Login

Ajankohtaista TES-asiaa:

1.2.2017
Uusi työehtosopimus astuu voimaan. Tiedote: pdf / rtf

1.4.2016
Vuosilomalain muutos astuu voimaan. Tiedote: pdf / rtf

8.3.2016
Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella. Tiedote: pdf / rtf


 

Kaipaatko lisää tietoa henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta?
Tutustu Hetan tietopankkiin!


Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. 

Huom.! Uusi työehtosopimus astui voimaan 1.2.2017.

Työehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018
pdf - rtf

Palkkapöytäkirja
pdf - rtf
Huom.! palkkapöytäkirjassa on virhe siitä, kuinka säännöllisesti maksettava tuntipalkka voidaan laskea kuukausittain maksettavaksi palkaksi. Palkkapöytäkirjassa sanotaan, että ensin lasketaan viikkotyöaika X tuntipalkka ja tämä voidaan kertoa luvulla 4,2, niin saadaan kuukausittain maksettavan palkan suuruus. Kerroin on väärä. Kertoimen täytyy olla 4,35.

Lomakkeita:

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-Liiton jäsenyydestä
pdf - rtf

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä
pdf - rtf

Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan henkilökohtaisen avustajan ateriakorvauslasku
pdf - rtf

Henkilökohtaisen avustajan työvuoroluettelo
pdf - rtf


Mikä työehtosopimus on?
Mikä henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on?
Työehtosopimuksella on vahva asema työelämän säätelyssä. Lähes kaikilla toimialoilla on työehtosopimus. Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimuksessa on määräyksiä, jotka säätelevät henkilökohtaisten avustajien työnantajia ja heidän avustajiaan sekä heidän toimintaansa työsuhteessa.

Kenen kuuluu noudattaa työehtosopimusta?
Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on normaalisitova, eli sitä on noudatettava kaikissa niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Ja toisaalta, sopimusta ei voidakaan hyödyntää silloin, kun työnantaja ei ole Heta-Liiton jäsen. Heta-Liiton lakisääteisenä tehtävänä on valvoa jäsentensä toimintaa. Työehtosopimusta on noudatettava sen kaikilta osiltaan. 

Kuka työehtosopimuksesta hyötyy?
Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.
Työnantajalle sopimus antaa:
- työaikalainsäädäntöä paremmat mahdollisuudet sopia omaan avuntarpeisiin vastaavista työajoista
- paremmat mahdollisuudet saada sopivia työntekijöitä, parantaahan työehtosopimus työsuhteen ehtoja
- hyvät pelisäännöt työsuhteen hallintaan
- mahdollisten riitojen käsittelyyn toimintamallin
Avustajalle työehtosopimus antaa
- turvaa tietyn palkkatason
- ilta-, lauantai- ja yölisät
- lomarahan
- kokemuslisät
- 6 ylimääräistä arkipyhävapaata (tai entistä paremmat korvaukset jos silloin ollaan töissä)
- hyvät taustapelisäännöt, jonka mukaan työsuhteessa toimitaan
- mahdollisten riitojen käsittelyyn toimintamallin

Maksaako kunta työehtosopimuksen mukaiset korvaukset?
Kyllä maksaa – Heta-Liiton jäsenille. Työehtosopimus on osa velvoittavaa lainsäädäntöä. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat työnantajalle lakisääteisiä, siksi ne ovat pakollisia palkkaukseen liittyviä kustannuksia myös vammaiselle työnantajalle ja siksi tulevat VPL 8 d § perusteella kunnan korvauksen piiriin.
 
Miten saat työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöösi?
Työnantaja liittyy Heta-Liiton jäseneksi. Tutustu ensin työehtosopimukseen ja siihen kuuluvaan palkkaratkaisuun.

Kuntien on korvattava työehtosopimuksen mukaiset kustannukset
Kunnan on korvattava vammaispalveelulain 8d§ mukaisesti työehtosopimuksen mukaiset kustannukset. Vahvistettu työehtosopimus on maassamme järjestäytyneille työnantajalle lakisääteinen kustannus. Kunnalla ei ole velvolisuutta muiden kuin Hetaan järjstätyneiden työnantajien osalta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.
 
Henkilökohtaisen avustajan TYÖNANTAJA todistaa kunnalle jäsenyytensä. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä Heta lähettää jäsenilleen jäsenmaksulaskun. Tämä lasku ja kopio maksukuitista lähetetään kunnan vammaispalveluun ja palkanlaskentaan (tai tilitoimistoon, paikkaan, jossa avustajien palkkahaallinto suoritetaan).
 
Jos kunta kieltäytyy korvaamasta TES-mukaisia kustannuksia voi Hetan jäsen ilmoittaa tästä yhdistykseen, jolloin liitto ryhtyy selvittämään asiaa.

TES ja omaiset
 Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen työehtosopimusta ei sovelleta kaikilkta osin työnantajan omaisiin. Taustalla on työaikalaki, joka käsittelee eri tavoin perheenjäseniä ja muita työntekijöitä. Perheenjäseniin ei sovelleta työehtosopimuksen seuraavia kohtia: 5 § Työaika, 7 § Lepoajat, 8 § Lisätyö ja ylityö, 9 § Muut työaikakorvaukset
 
Sen sijaan työehtosopimus koskee perheenjäseniä ja omaisia myös 6 § Työvuoroluettelot osalta, jotta lomakorvauksille ja sairasajan palkalle löytyy kaikissa olosuhteissa pätevä peruste. Omaisiksi ikatsotaan työaikalain omaistulkinta, jonka mukaan omaisia ovat oma puoliso tai avupuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perheenjäsenet sekä  edellisten puolisot ja avopuolisot.

 
Heta-Liiton ja JHL:n muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina
pdfrtf


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto