Login

Heta-Radio

Heta-Liittoon otetaan usein yhteyttä, kun työsuhteessa on hankala tilanne tai työsuhteessa on jotakin muuttumassa. Monesti tilanteet muistuttavat toisiaan, sillä tietyt kohdat työsuhteessa tuottavat lähes kaikille ylimääräistä pohdittavaa. Heta-Radiossa Heta-Liiton omat asiantuntijat vastaavat jäsentemme ja muiden kiinnostuneiden kysymyksiin henkilökohtaisen avun työnantajamallista siten, että samalla tarjoutuu mahdollisuus oppia muiden kokemista tilanteista. Kysymykset on kerätty anonyymillä kyselyllä alkuvuodesta 2016. Lähetykset julkaistaan vuoden 2016 aikana.

Huom.! Videoihin saa suomenkielisen tekstityksen videoruudun oikean alakulman valikosta, kohdasta "Asetukset". Jos sinun on helpompi hyödyntää Heta-Radion lähetyksiä pelkkinä äänitiedostoina, niin rullaa ihan tämän sivun loppuun. Sivun lopusta löytyvät kaikki Heta-Radion lähetykset äänitiedostoina eli mp3-tiedostoina.

Heta-Radio on Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n toteuttama ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke.

Huom.! Jos sinulla on kysymys, johon tarvitset vastauksen nopeasti, otathan yhteyttä Heta-Liiton neuvontapalveluun HetaHelpiin.

Heta-Radion lähetykset perustuvat niiden julkaisuhetkellä voimassa olleeseen lainsäädäntöön ja tiedossa olevaan oikeuskäytäntöön. Heta-Liitto suosittelee tarkistamaan aina kulloisenkin voimassaolevan lainsäädännön sisällön. Heta-Radion lähetykset sisältävät tietoa ja neuvontaa, jonka ei ole tarkoitus olla niin kattavaa tai riittävää, että katsoja voisi ainoastaan sen perusteella tehdä konkreettisen päätöksen esimerkiksi työsuhteen päättämisestä. Katsojaa kehotetaankin tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta neuvontaa ja apua. 

 

Lähetys 1: Työsopimuksen tekeminen

Heta-Radion kaikkien aikojen ensimmäisessä lähetyksessä Hetan lakimies Matti Suontausta vastaa kysymyksiin, jotka koskevat työsopimuksen tekemistä. Aihe koskee kaikkia työnantajia, joten katsokaa video ja pankaa tärkeät asiat muistiin!

 

Sisältö:

1:07 Päteekö suullinen työsopimus samalla tavalla kuin kirjallinen työsopimus?
2:02 Kuinka pitkä koeajan pitäisi olla?
2:53 Pitääkö työsopimukseen aina kirjata kaikki työtehtävät? Entä jos työtehtävät muuttuvat?
4:43 Miten ja mistä voi varmistaa, että on varmasti ottanut kaikki työntekijälleen kuuluvat vakuutukset?
6:02 Voiko kunta vaatia, että työsopimus tehdään kunnan laatimalle lomakkeelle? Voiko kunta vaatia, että työsopimukseen kirjataan, ovatko työnantaja ja työntekijä sukulaisia?
8:17 Voisiko Heta-Liitto tehdä toimivan työsopimuspohjan?
8:53 Miten työsopimukseen tulisi merkitä työsuhteen määräaikaisuus?
9:31 Mitkä voisivat olla perusteita työsuhteen määräaikaisuudelle?
10:04 Miten työaika merkitään työsopimukseen, kun työnantaja haluaa pitää työaikavaihtoehdot avoinna? Tehdäänkö tällöin ns. nollatuntisopimus?

 

Lähetys 2: Työntekijän sairastuminen ja muut tilapäiset poissaolot

Heta-Radion toisessa lähetyksessä Hetan lakimies Matti Suontausta vastaa Hetan jäsenten ja muiden kiinnostuneiden lähettämiin kysymyksiin, jotka koskevat työntekijän sairastumista ja muita tilapäisiä poissaoloja. 

 

Sisältö: 

0:29 Vähentääkö henkilökohtaisen avustajan sairausloma henkilökohtaisen avun tunteja? Vai voiko siksi ajaksi palkata sijaisen?
1:20 Onko sairauspoissaolotodistus välttämätön ja kuuluuko se lähettää kuntaan palkanlaskentaan?
2:25 Voiko lääkärintodistusta vaatia jo ensimmäisestä sairauspoissaolopäivältä?
2:43 Jos työnantaja on kipeä, niin onko henkilökohtaisen avustajan tultava töihin?
3:36 Mistä saa sijaisen?
4:30 Eikö henkilökohtainen avustaja voi jäädä kotiin lapsensa sairastuessa ja saada silti palkkaa siltä ajalta?
5:23 Saako työnantaja vammastaan johtuen luetuttaa sairauspoissaolotodistukset jollakulla ulkopuolisella henkilöllä?
7:14 Mitkä diagnoosit oikeuttavat palkanmaksuun sairausloman ajalta?

 

Lähetys 3: Asiointi vammaispalveluissa

Heta-Radion 3. lähetyksen aiheena on asiointi vammaispalveluissa. Lähetyksessä käsitellään niin palvelusuunnitelman tekemistä, myönnettyjen avustustuntien riittämättömyyttä, henkilökohtaisen avun päätöksien määräaikaisuutta kuin monia muitakin tärkeitä asioita. Asiantuntijana videolla toimii Heta-Liiton oma lakimies Tanja Alatainio. 

 

Sisältö:

0:31 Kuinka usein palvelusuunnitelma tulisi päivittää?
1:03 Voiko itse vaatia palvelusuunnitelman päivittämistä?
1:22 Mitä asioita palvelusuunnitelmaan tulisi ottaa nimenomaan työnantajamallia koskien?
2:56 Mitä ovat kohtuulliset mukautukset?
3:47 Mitä voi tehdä, jos myönnetyt tunnit eivät riitä?
4:11 Entä jos hakee lisätunteja, mutta niitä ei myönnetä? Jos olisi esimerkiksi lähdössä leirille, johon tarvitsisi lisätunteja, niin miten silloin toimitaan?
4:44 Entä jos ei ole voinut lähteä leirille lainkaan? Jos ei ole itse voinut maksaa avustajan palkkakustannuksia, niin miten tulisi toimia?
7:12 Onko oikein, että kunta tekee henkilökohtaisen avun päätökset määräaikaisina?
8:41 Miksi kannattaa hakea muutosta määräaikaiseen päätökseen?
9:36 Esimerkkitilanne: Työnantaja ei vammastaan johtuen voi itse tehdä työsuhteen päättämisilmoitusta. Onko kunnalla tässä tilanteessa jonkinlainen vastuu?
11:37 Onko oikein, että kunnassa työnantajamalli on ainoa henkilökohtaisen avun järjestämistapa?
12:36 Mitä jos kunnasta kerrotaan, että muuta järjestämistapaa kuin työnantajamalli ei ole?
13:27 Kuka on vastuussa työsuhteen päättämiskorvausten maksamisesta työntekijälle?

 

Lähetys 4: Työsuhteen päättyminen (osa 1)

Heta-Radion uusin lähetys on nyt julkaistu, ja se käsittelee työsuhteen päättymistä. Videolla käsitellään niin koeaikapurkua, varoituksen antamista kuin irtisanomistakin. Asiantuntijana videolla toimii Hetan oma lakimies Matti Suontausta. Video kannattaa katsoa, vaikka työsuhteen päättyminen ei omalla kohdalla juuri nyt olisikaan ajankohtainen. Riskien välttämiseksi asioista on hyvä ottaa selvää jo etukäteen.

 

Sisältö:

00:41 Millä perusteilla koeaikapurun voi tehdä ja miten se tehdään?
02:59 Mitä pitää ottaa huomioon, jos pitää irtisanoa henkilökohtainen avustaja?
05:27 Varoituksen tarkoitus ja aikataulu
11:48 Työntekijän kuuleminen
15:44 Päättämisilmoitus

 

Lähetys 5: Työsuhteen päättyminen (osa 2)

Heta-Radion 5. lähetyksessä jatketaan työsuhteen päättymisen käsittelyä. Asiantuntijana videolla toimii Hetan oma lakimies Matti Suontausta.

 

Sisältö:

0:30 Millä perusteella työntekijän voi irtisanoa?
1:33 Päättyykö työsuhde, jos työntekijä ei ole tullut töihin viikkoon eikä hänestä ole kuulunut mitään?
3:04 Vaikuttaako työsuhteen päättyminen viimeiseen palkkaan?
4:17 Esimerkkitilanne: Työntekijän ja työnantajan persoonat eivät sovi yhteen, vaikka mitään vakavaa työsuhteessa ei ole tapahtunut. Työntekijä ei halua irtisanoutua, koska saisi karenssia. Työnantaja ei halua irtisanoa, koska siihen ei ole laillisia perusteita. Onko tällaisessa tilanteessa mitään tehtävissä?
7:20 Esimerkkitilanne: Työnantaja soittaa humalassa ja vaatii irtisanomisen uhalla tulemaan töihin yöllä. Jos työntekijä ei kuitenkaan mene töihin, niin voiko tämän perusteella irtisanoa?
8:22 Mitä riskejä työsuhteen päättämiseen liittyy?

 

Lähetys 6: Palkanmaksu

Heta-Radion palkanmaksua käsittelevässä lähetyksessä lakimies Jukka Kumpuvuori vastaa toimitukseemme lähetettyihin kysymyksiin, jotka koskevat henkilökohtaisen avustajan palkanmaksua.

