkilökohtaista avustajaa lähes päivittäin. Olen aina ollut aktiivinen vaikuttaja sekä ammattiyhdistysliikkeessä että kulttuurin parissa. Sairastumiseni ei ole hidastanutyhteisiin asioihin vaikuttamista, vaan edelleenkin järjestän mm. kulttuurimatkoja ja toimin aktiivisesti erilaisissa kulttuuriyhdistyksissä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen ollut ammattiyhdistyksen ja aluetoimikunnan puheenjohtaja sekä liiton hallituksen jäsen
 2. Lapin ylioppilasteatterin toiminnan organisointi koko kahdenksankymmentäluvun ajan.
 3. Sairaudestani huolimatta järjestän edelleen mm. erilaisia kulttuurimatkoja ja -tilaisuuksia

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kehittäisin työnantajamallia siihen suuntaan, että se tukee hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja erilaisista lähtökohdista tulevia jäseniä heidän työnantajuudessaan.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kehittäisin liiton toimintaa jo asetettujen tavoitteiden mukaisesti siten, että se toimii tasavertaisesti kaikkialla Suomessa.

30 Laurén Pirjo

Ehdokkaan numero 30 kuva.Ikä: 67
Oppiarvo ja/tai ammatti: kauppatieteiden maisteri, kieltenopettaja
Asuinpaikkakunta: Pori
Sähköpostiosoite: pirjolauren1@gmail.com
Puhelinnumero: 0408374013

Olen 67-vuotias kauppatieteiden maisteri ja kieltenopettaja. Työurani olen tehnyt opettajana kauppaoppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja Porin yliopistokeskuksessa. Sairastan vaikeaa seropositiivista nivelreumaa, hoitava lääkärini on Tyksissä. Monista operaatioista huolimatta sairaus on tuonut suuria hankaluuksia käsiin ja jalkoihin. Avustajavalintani oli onnistunut. Toivoisin voivani vaikuttaa avustajien toimenkuvaan niin, että heidän työnsä olisi arvostettua ja joustavasti aikataulutettua.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Järjestötyöskentelyä Opetushallituksessa, Ekonomiliitossa, ammattikasvatushallinnon tutkinto.
 2. Työurani aikana olen verkostoitunut paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 3. Vertaistuki. Toivoisin, että me Hetalaiset yhdessä kehittäisimme avustajien joustavaa toimenkuvaa.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus siirtää henkilökohtaisen avun tunnit oman tarpeen mukaan toiseen ajankohtaan sairaalassaolon, matkan tai muiden henkilökohtaisten syiden takia. Avustajan tuntimääristä päättävillä tahoilla tulisi olla ajantasaiset tiedot avustettavan tilanteesta, hoitavan tahon lausunnot tulisi huomioida ja tietyissä tilanteissa avustaja voisi suorittaa pieniä hoitotehtäviä, esim. haavan hoitoa ja hierontaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Yhteisiä koulutuspäiviä Heta-liiton jäsenille, mahdollisesti yhteisiä koulutus- ja virkistyspäiviä sekä Heta-liiton jäsenille että avustajille. Ajankohtaista tietoa vammaispalvelulaista sekä EU:n yhteisistä lakiin perustuvista vammaisten oikeuksista ja etuuksista. Heta-liitto voisi myös pitää yhteyttä ja valvoa mahdollisuuksien mukaan kuntapäättäjiä, jotka sopivat henkilökohtaisen avun tarpeesta ja tuntimääristä.

31 Lehikoinen Sari

Ehdokkaan numero 31 kuva.Ikä: 57
Oppiarvo ja/tai ammatti: toimittaja
Asuinpaikkakunta: Riihimäki
Sähköpostiosoite: slehikoinen@gmail.com

Olen 57-vuotias nainen Riihimäeltä, parisuhteessa. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana jo 1.12.1989 lähtien. Olin mukana Heta-liiton perustamiskokouksessa, ja muussakin henkilökohtaiseen apuun liittyvissä vaikuttamisen hetkissä. Erityisen ilahtunut olin, kun saimme henkilökohtaisen avun subjektiiviseksi oikeudeksi. Toimin vammaisneuvojana ja olen ollut mukana erilaisissa yhteyksissä kouluttamassa sekä henkilökohtaisen avun käyttäjiä (työnantajia) että kunnan työntekijöitä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen ollut Invalidiliiton liittovaltuustossa sekä hallituksessa yhden kauden molemmissa.
 2. Olen ammatiltani toimittaja. Seuraan ympärilläni olevaa vammaisten arjen toteutumista.
 3. Haluan olla vaikuttamassa vammaisten arjen toteutumiseen YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Edelleen haasteita on siinä, että vammaisten ihmisten arjen toteutuminen ei kunnolla toteudu, koska ei oikein ymmärretä, mitkä ovat omat mahdollisuudet ja velvollisuudet työnantajana. Vara-avustajan/vararengas-mahdollisuutta pitää kehittää, ettei ole vakituisen työntekijän sairastuessa yms. työstä poisjäädessä tilanteessa, mistä saada pian sijainen. Hyvä sijaisjärjestely vaatii jumppaamista sekä kentällä että liitossa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Neuvontaa pitää kehittää, vara-avustajajärjestelmää tulisi kehittää/kehityttää, ettemme ole kansainvälisten palvelutarjoajien armoilla. Pitäisi selvittää, miten kunnat hoitavat osuutensa – vastuullisesti/vastuuttomasti. Mm. omassa kotikaupungissani on tarjolla ”kelvoton” ostopalvelutuottajalista, josta ei ole saatavissa yhtään toimivaa sijaispalvelun tarjoajaa.

32 Lehtikangas Ulla

Ehdokkaan numero 32 kuva.Ikä: 57
Oppiarvo ja/tai ammatti: myyntineuvottelija
Asuinpaikkakunta: Ylivieska
Sähköpostiosoite: ulla.lehtikangas@kotinet.com
Puhelinnumero: 0440426317
Nettisivut: Facebook-profiili

Olen Ulla Lehtikangas Ylivieskasta, Heta-liiton jäsen. Toiminut avustajani työnantajana jo vuosia. Pitkäaikainen edunvalvontatyö valtakunnallisessa potilas- ja vammaisjärjestön luottamusjohdossa sekä työ niin kuntapäättäjänä kuin Terveys ja Kuntouttamissäätiön hallintokunnassa ovat tuoneet kokemusta ja laajaa osaamista vammaisten asioiden hoidossa/kehittämisessä. Toimin rikossovittelijana, luennoitsijana ja vertaistukijana. Olen verkostoitunut vaikuttaja niin aluellisesti kuin valtakunnallisesti

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Pitkäaikainen ja laaja kokemus työstä valtakunallisen potilas- ja vammaisjärjestön luottamusjohdossa
 2. Kuntapäättäjänä valvomassa kunnan vammaispalvelun lainmukaisen ja riittävän toiminnan toteutumisesta
 3. Omakohtainen kokemus työnantajamallista, siihen liittyvästä työehtosopimuksesta ja kehittämisestä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajamallin ohjeistus tulisi saada mahdollisimman kattavaksi, niin että liiton neuvontapalvelulla on antaa toimintataohje hyvinkin erilaisissa tapauksissa. Kehitettävää on vakuutusten osalta siinä, jos avustaja avustaessaan minua aiheuttaakin kolmannelle osapuolelle vahingon. Se ei mene avustajan kotivakuutukseen eikä kunnan vammaispalvelukaan vakuuta tällaisen varalta, vain lakisääteiset. Vakuutusyhtiötkään eivät myy ko. vastuuvakuutusta. Asiaa on pohdittu vuosia, tämä tulisi saada kuntoon.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kehittäisin muotoja, jolla lisätä Heta-liiton tunnettuutta jotta mahdollisimman moni työnantaja sisäistäisi Heta-liittoon kuulumisen tärkeyden ja jäsenyydestä tulevan hyödyn. Keskuteluissa monikaan työnantajamallilla toimiva ei tunne Heta-liittoa tai katso tarpeelliseksi liittyä jäseneksi. Tehostaisin markkinointia ja tiedottamista, siten että liitto on valtakunnallisesti vieläkin tunnetumpi ja ottaisi vielä vahvemmin paikkansa yhdenvertaisena työehtosopimusneuvotteluissa muiden liittojen kanssa.

33 Mannelin Anni

Ehdokkaan numero 33 kuva.Ikä: 30
Oppiarvo ja/tai ammatti: informaatikko
Asuinpaikkakunta: Oulu
Sähköpostiosoite: anni.mannelin@gmail.com

Olen 30-vuotias nainen Oulusta. Valmistun informaatikoksi piakkoin. Liikun sähköpyörätuolilla lihassairauden vuoksi ja samasta syystä tarvitsen henkilökohtaista apua moniin päivittäisiin toimiin. Olen muuttanut lapsuuden kodista 16-vuotiaana palvelutaloon ja lukion jälkeen sieltä pois, avustajaringin mahdollistamana. Tällä hetkellä minulla on 3-4 vakituista avustajaa ja 6 sijaista. Olen melko aktiivinen eri vammaisjärjestöissä ja tunnen henkilökohtaisen avun koukerot monesta näkökulmasta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Henkilökohtainen kokemus työnantajana toimimisesta
 2. Olen Oulun Pomo-klubin toinen vertaisohjaaja
 3. Erinäiset kokemukset hallitustyöskentelystä sekä muista vastuutehtävistä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluan, että henklökohtaisen avun ta-malli on mahdollista mahdollisimman monelle. Toimiva työnantajuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvää ja tukea työnantajille on kehitettävä. Näen tiedon ja rohkeuden puutteen suurimmiksi kehittämisen kohteiksi tällä hetkellä.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liitto tukee työnantajia jo nyt nähdäkseni monipuolisesti. Tuen tarjoaminen kullekin sopivalla tavalla on varmasti jatkuva kehityksen kohde. Ennestäänkin vahvistaisin liiton levittämää tietoutta työnantajuudesta monimuotoiseen ja vaihtelevaan ”maastoon” eli kuntiin Vammaispalveluihin ja suoraan työnantajille.

34 Matsinen Tytti

Tytti Matsisen kuvaIkä: 32
Oppiarvo ja/tai ammatti: diplomi-insinoori, teologian kandidaatti
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Twitter: @tyttimatsinen

Olen Tytti Matsinen, helsinkiläistynyt ihmisoikeusasiantuntija ja vaikuttamistyön asiantuntija, jonka erityisalaa ovat vammaisten henkilöiden oikeudet. Olen koulutukseltani DI ja teologi. Olen näkövammainen ja toiminut avustajien työnantajana lähes 10 vuoden ajan. Teen työtä kansainvälisessä ympäristössä ja käytän avustajaa niin työssäni ja työmatkoillani kuin arjen apuna asioinnissa ja perheen parissa. Olen taitava neuvottelija ja ratkaisukeskeinen kokonaisuuksien hahmottaja.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Työskentelen vammaisten ihmisoikeuksien parissa ja olen mukana mm. Vammaisten ihmisoikeuskomiteassa.
 2. Ymmärrän laajasti paitsi näkövammaisten, myös muiden työnantajien tarpeita ja haluan oppia lisää.
 3. Toimin työsuojeluvaltuutettuna työpaikallani.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Vahvistaisin vammaisten henkilöiden työssäkäyntimahdollisuuksia varmistamalla, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli vastaa erilaisissa työtehtävissä toimivien vammaisten ihmisten tarpeisiin, esim. työmatkoilla ja asiantuntijatyössä. Toisin esiin henkilökohtaisen avustajan työtä arvokkaana ja kunnioitettavana ammattina. Varmistaisin, että neuvotteluissa JHL:n suuntaan on esillä mahdollisimman laaja edustus työnantajia ja meidän erilaisia tarpeitamme, jotta JHL ymmärtää avun moninaisuuden.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tukisin työnantajia erilaisilla webinaareilla, oppailla ja vertaisryhmillä, jotta työnantajilla on parhaat mahdolliset valmiudet toimia työnantajana. Selvittäisin mahdollisuuksia järjestää koulutuksia ja infortilaisuuksia alueellisesti niin, että työnantajilla olisi mahdollisuus tavata toisiaan myös kasvokkain.

35 Mikkola Jamppa

Jamppa Mikkolan kuvaIkä: 39
Oppiarvo ja/tai ammatti: Kokemuskouluttaja, vertaistuenohjaaja
Asuinpaikkakunta: Kotka
Sähköpostiosoite: jm_1@luukku.com
Puhelinnumero: 0503586066
Nettisivut: Kokemusjamppa
Opas Vilka

Olen Jamppa  näkövammainen opaskoiraa käyttävä viiden lapsen isä ja vammaisasian aktivisti.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Mielestäni asiat/päätökset tulisi hoitaa yhteistyöllä.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liittoa tulisi tehdä tutummaksi kaikille.

 

36  Murto Lassi

Ehdokkaan numero 36 kuva.Ikä: 32
Oppiarvo ja/tai ammatti: Tietojenkäsittelyn tradenomi / IT-tukihenkilö
Asuinpaikkakunta: Raisio
Sähköpostiosoite: lapatozzu@hotmail.com
Puhelinnumero: 0451364698

Olen 32-vuotias naimisissa oleva yhden pikku prinsessan ylpeä isä Raisiosta. Minulla on synnynnäinen lihastauti, SMA2. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajieni työnantajana vuodesta 2014 lähtien. Olen avarakatseinen, uudistusmielinen ja oikeudenmukaista tulevaisuutta rakentava valinta. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja meidän kaikkien tulisi pysyä muutoksessa mukana – ei jätetä ketään taaksemme. Pyrin myös parantamaan työntekijöiden oikeuksia, en ainoastaan meidän vammaisten.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Minulla on kokemusta järjestötyöstä
 2. Olen koulutettu kokemustoimija
 3. Olen myös aktiivinen maailmanmatkaaja

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtainen apu työnä pitää saada kiinnostavaksi. Tällä hetkellä kyseinen työ ei ole kovin suosittu tai mediaseksikäs ammatti. Samoin alan palkkauksessa on korotuksen paikka. Kun palkat saadaan oikealle tasolle – palkalla tulee toimeen, saadaan myös pidempiä
työsuhteita. Lisäksi työnantajan tukitoimia tulisi kehittää ja niistä tiedottaa entistä paremmin. Työnantajan sekä työntekijän voimavaroja tulee ylläpitää. Lisäksi työterveyshuoltoa tulee parantaa, yhtenäinen linja kaikkiin kuntiin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Työnantajien huimaa työkokemusta ja piiloosaamista pitää pystyä tuomaan enemmän esille työmarkkinoilla. Tämän kokemuksen sanoittaminen omalle CV:lle olisi tuikitärkeää. Varajärjestelyiden kehittely siinä tilanteessa, kun henkilökohtainen avustaja on sairaana, eikä sijaista ole saatavilla. Näiden tukitoimien luonti, kehitys ja sisäänajaminen kuntien palveluvalikoimaan.

37 Muukkonen Minna

Muukkosen kuvaIkä: 51
Oppiarvo ja/tai ammatti: merkonomi
Asuinpaikkakunta: Rovaniemi
Sähköpostiosoite: minna.muukkonen
@rovaniemi.fi
Puhelinnumero: 0404111068

Olen selkäydinvammainen, sähköpyörätuolilla liikkuva 51-vuotias nainen Rovaniemeltä. Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana 30 vuotta. Pyöritän aktiivista arkeani viiden avustajan voimin, minulla on avustajapäätös 24/7. Haluan oman kokemukseni ja työni kautta tuoda panoksen Heta-liiton valtuustoon.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen ollut pitkään palkanlaskijana kansainvälisen kustannusyhtiön talous-ja henkilöstöhallinnossa.
 2. Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen kolme kautta. Hallituksen jäsenenä yhden kauden.
 3. Olen Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja sekä kaupunginvaltuuston varajäsen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Parantaa työehtosopimusta niin, että työnantajien asema olisi työmarkkinoilla kilpailukykyinen suhteessa avustajapalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Vahvistaisin neuvonnan ja koulutuksen kautta työnantajia niin, että he voisivat palkata avustajansa työnantajamallilla nyt ja jatkossa.

38 Nieminen Elina

Ehdokas Elina Niemisen kuvaIkä: 48
Oppiarvo ja/tai ammatti: OTM, lakimies
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: nieminenelina12@gmail.com
Puhelinnumero: 0405334664
Twitter: @NieminenElina12
Nettisivut: www.invalidiliitto.fi/asiantuntija/elina-nieminen

Hei, olen Elina Nieminen, 48-vuotias pitkän linjan vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden,
yhdenvertaisuutta ja vapauksia koskevien oikeuksien tinkimätön puolustaja. Päätyöni olen tehnyt viimeiset reilut 20 vuotta lakimiehenä
vammaisoikeuksien parissa järjestösektorilla. Viimeiset reilu 15 vuotta olen toiminut Invalidiliitossa lakimiehenä. Olen toiminut myös sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirastossa valtakunnallisen sosiaalihuollon ohjaavan lakimiehen virassa. Olen käytettävissä!

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kahdenkymmenen vuoden kokemus vammaisoikeudellisissa kysymyksissä lakimiehenä.
 2. Pitkäaikainen henkilökohtaiseen apuun liittyvät luotettavat yhteistyösuhteet sidosryhmiin.
 3. Työmarkkina- ja työoikeudellinen osaaminen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Esimerkiksi työmarkkinatoimintaa, työehtosopimusta tai laajemmin toimintakenttää. Henkilökohtaisen avun toimialan tunnettuutta tulee vahvistaa, kuin myös henkilökohtaisen avun ammatin arvostusta. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli tulee nähdä yhteiskunnallisena panostuksena vaikeavammaisten yhdenvertaisten ihmisoikeuksien toteuttajana, jonka kehittämiseen ja turvaamiseen kannattaa panostaa. Työehtosopimusta tulee selkeyttää, jotta jäsenillä on turvallista toimia työnantajina. Selkeys lisää henkilökohtaisen avun toimivuutta, mikä lopulta heijastuu työnantajien arkeen.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Hetan toiminnan tulee turvata paremmin jäsenten oikeuksia kiinteämmällä vuoropuhelulla henkilökohtaisen avun ja alan kysymyksiin liittyen. Hetan tulee myös nostaa henkilökohtaisen avun toimialan arvostusta ja olla vahvemmin mukana alueellisissa rakenteissa rakentamassa henkilökohtaisen avun osaamiskeskuksia osana Sote- ja aluehallintouudistusta.

39 Nousiainen Anne

Nousiaisen kuvaIkä: 60
Oppiarvo ja/tai ammatti: sosiaaliturvan erityisasiantuntija
Asuinpaikkakunta: Helsinki

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

40 Nurmikanta Jason

Ehdokkaan numero 40 kuva.Ikä: 56
Oppiarvo ja/tai ammatti: toimitusjohtaja
Asuinpaikkakunta: Kuopio
Sähköpostiosoite: jason@live.fi
Puhelinnumero: 0440320666
Nettisivut: Facebook-profiili

56-vuotias ikinuori savolainen joka sanoo niin kuin ajattelee eikä aina välttämättä kaunistele
sanomisiaan. Kiltti luonne yleensä, mutta tulistuu tarvittaessa hyvin. Aina olen ollut sorrettujen ja vammaisten puolella.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Politiikan seuraaminen nykyään hyvinkin aktiivisesti.
 2. Tietokoneiden ja somen hallinta.
 3. Minut on valittu usein yhdistyksissä ja muissa vastaavissa aina puheenjohtajaksi, koska teen työni.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Nykyinen malli on naurettava. Ensinnäkin tässä turhaan pomputetaan ihmistä jos kaupunki on maksajana niin miksi siinä pitää olla välttämättä ns. asiakkaan työnantajana? Hänen pitää murehtia kaikesta ja hän ei saa tehdä miten tahtoo kuitenkaan? Työtehtävissä annetaan kaupungilta tarkat ohjeet vaikka avustettava ja avustaja voi sopia sen keskenään? Jos kaupunki sanoo niin kaupunki voi sitten hoitaakin avustajan. Edelleen paljon puutteita.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

En ole paljoa päässyt Heta-liittoa seurannut kun se on ollut kaukainen, mutta jos valtuustoon tulen niin aion tehdä sen huomattavasti ihmisläheisemmäksi. Ihan ilman sivistyssanoja niin, että jokainen varmasti haluaa tuntea sen omakseen. Tällä hetkellä erittäin kaukainen jopa itselleni enkä ole saanut sieltä mitään apua kun olen tarvinnut. Tähän haluan todellakin muutoksen!

41 Nykyri Elina

Ehdokkaan numero 41 kuva.Ikä: 42
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM, tutkija, tilastotieteilijä
Asuinpaikkakunta: Vantaa

Sähköpostiosoite: elina.nykyri@gmail.com
Puhelinnumero: 0415396220
Nettisivut: Facebook-sivu

Olen vantaalainen FM, tilastotieteilijä, tutkija. Vantaan soster-lautakunnan varajäsen, lautamies, ja vammaisaktivisti. Minulla on omakohtaista kokemusta pitkäaikaissairaan, köyhän, vammaisen, työttömän, eläkeläisen ja omaishoitajan elämästä. Olen kokenut köyhyyden omakohtaisesti ja olen elänyt sekä vammattoman, että vammaisen arkea. Olen toiminut yli 20 vuoden ajan kolmen eri harvinaisen sairauden yhdistyksen hallituksessa. Puolisonikin liikkuu pt:llä ja toimimme avustajan työntantajana.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kolmen harvinaisen sairauden yhdistyksen hallituksista
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Vantaalla
 3. Wellfare Oasis-osuuskunnan sihteeri

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Avustajille on saatava kaikkialla kohtuulliset palkat ja parannettava avustajien työterveyshuoltoa. Työnantajien on saatava helpommin neuvoja ja ohjausta. Olisi hyvä, jos liitto välittäisi avustajia, esim. lomien ajaksi. Avustajaan tulisi olla kaikilla tarvitsevilla oikeus.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Neuvontaa ja ohjausta tulisi saada liitosta helpommin. Pitäisi olla mahdollista liittyä liittoon esim. sähköisen lomakkeen tai sähköpostin avulla. Liiton tulee näkyä enemmän julkisuudessa.

42 Paasonen Sanna

Ehdokkaan numero 42 kuva.Ikä: 41
Oppiarvo ja/tai ammatti: KM, erityisasiantuntija, tuntiopettaja
Asuinpaikkakunta: Mikkeli
Sähköpostiosoite: sanna.paasonen.official
@gmail.com
Nettisivut: Facebook-profiili

Olen kaksikielinen kuurosokea äiti Mikkelistä ja vakituisen työn puolesta vaikutan myös Uudenmaan alueella. Työn ohella opiskelen kieliasiantuntijan maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. Olen ollut mukana erilaisissa luottamustoimissa kansainvälisiä myöten, että kokemustietoakin löytyy. Tällä hetkellä olen mm. Mikkelin kaupungin vammaisneuvoston jäsen, Mikkelin kuurojen yhdistyksen puheenjohtaja, Kotuksen viittomakielten lautakunnan jäsen, leader of EDbU Deafblind Women´s Forum.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Suomen kieli- ja kulttuurivähemmistöjen edustavuus
 2. Avustajan käyttökokemus eri elämäpiireissä; työelämä, opiskelu, perhe, vapaa-aika, ulkomaanmatkat
 3. Työmarkkinatoiminnan tuntemus luottamushenkilönä, työnantajana ja työntekijänä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

 • päivärahat ja kielilisät työehtosopimukseen
 • eri palkkaluokitukset koulutetuille ja kouluttamattomille henkilökohtaisille avustajille

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

 • entistä saavutettavammat palvelut eri asiakkaille (esim. erikieliset tekstitykset esittelyvideoihin) ja useammat yhteydenottotavat
 • entistä näkyvämpi ja laajempi vaikuttamistyö

43 Parviainen Seidi

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 43Ikä: 26
Oppiarvo ja/tai ammatti: opiskelija
Asuinpaikkakunta: Hollola
Sähköpostiosoite: seidi.parviainen@outlook.com

Olen 26-vuotias näkövammainen nuori aikuinen. Tentin aiempia peruskoulun yksilöllistettyjä aineita yleisen oppimäärän tasolle jatko-opintojeni mahdollistumiseksi.

Miksi sopisin Hetan valtuustoon:

 • Olen kirjallisesti- ja suullisesti hyvä ilmaisemaan itseäni.
 • Hyvä kuuntelija.
 • Otan toisten mielipiteet huomioon.
 • Olen tunnollinen, rehellinen, luotettava ja minulla on vahva moraalikäsitys oikeasta ja väärästä.
 • Haluan löytää ratkaisut ongelmiin yhteistyöllä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen kiinnostunut vammaisten oikeuksista ja miten ne toteutuvat yhteiskunnassa.
 2. Saavutettavuus- ja esteettömyysasioiden kehittäminen kiinnostavat.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Mielestäni olisi hyvä, että Hetan valtuustossa olisi kutakin vammaryhmää edustamassa yksi luottohenkilö, joka ajaisi ryhmän mielestä tärkeitä asioita. Esimerkiksi:
– Näkövammaisten nuorten aikuisten joukosta valittaisiin yksi heitä edustamaan. Heiltä pyydettäisiin mielipiteitä siitä, mitkä asiat heidän
mielestään ovat tärkeitä asioita, joita Hetassa tulisi kehittää. Tällä tavalla Hetassa olisi laajempi tietämys siitä, mitä kukin vammaryhmä kokee tarvitsevansa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Kehittäisin Hetan toimintaa siten, että tekisin järjestön näkyvämmäksi myös muille vammaisjärjestöille, kuten Näkövammaisten liitolle. Heta voisi alkaa tehdä yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa, jolloin siitä tulee tunnetumpi ja tärkeät asiat saavat laajempaa näkyvyyttä. Tähänkin voisivat ryhtyä eri vammaryhmien edustajat valtuustossa: kukin edustaja tuo samassa tilanteessa olevien vammaisten kanssa Hetaa tunnetummaksi omalle vammaisjärjestölleen.

44 Pentti Erja

Ehdokkaan numero 44 kuva.Ikä: 51
Oppiarvo ja/tai ammatti: TtM, sh, palvelujohtaja
Asuinpaikkakunta: Akaa
Sähköpostiosoite: erja.pentti@heta-liitto.fi
Puhelinnumero: 050 4700 125

Olen Erja Pentti, 50 v virstanpylvään ohittanut Heta-liiton nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Koen, että minulla on elämän ja työkokemustani hyödyntäen hetalaisena vielä monta kiveä käännettäväksi. Siitä on jo 30-vuotta, kun kihlauduin nykyisen mieheni kanssa, meillä on kaksi upeaa aikuista tytärtä ja iloa tuova lapsenlapsi. Elämme maaseudulla eläintarhan arkea kahden villakoiran ja kolmen terhakkaan hiirikissan kanssa. Toimin vapaa-aikanani seurakunnan luottamushenkilönä ja partiossa.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen työskennellyt ammattiurani sote-sektorilla kuntapuolella; sh, tutkija, esimies
 2. Pystyn työssäni edelleen seuraamaan vammaisten asioiden kehittymistä mm. sote-uudistuksen edetessä
 3. Olen sanavalmis ajattelija ja haluan edistää asioita muiden ihmisten ajatuksia kuunnellen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtaiselle työnantajalle tulisi saada vakuutusturva, joka kuuluu kunnan korvattaviin välttämättömiin kuluihin.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton tulee tulla näkyvämmin esiin työnantajan tueksi työpaikan ristiriitojen selvittelyyn. Ei niinkään lakimies-palvelun lisäämällä vaan tuomaan työyhteisötaitoja ja johtamisen tukea arjen tilanteisiin.

45 Pihnala Marja

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 45Ikä: 67
Oppiarvo ja/tai ammatti: VTM
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: marjapihnala@gmail.com
Puhelinnumero: 0400987748

Olen 67-vuotias nainen Helsingistä. Olen ollut eläkkeellä kolmisen vuotta. Käytän pyörätuolia ja minulla on henkilökohtainen avustaja. Olen vuosikymmenet ollut mukana edistämässä henkilökohtaiseen avustajaan liittyviä asioita. Erityisen vahvasti olin mukana 10 vuotta sitten henkilökohtaisen avun  prosessissa, joka lopulta johti siihen, että henkilökohtaisesta avusta tuli subjektiivinen oikeus. Tiedän, mistä puhutaan, kun puhutaan henkilökohtaisesta avusta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Minulla on kokemusta työnantajuudesta toimittuani Invalidiliitossa vastuullisissa esimiestehtävissä.
 2. Olen henkilökohtaisen avustajan työnantaja ja kiinnostunut tätä kautta työnantajuudesta.
 3. Minulla on kokemusta myös työmarkkinatoiminnasta.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Ehdottoman välttämätöntä on saada seuraavan vammaispalvelulakiin voimavaraedellytys. On kiinnostavaa pohtia, miten henkilökohtainen apu tukee vanhemmuutta arjessa. Työnantajuuteen kouluttautuminen on ehdotonta. Haluan olla edistämässä tätä asiaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton tunnettavuutta on lisättävä ja nostettava vielä tehokkaammin esiin Heta-liiton hyödyt.

46 Pitkänen Eeva

Pitkäsen kuvaIkä: 70
Oppiarvo ja/tai ammatti: työnohjaaja
Asuinpaikkakunta: Vantaa
Sähköpostiosoite: eeva.pitkanen@gmail.com
Puhelinnumero: 0505637454

Olen Eeva Pitkänen Vantaalta. Toimin tällä hetkellä Invalidiliiton hallituksessa ja Vantaan kaupungin luottamustehtävissä. 11 vuotta Vantaan invalidien puheenjohtajana sekä useimissa järjestöissä hallituksen jäsenenä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen Vantaan Invalideissä ollut esimiehenä monille työntekijöille ja monessa mukana.
 2. Olen luottamustoimessa Vantaan sosiaalilautakunnassa.
 3. Olen ollut luottamusmiehenä aikanaan edellisessä työssä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtaisille avustajille koulutusta lisää. Työmarkkinatoiminnasssa tiedotusta ja avoimuutta lisää.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Vuorovaikutusta kuntien välillä lisää että käytännöt olisivat kaikille samat ja yhdenmukaiset.

47 Pulkkinen Maritta

Maritta Pulkkisen kuvaIkä: 59
Oppiarvo ja/tai ammatti: Taloushallinto/yrittäjä
Asuinpaikkakunta: Lappeenranta
Sähköpostiosoite: marittac.pulkkinen@gmail.com
Puhelinnumero: 0405117486

Olen 59 vuotias, asun Etelä-Karjalassa. Pitkän kokemuksen omaava niin työtekijänä, kuin työnantajana ja yrittäjä, yrityksessäni on muitakin työntekijöitä, siitä johtuen työnantajuus ja esimiesasemassa toimiminen on tuttua. Ja näin ollen myös lainsäädäntö. Mutta olen myös toiminut työntekijänä niin pääkaupunkiseudulla kuin ulkomaillakin. Työhistoriani ylettyy aina tuonne 40 vuoden päähän. Nämä asiat tuo ns. iän ja kokemuksen tuomaa tietoa kehitykseen ja päätöksentekoon.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kouluttajana toiminen ja koulutus pohjalta myös työlainsäädäntö on tuttua.
 2. Toiminut/toimin luottamus tehtävävissä niin vammaisjärjestöissä kuin kuntatasolla.
 3. Harrastuksiini kuuluu mm. Suomen historia ja se auttaa ymmärtämään sos.turvan kehitystä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Tuomalla esiin mitä on työnantajana toiminen, mitä velvollisuuksia ja vastuita se vaatii. Sekä kehittäisin työehtosopimuksen yleisitovuutta. Sama palkka/samat edut kunnasta/asuinpaikasta
riippumatta. Selkeyttäisin työehtosopimusta, ns. malli selkokielellä.
Alueille omat koulutetut yhteyshenkilöt, joita voi pyytää tueksi neuvotteluihin ja laatimaan esim. työsopimuksia.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Paikallista koulutusta lisäämällä, tuomalla se ihmisläheisemmäksi. Viikkotiedotteet tärkeistä päivän polttavista asioista. Kokoukset enemmän ympäri Suomea, jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa, nyt esim. Kaakkois-Suomi on ollut täysin ulkopuolella päätöksenteosta.
Edellisestä kohdasta, alueelliset yhteys henkilöt, vertaistuki.

48 Pyykkö Erkki

Ehdokkaan numero 48 kuvaIkä: 33
Oppiarvo ja/tai ammatti: levysepppähitsaaja
Asuinpaikkakunta: Ypäjä
Instagram: pyykkoerkki

Olen Erkki Pyykkö 33-vuotias nuori mies Kanta-Hämeestä, Ypäjältä. Olen itse vammautunut 2007 ja toiminut siitä asti avustajieni työnantajana joten se on tuttua alaa minulle! Tuolloin työntekijän palkkaaminen tuntui olevan aika epäselvä asia kunnan kanssa ja se on vuosien varrella kehittynyt paljon parempaan suuntaan ja haluaisin olla sitä tulevaisuudessa kehittämässä vielä parempaan suuntaan niin
työnantajien sekä avustajien kannalta.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Varapuheenjohtajana toimiminen paikallisessa invalidiyhdistyksessä
 2. Vankka kokemus vammaispalvelun kanssa toimimisesta
 3. Kiinnostus hakea tukea autoiluun sekä kuntoiluun eri muodoissa

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluaisin kehittää työehtosopimusta niin että arvostus kasvaisi työnantajaa kohtaan sekä parantaa työntekijöiden tuntipalkkaa sekä lisiä että saataisiin enemmän työntekijöitä alalle josta nyt tuntuu olevan pulaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liitoon toiminta on nykyisellään aivan todella hyvää! Parantamista olisi ehkä siinä että saataisiin koko yhteiskunnan tietoon kuinka tärkeä hyvä avustaja on sitä tarvitseville ja näin ollen yleinen arvostus nousisi työntekijöitä kohtaan.

49 Päivinen Ari

Ehdokkaan numero 49 kuvaIkä: 52
Oppiarvo ja/tai ammatti: kirjanpitäjä
Asuinpaikkakunta: Imatra
Sähköpostiosoite: avp067@gmail.com
Puhelinnumero: 0503383909
Nettisivut: Facebook-profiili

Olen 52-vuotias, naimisissa. Minulla on yksi lapsi ja koira. Asun Imatralla omakotitalossa. Halvaannuin 10.8.1993 motocross onnettomuudessa. Ammatiltani olen kirjapitäjä ja olen käsitellyt paljon talousarvioita ja tilinpäätöksiä. Olen myös joutunut ”taistelemaan” Imatralle henkilökohtaisen avustaja
systeemin Kynnys ry:n asianajan kanssa eli myös vammaispalvelulaki on hyvin minulla hallinnassa. Olen ollut yhdistystoiminnassa mukana vuosia ja myös toiminut kahden yhdistyksen taloudenhoitajana.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Imatran kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten toinen varajäsen
 2. Imatran kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan Perussuomalaisten varajäsen
 3. Etelä-karjalan koulutusyhtymän valtuuston varsinainen jäsen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Koulutuksen lisääminen työnantajille on ensi arvoisen tärkeätä ja etenkin myös syrjäseuduille. Nyt kaikki tuntuu keskittyvän ns. isoille paikkakunnille. Työehtosopimukseen pitäisi lisätä selvästi kilometrikorvauksien korvaus ja myös ylityökorvaus.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tiedottamista pitäisi lisätä ja myös koulutusta. Enemmän kyselyjä asioista esim. sähköpostitse työnantajille. Haluaisin myös, että Heta-liitto jalkautuisi maakuntiin. Yhteistyötä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa olisi myös lisättävä.

50 Riikonen Raila

Raila Riikosen kuvaIkä: 43
Oppiarvo ja/tai ammatti: seksuaalikasvattaja yrittäjä
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: raila.riikonen@iki.fi
Puhelinnumero: 0440639863
Nettisivut: ilonkipina.fi/railariikonen

Henkilökohtaiset avustajat mahdollistavat minulle monipuolisen elämän, toimimisen seksuaalikasvattaja-yrittäjänä, luottamustoimet/vapaaehtoistehtävät eri järjestöissä sekä parisuhteen, seksielämän ym. Olen Lihastautiliiton pj, SMA Finland ry.n varapj, talousvastaava ja Uudenmaan lihastautiyhdistys varapj, talousvastaava. Vapaaehtoistyötä teen myös Helsinki Pride -yhteisössä ja Pajulahti2020 sähköpyörätuolisalibandy turnaus organisaatiossa. Minulla on pitkä kokemus avustajan työnantajana.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Haluan kehittää henkilökohtaista apua paremmin arvostettavaksi työksi.
 2. Oma kokemukseni. Olen ollut henkilökohtaisen avustajan työnantaja kaksikymmentäviisi vuotta.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Henkilökohtaisen avustajan työn arvostuksen nostaminen julkisuudessa /keskusteluissa päättäjien kanssa. Palkkausjärjestelmän kohentaminen. Palkkaus paremmaksi. Vammaisille työnantajille koulutusta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Vieläkin enemmän vaikuttamistyötä ja kannanottoja henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa.

51 Rinne Tiina

Tiina Rinteen kuvaIkä: 40
Oppiarvo ja/tai ammatti: opiskelija
Asuinpaikkakunta: Pori
Sähköpostiosoite: pikkuvarsa@hotmail.com

Olen sähköpyörätuolilla liikkuva vammaispolitiikan kentällä aktiivisesti mukana oleva porilainen nainen, jolla on päivittäin henkilökohtainen avustaja. Ennen harvinaiseen neurologiseen sairauteen sairastumistani olin pitkään työelämässä ja ammattiliiton jäsen, joten työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinta on tuttua. Teen tällä hetkellä verkko-opintoja, joten aikatauluni ovat joustavat ja mahdollistavat aktiivisen osallistumisen työnantajaliiton toimintaan.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Yrittäjän ammattitutkinto tuo ymmärrystä työnantajana toimimiseen
 2. Koulunkäyntiavustajana olen nähnyt avustajien maailmaa
 3. Olen vammaisaktivisti, eli seuraan poliittista keskustelua ja lakiehdotuksia vammaisasioissa

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Kokemuslisien korotus voisi olla hyvä keino sitouttaa työntekijöitä pidemmäksi aikaa, nykyään moni toimii avustajana vain välivuoden tai opintojen ajan. Sekä avustajille että työnantajille tulisi olla tarjolla jonkinlaista työnohjausta. Työehtosopimuksen sallimia koulutuspäiviä tulisi enemmän hyödyntää, esimerkiksi liitto voisi järjestää koulutuspäiviä. Matkoille avustajien saamista helpottaisi ateriakorvausten vaihtaminen päivärahaan.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Positiivista markkinointia tulisi lisätä, esimerksi lyhyiden somevideoiden avulla. Hetan pitäisi pystyä ottamaan nopeammin ja aktiivisemmin kantaa asioihin. Liitto voisi tehdä esimerkiksi jonkinlaisen valtakunnallisen oppaan työnantajamallin suhteen, jota voitaisiin jakaa mm. vammaispalvelutoimistoissa, sairaaloiden kuntoutusohjaajien kautta ja mahdollisesti vaikka vammaisjärjestöjen tai kuntoutuslaitosten kautta.

52 Räty Venla

Venla Rädyn kuvaIkä: 37
Oppiarvo ja/tai ammatti: verkkoviestinnän asiantuntija
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: venla.raty@gmail.com

Olen Helsingissä asuva lihastautia sairastava avustajien työnantaja, ja olen asunut avustajien varassa koko aikuisikäni. Kaikenlaista olen siis vuosien aikana nähnyt. Nyt olen Hetan hallituksen jäsenenä ensimmäistä vuotta. Työkseni teen verkkoviestinnän projekteja freelancerina, ja opiskelen kirjoittamista yliopistossa. Kokemusta löytyy erilaisista järjestöistä parin vuosikymmenen ajalta. Ajattelen asioita useimmiten käytännön kautta ja parannan mielelläni olemassa olevia prosesseja.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Melkein parinkymmenen vuoden kokemus työnantajuudesta ja työnantajuuden kehityksestä.
 2. Vankka kokemus järjestötoiminnasta.
 3. Vuosien kokemus työnantajien vertaistuesta Facebookin työnantajien ryhmän ylläpitäjänä.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluaisin tasa-arvoistaa avun saamisen kriteerejä ympäri Suomen sekä muita kuntien sanelemia ehtoja. Haluan myös parempaa tukea työnantajille, esimerkiksi laajempaa neuvontaa työnantajuuden eri vaiheissa ja apua rekrytointiprosessiin. Voimavararajauksen pitäisin voimassa. Sen ulkopuolelle jääville pitäisi järjestää tarvittava apu esimerkiksi ohjauksen nimellä.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Jatkaisin Hetan uudistamista hallituksen aloittamalla tiellä. Pyrkisin laajentamaan neuvontapalveluja koskemaan muutakin kuin lakiasioita. Osa tästä voitaisiin toteuttaa vertaistuella joko verkon kautta tai kasvokkain. Haluaisin myös kehittää työnantajien kouluttamista, jotta jokaisella avustajan työnantajaksi ryhtyvällä olisi edes jotkin perustaidot eikä aloittelijoiden tarvitsisi olla vain kuntien jakaman tiedon varassa.

53 Salminen Sanna

Ehdokkaan numero 53 kuvaIkä: 30
Oppiarvo ja/tai ammatti: Painotuotantoassistentti, matkailuvirkailija
Asuinpaikkakunta: Kirkkonummi
Sähköpostiosoite: sannsku@gmail.com
Instgram: sande114

Olen Sanna, kolmekymppinen nainen Kirkkonummelta. Vapaa-ajallani opiskelen kieliä, käyn keikoilla/ leffassa, kahvittelen kavereiden kanssa, neulon, katson sarjoja, olen yhdistystoiminnassa ja muuta sellaista. Olen toiminut esimiehenä lähes kaksikymmentä vuotta ja minulla on hyvä käsitys pätevästä avustajasta, työtehtävien monimuotoisuudesta ja niin esimiesten kuin avustajienkin tarpeista. Minulla on motivaatiota ja halua olla mukana kehittämässä asioita eteenpäin.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Pitkä kokemus työnantajana toimimisesta.
 2. Halu ja kiinnostus olla kehittämässä avustajien sekä työnantajien asioita paremmiksi.
 3. Yhdistystoiminta ja tiimityöskentely on tuttua.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluan kehittää rekrytointiprosessia ja lisätä työsuhteiden pitkäaikaisuutta sitouttamalla avustajat paremmin työsuhteeseen, parantaa työnantajien osaamista esimiehenä toimimisena ja siihen liittyvistä velvollisuuksista. Toivoisin myös, että esimerkiksi irtisanomista työnantajan puolelta voisi hieman helpottaa, pääkaupunkiseutua laajentaa kaupunkien/kuntien osalta ja avustajien palkkoja nostaa sekä mahdollisesti saada jotain etuja työntekijöille, esim. liikuntaetuja tms.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Haluan kehittää Heta-liiton tunnettavuutta sekä lisätä tietoisuutta liiton toiminnasta ja eduista. Asiakasprofiilia voisi myös kehittää hyödyllisemmäksi niin, että sen kautta voisi lisätä sähköistä asiointia muun muassa äänestyksien osalta. Haluaisin myös kehittää puhelinpalveluja käyttäjäystävällisemmiksi puhevammaisille jäsenille.

54 Salojärvi Visa

Ehdokkaan numero 54 kuvaIkä: 66
Oppiarvo ja/tai ammatti: meteorologi
Asuinpaikkakunta: Tuusula
Puhelinnumero: 0405061097

Olen 66-vuotias meteorologi. Eläkeläisenä teen kuitenkin vielä jonkin verran säänennustajan töitä.
Uutena Hetalaisena haluan auttaa muita, hiljattain henkilökohtaisen avustajan saaneita, ohjein, neuvoin ja omin kokemuksin.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen tottunut asioimaan viranomaisten kanssa.
 2. Olen ollut parin yhdistyksen hallituksen jäsen.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajamalliin pitää saada helppo työkalu palkka- ym tietojen toimittamiseen eteenpäin.
Vastaavanlainen kuin on palkka.fi. Myös rekrytointivaiheessa tarvitaan runsaasti apua, tähän tarvitaan apuväline.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Henkilökohtaisen avustajan hakuprosessiin tarvitaan uusi kanava, Heta-liiton oma, mutta kiinteästi muiden työpaikkailmoitusten ohella toimiva.

55 Salonen Elina

Ehdokkaan numero 55 kuvaIkä: 44
Oppiarvo ja/tai ammatti: osastonhoitaja, psykiatrinen sh
Asuinpaikkakunta: Sauvo
Sähköpostiosoite: salonenep@gmail.com

Olen Elina, 44-vuotias perheellinen, työkyvyttömyyseläkkeellä oleva osastonhoitaja Sauvosta. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja olen toiminut myös hygieniahoitajana ja lääkekouluttajana. Olen ollut mm. Tehyn luottamusmiehenä, vanhusten palvelutalon hallituksessa, varatyösuojeluvaltuutettuna ja laatuvastaavana. Valtuustossa tulisi olla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tuomassa tärkeää osaamista ja kehittämistä Heta-liittoon. Varsinkin kehittämistyö on lähellä sydäntäni.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Terveydenhuoltoalan koulutus ja työkokemus, esimiestyö, sairaanhoitaja ja hygieniahoitaja
 2. Luottamusmiehenä ja varatyösuojeluvaltuutettuna Tehyssä
 3. Useita kehittämisprojekteja mm. lääke- ja hygieniakoulutusta lähi-ja perushoitajille

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajille lisää tietotaitoa avustajien kouluttautumisesta ja ohjaamisesta.
Hygieniaosaamiseen kiinnitettävä huomiota. Työnantajille ns vertaistukiryhmiä. Avustajille
koulutusvaatimukset riippuen hoidon tarpeesta ja haastattelu- ja perehdytysoppaat työnantajille.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liittoon vertaisryhmä työnantajille, luentoja ja koulutusta myös verkossa. Erilaisten oppaiden (esim. hygieniaopas) kehittäminen.

56 Sariola Jukka

Jukka Sariolan kuvaIkä: 55
Oppiarvo ja/tai ammatti: puheenjohtaja
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: jukka.sariola
@hengityslaitepotilaat.fi
Nettisivut: www.jukkasariola.info ja Facebook-profiili

Olen pitkän linjan vammaisjärjestövaikuttaja, joka pyörittää 24/7 työntekijärinkiä HetaTessin suomilla mahdollisuuksilla. Perussairauteni on harvinainen lihassairaus. Apuvälinearsenaaliin kuuluu mm. sähköpyörätuoli ja hengityskone. Olen 55-vuotias helsinkiläinen. Heta-liiton valtuustossa on hyvä olla hyvin suuria tuntimääriä avustajapalveluita käyttävien edustus. Heidän näkökulmaltansa työnantajuuteen liittyy monenlaisia ratkaistavia asioita.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Olen edellinen Heta-liiton puheenjohtaja. Vedin Hetan puolelta edelliset työehtosopimusneuvottelut
 2. Laaja kokemus työehtosopimuksista ohjelmointityöni kautta
 3. Olen VANE:n ja ETENE:n jäsen

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajamallin käyttö pitää olla omasta tahdosta. Työnantajuuden tukipalveluita on lisättävä.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liiton kannattaa keskittyä sen keskeisiin tehtäviin: henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittämiseen, jäsenistön tukemiseen ja työehtosopimusten joustavuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen.

57 Sjövall Gunilla

Gunilla Sjövallin kuvaIkä: 71
Oppiarvo ja/tai ammatti: FM, tanssija
Asuinpaikkakunta: Kauniainen
Sähköpostiosoite: pollonpomokoulu@gmail.com
Nettisivut:
pollonpomokoulu.blogspot.com

Olen Gunilla Sjövall (71), FM, tanssinopettaja ja tanssija, puhevammainen Cepari sähkärissä, vammaisaktivisti ja uranuurtaja monessa asiassa. Olen ollut perustamassa vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:tä sekä Hetaa. Liityn kiinteästi henkilökohtaisen avun historiaan, sillä toin sen idean Tanskasta. Siitä on 40 v, kun sain ensimmäisenä Suomessa kunnan tuella palkatun avustajan. Avustajia minulla on ollut n. 200. Pöllön Pomokoulu -blogissani käsittelen henkilökohtaisen avun kysymyksiä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kymmenien vuosien kokemus henkilökohtaisesta avusta ja työnantajuudesta
 2. Vuosien kokemus henkilökohtaisen avun ja itsenäisen elämän kouluttajana Kynnys ry:ssä ja yrittäjänä
 3. Kokemusta avun käytöstä eri elämäntilanteissa opiskelijasta omaishoitajaan, tanssijasta senioriin

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantajamallin piirissä tulee olla vain henkilöitä, jotka oikeasti pystyvät (tai haluavat oppia) toimimaan työnantajina. Työnantajuuteen ja esimiehenä toimimiseen pitää saada asiantuntevaa tukea ja opastusta, esim. verkkokursseja, vertaisryhmiä, henkilökohtainen sparraaja työnantajuuden ensimmäisinä vuosina ym. TA-mallista siirtyminen muihin henkilökohtaisen avun malleihin ja takaisin pitää olla joustavaa niin, että käytössä oleva malli soveltuu parhaiten käyttäjän elämäntilanteeseen.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Hetassa on huikea määrä asiantuntemusta, mikä jää piiloon tai saavuttaa vain yhden HetaHelp-asiakkaan. Hetan tulisi panostaa työnantaja- ja henkilökohtaisen avun koulutukseen joko yksin tai muiden toimijoiden kanssa. Digitekniikkaa tuulee hyödyntää, jotta myös syrjemmällä asuvat pääsevät koulutuksen ja vertaistuen piiriin. Pikkupaikkakunnilla asuvat voivat olla todella yksin työnantajuutensa kanssa, etenkin jos ympäristöllä on ”kyllä mullekin kelpais ilmainen piika” -asenne.

58 Sorjonen Heikki

Ehdokkaan numero 58 kuvaIkä: 64
Oppiarvo ja/tai ammatti: erityisnuorisotyönohjaaja, omaishoitaja
Asuinpaikkakunta: Savonlinna
Sähköpostiosoite: heikki.sorjonen@gmail.com
Puhelinnumero: 0405558440

Olen Heikki Sorjonen 64-vuotias omaishoitaja Savonlinnasta. Omaishoitajan tehtävää olen
hoitanut täysipäiväisesti kohta viisi vuotta. Koulutukseltani olen erityisnuorisotyönohjaaja ja
olen toiminut myös esimies- ja työnjohtotehtävissä. Koulutuksestani ja työkokemuksestani on ollut minulle omaishoitajana todella paljon hyötyä. Minulla on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta omalla alueellani erilaisista luottamustehtävistä ja järjestötyöstä.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kunnallisia, kuntayhtymien ja maakunnallisia luottamustehtäviä sekä järjestöhallintotehtäviä
 2. Hyvä perusturvan tuntemus ja toimiminen ammattiyhdistyskouluttajana
 3. Esimies- ja työnjohtotyökokemus sekä kokemus puheenjohtajana toimimisesta eri yhteyksissä

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Heta-liiton toiminnasta tulee viestiä enemmän julkisuudessa, niin että avuntarpeessa olevat saavat helposti oikeaa ja ajantasaista tietoa liiton tarjoamista eduista. Työehtosopimusten ehtojen parantaminen lisää tehtävien houkuttelevuutta.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Olen tuore jäsen, mutta haluan, että liitto toimii näkyvästi ja määrätietoisesti, niin että avustettavat saavat asiansa osaavia ja
sitoutuneita avustajia.

59 Stolt Pirkko

Ehdokkaan numero 59 kuvaIkä: 69
Oppiarvo ja/tai ammatti: toimittaja
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: pirkko.stolt@gmail.com

Aitoa vastuullisuutta ja haasteitten rohkeaa selvittelyä. Näkövammani avasi silmäni sydämeen asti miten vammaisuus ja henkilökohtainen apu yhdistyessään tarjoavat yhdenmukaista ja tasa-arvoista laadukkaampaa elämää ja sydämen sivistystä. Helsinkiläinen kokenut konkari jolle jo ikä suo mahdollisuuksia ymmärtää ja neuvotella. Jos se ei auta – neuvottelut jatkuvat. Nimeni on Pirkko mutta Pirpanana minut tunnetaan. Kiitos huomiostasi.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Luottamustoimia palveluammateissa HKL sekä järjestötoiminnassa.
 2. Laaja verkosto koko maassa yhteys- ja ystävätietoja. työn ja harrastusten kautta.
 3. Olen ehdottomasti sitoutuva ja rohkea neuvottelija. Asialla on monta puolta – ne selviävät varmasti.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Helpotusta työaikalistoihin ja luottamusta työnantajiin rutkasti lisää. Helsinki aloittelee omaa helpotusta siihen mutta vielä se ei toimi lainkaan.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Paikallistoimintaa näkyviin ympäri Suomen. Puhelinneuvonta ja muut yhteydet voisivat olla varmempaa useimmin kuin nyt. Rahoitus- ja lahjoitustoiminta valmiiksi. Jäsenmaksujan pienentäminen edellämainituilla järjestelyillä nopeuttaisi kehitystä.

 

Ehdokas vetäytynyt

61 Suutarla Ari

Ehdokas Suutarlan kuvaIkä: 76
Oppiarvo ja/tai ammatti: ”vanha pappi”, toimittaja
Asuinpaikkakunta: Helsinki
Sähköpostiosoite: ari.suutarla@kolumbus.fi
Puhelinnumero: 0400871013
Nettisivut: arisuutarla.wordpress.com

Hei Heta-kansa!

Henkilökohtaisen avun asiakkaissa ja avun antajissa on runsas määrä meitä iäkkäitä ihmisiä. On tärkeätä, että tämä ryhmä on näkyvästi edustettuna toimielimissä, jotka tekevät Heta-liiton päätöksiä. Olen kokenut ”järjestöjyrä”, taustalla muun muassa Kynnys ry., Näkövammaisten liitto ry., Suomen kuurosokeat ry ja monet muut valtakunnalliset toimmijat. Iän puolesta olen eläkepappa ja työelämän taustoilta ev.lut. kirkon pappismies, takana sekä seurakuntatyötä että vammaistyön viranhoitoa kirkkohallituksessa. Katselen eteenpäin opaskoiran kanssa kulkien, ja olen valmis toimimaan yhteisellä asiallamme.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

 

62 Tapola Aino

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 62Ikä: 22
Oppiarvo ja/tai ammatti: opiskelija
Asuinpaikkakunta: Helsinki

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

63 Uotinen Noora

Ehdokkaasta ei ole kuvaa. Kuvassa on yksinkertainen piirroshahmo, jonka päällä on ehdokkaan numero 63Ikä: 25
Oppiarvo ja/tai ammatti: opiskelija
Asuinpaikkakunta: Turku

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

64 Virtanen Minna

Ehdokkaan numero 64 kuvaIkä: 43
Oppiarvo ja/tai ammatti: henkilökohtainen avustaja
Asuinpaikkakunta: Jokioinen
Sähköpostiosoite: minnavirtanen2016@gmail.com
Puhelinnumero: 0451323909

Olen Minna Virtanen. Asun Kanta-Hämeessä. Olen puhelias suorapuheinen taistelija, sisukas ja jämti luonteeltani ja haluan oikeutta jokaiselle sairaalle ja vammaiselle ihmiselle ja haluan että jokainen saa oikeuden ja viranhaltijan päätöksiin myös perustelut jokaiseen ja apuvälineet ja työnantaja mallin ja kaikki etuudet mitä sairaille ja vammaisille ihmisille kuuluu ja oikeus kuuluu kaikille ja ketään ei saa mollata ja syyttää. Kaikki ovat saman arvoisia ja samalla viivalla. Äänestäkää Minnaa.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Kun olin terve olin turvapuhelin päivystäjä ja henkilökohtainen avustaja.
 2. Aivovammaliitto, harrastustoimintaa
 3. Näkövamma liitto, harrastustoimintaa

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työnantaja mallin paperin täyttö lappu olisi mukava kun se olisi värikäs näin alkuun. Toimintaa voisi laajentaa.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tapahtumia mihin voi muut sairaat ja vammaiset ihmiset osallistua.

65 Virtanen Pirjo

Ehdokkaan numero 65 kuvaIkä: 73
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen, yo-merkonomi
Asuinpaikkakunta: Lempäälä
Sähköpostiosoite: tipi.virtanen@gmail.com
Puhelinnumero: 0503603365

Olen 73-vuotias vaikeasti näkövammainen nainen. Olen ollut työssä Oulun kaupungin sosiaalitoimessa n. 30 v erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Toimin Lempäälän näkövammaisissa kerhonvetäjänä ja vertaistoimijana. Olen myös kotikuntani vammaisneuvoston jäsen. Toimin myös muissa järjestöissä mm. Eläkkeensaajat, Kyläyhditys, Martat.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. Hetaliittolaisten työnantajavalmiuksien lisääminen.
 2. Toiminta vapaaehtoistöissä  60-luvulta lähtien. Nyt toimin näkövammaisten parissa
 3. Yhteistyö kuntien kanssa.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Työehtosopimuksessa huomioitava paremmin ammatillinen pätevyys erilaisissa avustehtävissä. Esim liikuntavammaisen ja näkövammaisen avustaminen vatii erilaista osaamista.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Heta-liitto tasaveroiseksi työmarkkinaosapuoleksi.

66 Sirpa Vuorinen

Ehdokkaan numero 66 kuvaIkä: 62
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Turku
Sähköpostiosoite:
sirppuvuorinen@gmail.com

Olen Sirpa Vuorinen ja olen ollut cp-vammainen koko ikäni. On ollut minkälaisia avustajia ja olen ollut Hetassa vuodesta 2017 lähtien ja on kokemusta työnantajuudesta. Olen eläkkeellä ollut koko ikäni.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

 1. On kokemusta.

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Laajentaisin avustajia.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Sopivaksi parempaan päin.

67 Uuno Ylönen

Ehdokkaan numero 67 kuvaIkä: 37
Oppiarvo ja/tai ammatti: eläkeläinen
Asuinpaikkakunta: Espoo
Sähköpostiosoite: unski82@gmail.com
Puhelinnumero: 0405583183

Pidän Heta-liiton toimintaa tärkeänä ja katson, että minun kokemukseni ja taustani olisivat hyödyksi Heta-liiton valtuustossa. Työskentelin Invalidiliiton varainhankkijana 7 vuotta (2011-2019), tällä hetkellä en ole työelämässä mukana. Olen kiinnostunut järjestötyöstä – olen toiminut aktiivisesti jo yli 10 vuoden ajan Uudenmaan CP-yhdistyksen ja Espin ry:n hallituksissa. Liikun pyörätuolissa sekä itsenäisesti, että avustajan kanssa – olen toiminut henkilökohtaisen avustajan työnantajanakin.

Kolme syytä, miksi olisin hyvä jäsen Hetan valtuustoon:

Miten kehittäisit henkilökohtaisen avun työnantajamallia?

Haluasin että palkka olisi kannustava ja tunteja tarpeeksi.

Miten kehittäisit Heta-liittoa?

Tieto ja tuki henkilökohtaseen apuun.