 

 

Sisältö: 

0:28 Mitä palkka on?
1:22 Onko työssä tunti- vai kuukausipalkka?
2:47 Mikä henkilökohtaisen avustajan palkka on ja mistä sen saa selville?
4:49 Milloin palkka maksetaan?
6:33 Esimerkkitilanne: Jos itse yrittää toimia oikein niin, että palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaan, mutta siitä huolimatta siinä on jatkuvasti virheitä, niin mitä voi tehdä?
7:29 Millainen on henkilökohtaisen avustajan kokemuslisä?
9:56 Korottaako lähihoitajan tutkinto palkkaa?
10:26 Jos on epäselviä asioita palkkaan liittyen, niin miten kannattaa toimia?

 

Lähetys 7: YK:n vammaissopimus

YK:n vammaissopimus astui voimaan kesäkuussa 2016 turvaamaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia. Tällä videolla Heta-Liiton lakimies Jukka Kumpuvuori vastaa vammaissopimusta koskeviin kysymyksiin. 

 

Sisältö: 

0:33 Mitä ihmisoikeudet ovat?
1:52 Mikä YK:n vammaissopimus on?
3:46 Mitä YK:n vammaissopimuksessa on henkilökohtaisesta avusta?
5:24 Mikä on itsenäisen elämän artiklan tarkempi sisältö ja miten se liittyy henkilökohtaiseen apuun?
7:43 Onko Suomessa jotakin ongelmallista YK:n vammaissopimukseen liittyen henkilökohtaisen avun näkökulmasta?
8:25 Esimerkkitilanne: Henkilö on hakenut avustustunteja ulkomaanmatkaa varten, mutta ei ole saanut tunteja. Miten tässä voisi toimia?
16:32 Miten vammaissopimusta voi hyödyntää?

 

Lähetys 8: Henkilökohtainen apu matkan aikana (osa 1)

Henkilökohtainen apu turvaa itsenäisen toimimisen myös matkustaessa. Mitä kaikkea kannattaa huomioida ennen matkalle lähtöä henkilökohtaisen avustajan kanssa? Näitä asioita käsittelemme tässä vuoden ensimmäisessä Heta-Radio-lähetyksessä. 

 

Sisältö: 

0:42 Voiko henkilökohtaisen avustajan ottaa matkalle mukaan?
1:36 Jos minulla on työsuhteessa useita avustajia, niin miten toimin niiden kanssa, jotka eivät lähde matkalle mukaan?
2:34 Onko jotain erityistä huomioitavaa, kun lähtee matkalle henkilökohtaisen avustajan kanssa?
3:21 Miten tulisi menetellä, jos matkan aikana tarvitsee tavallista enemmän henkilökohtaista apua?

 

Lähetys 9: Henkilökohtainen apu matkan aikana (osa 2)

 

Sisältö:

0:28 Kuka korvaa henkilökohtaisesta avustajasta matkan aikana aiheutuneet kustannukset?
2:46 Kuka maksaa henkilökohtaisen avustajan ruokailut matkan aikana?
4:21 Voiko kunta päättää, kuinka monella matkalla henkilökohtaista apua voi käyttää?

 

Lähetys 10: Arkipyhät (osa 1)

Videolla käsitellään arkipyhien vaikutusta henkilökohtaisen avustajan työaikaan ja palkkaan.

 

Sisältö:

0:34 Mitkä päivät ovat arkipyhiä henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen mukaan?
1:03 Esimerkkitapaus: Avustajan työaika on 30 h viikossa. Miten siis lasketaan vapaana annetun arkipyhän palkka?
2:34 Merkitäänkö tuntilistaan arkipyhäksi tunteja, jos avustajalla ei ole ollut työvuoroa silloin vai merkitäänkö tuntilistaan vapaapäivä? 

 

Lähetys 11: Arkipyhät (osa 2)

Videolla käsitellään arkipyhien vaikutusta henkilökohtaisen avustajan työaikaan ja palkkaan.

 
Sisältö:

0:24 Onko perheenjäsenellä oikeus saada arkipyhäkorvaus?

1:03 Pitääkö kunnan päätöksessä olla maininta arkipyhien korvaamisesta?

1:56 Saako avustettava käyttää henkilökohtaista apua vähemmän, jos avustaja on arkipyhän vuoksi vapaalla?

2:32 Onko sijainen oikeutettu arkipyhäkorvaukseen?

 

 

Lähetys 12: Omainen henkilökohtaisena avustajana (osa 1)

Videolla käsitellään omaisen toimimista henkilökohtaisena avustajana.

 

Sisältö:

0:35 Kuka on vammaispalvelulaissa tarkoitettu omainen tai muu läheinen henkilö?
1:28 Miksi omaisen toimimista henkilökohtaisena avustajana on rajoitettu?
2:25 Miksi tästä asiasta kannattaa olla yhteydessä kunnan vammaispalveluun?
3:12 Milloin omainen tai muu läheinen henkilö voi toimia henkilökohtaisena avustajana?
4:29 Voiko vammainen omainen toimia avustajana?


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto